Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Klein stukje van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien gedurende de maand February 1841(...)

Zaterdag den 13 febr 1841

(...)
Jan Geijtenbeek, van kol3, oud 22 jaren, zoon van de wed Geijtenbeek, verzoekt een huwelijk aan te gaan met Hiske, oud 21 jaren, dochter van den kolonist Atsma, van kol3, om na hun huwelijk in de gewone maatschappij een middel van bestaan te zoeken, daar alle hunner pogingen bij de subcommissie van Lisse ter bekoming eener hoeve of, om als arbeidershuisgezin te Veenhuizen te worden geplaatst, vruchtloos zijn geweest.
Men zegt, en Geijtenbeek spreekt het niet tegen, dat zijn meisje in eenen zwangeren staat verkeert. Hij schijnt er veel belang in te stellen om een behoorlijk ontslag te bekomen, daartoe de Raad dan ook, uit aanmerking hij een geschikt jong mensch is, die altijd ijverig en trouw voor de maatschappij gearbeid heeft, zelfs tot voorbeeld van anderen, gaarne verleent.
(kantlijn: getekend door onderdirecteur)

(...)