Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Klein stukje van:

Notulen van het verhandelde bij de kleinen raad in de gewone kolonien gedurende de Maand April 1843Zaterdag 1 april 1843

Art 1.
Jan van der Hoef, zoon van den kolonist van dien naam, van kolonie No 1 verzoekt overgeheeven te mogen worden in het huisgezin van Dijkstra, bouwboer te Ommerschans, om aldaar in den boerderij werkzaam te zijn. Is toegestaan.

(...)