Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Klein stukje van:

Notulen van het verhandelde bij de kleinen raad in de gewone kolonien gedurende de Maand Kleine Raad juli 1843(...)

Zaterdag den 8e julij 1843

Art 1.
Cornelis van Os, van kolonie no1 verzoekt dat zijnen zoon Arien, oud 28 jaren, welke van militaire dienst is terug gekomen, in het huisgezin van zijnen schoonzoon G.J. Gerritsma mag worden opgenomen, hebbende hij vroeger tot het huisgezin van C. van Os behoort, doch hij was bij de overschrijving den hoeve op zijnen schoonzoon in militaire dienst.
Voor het huisgezin is het van geen belang, dat Arien in hetzelve wordt opgenomen; evenmin is het dit voor de maatschappij, maar enkel in dat van Arien zelve, die geen heenkomen weet.
De raad laat dit dus aan de beschikking van de PC over.

(...)