Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Klein stukje van:

Notulen van het verhandelde bij de kleinen raad in de gewone kolonien gedurende de Maand Maart 1849(...)

Zaterdag 31 maart 1849

Jacoba van Dort, bestedeling van Bolsward ingedeeld bij W. Pronk in kolonie n3, oud 21 jaren, verzoekt uit de kolonien ontslagen te worden om te gaan dienen bij den burgemeester te Oldemarkt.
Zij heeft zich meermalen bij brief gewend aan hare besteders, zonder daarop eenig antwoord te bekomen, van daar dat zij langs dezen weg tot haar doel wenscht te geraken. Zij staat bekend voor een geschikt meisje, wat het koloniale werk aanbelangt, maar of zij in eene burgerdienst zal kunnen voldoen, durft den raad niet te bepalen.

In de kantlijn bijgeschreven:
No 862B, geboren 7 mei 1828, aangekomen 23 feb 1847 op contract met armvoogden te Bolsward.

In de kantlijn bijgeschreven:
Beter is het met goedkeuring van de besteders, haar 3 maanden verlof te geven.

(...)