Naar het overzicht
van stukken over Kniesenburg
Door de rechtbank opgestelde 'Inventaris van stukken in de zaak tegen Johannes Hermanus Kniesenburg'


No. 1. Deze inventaris.

No. 1a. Klagte van Kniezenburg (zie hier).

No. 2. Missive van den Burgemeester der gemeente Vledder dd. 7 feb. 1843, no. 30 met
inliggend verbaal. (zie hier voor de brief en voor het proces verbaal zie hier).

No. 3. idem van dezelven dd. 9 id. no. 33 (zie hier), met eene schetstekening (zie De strafkolonie pagina 237), een brief van den Directeur te Frederiksoord (zie hier) en een verklaring van den geneesheer v.d. Velde (zie hier).

No. 4. Requisitoir van den Officier tot het verlenen van Regtsingang. (zie hier).

No. 5. Ordonnancie van verleende regtsingang en rešus. (zie hier).

No.6. Verhoor van den beklaagde. (zie hier).

No. 7. Missive van den Burgemeester van Vledder dd. 16 feb. 1843, no. 37. (zie hier).

((Dagvaardingen van getuigen voor vrijdagochtend - zie hier))

No. 8. Verhoor van de getuige v.d.Velde, in dagvaarding (zie hier).

No. 9.      ,,        ,,            ,,        Hulst (zie hier).

No. 10.    ,,        ,,            ,,        J.W. Vossebelt (moet zijn H.K. Vossebelt, zie hier).

No. 11.    ,,        ,,            ,,        L. Faber (zie hier).

No.12.     ,,        ,,            ,,        Heins (moet zijn Heintz, zie hier).

((Dagvaardingen van getuigen voor vrijdagmiddag - zie hier))

No. 13.    ,,        ,,            ,,        Idserda, in dagvaarding (zie hier).

No. 14.    ,,        ,,            ,,        Roffers (zie hier)

No. 15.    ,,        ,,            ,,        Veldmeijer (zie hier)

No. 16.    ,,        ,,            ,,         H.Montanus (zie hier)

No. 17.    ,,        ,,            ,,         A.v.d.Brink (zie hier)

No. 18. Acte van communicatie (de stukken gaan naar Officier van Justitie, zie hier)

No. 19. Requisitoir van den Officier tot verwijzing der zaak (zie hier).

No. 20. Ordonnancie van verwijzing (zie hier).

No. 21. Missive van den Burgemeester van Vledder dd. 24 Maart 1843, no. 67 (zie hier).

((de klerk heeft bij de nummering het nummer 22 overgeslagen))

No. 23. Dagbepaling van den Heer President (zie hier).

No. 24. Dagvaarding van getuigen (deels samengevat, zie hier).

No. 25. Requisitoir van den Officier (zie hier).

No. 26. Proces verbaal van de Regtzitting (zie hier).


En tenslotte het vonnis op 13 april 1843 (zie hier).