Naar het overzicht
van stukken over Kniesenburg
Rechtszaak Kniesenburg No 18: Acte van communicatie,
11 maart 1843


Nr.18
Pro Justitia

De Regtercommissaris belast met de Instructie der strafzaken bij de Arrondissementsregtbank te Assen communiceert de stukken in de zaak J.H. Kniezenburg aan het Openbaar Ministerie om zoodanige requisitoiren te nemen als ZEd zal vermeenen te behooren.

Assen, den 11 Maart 1800 drie en veertig,
w.g.   D.H. Westra