Naar het overzicht van de MUNT-pagina's
Samenvatting van twee journaals van de onderdirecteur-binnen van het tweede gesticht te Veenhuizen.
De eerste, oktober 1827, is invnr 87 de scans 366-381.
De tweede, november 1827, is invnr 88 de scans 1-20.

Voor allebei de journaals geldt dat het een ont-zet-ten-de knoeiboel is.
Krassen, strepen, zinloze verbeteringen.
De kans dat hier dubbele boekingen instaan of boekingen ontbreken, is enorm.

OKTOBER 18277) 1) Dit journaal is van de onderdirecteur-binnen. Bij verdiensten staat altijd 'verdiensten binnen het gesticht'. Uitbetaling van veldarbeid staat hier niet bij, dat doet de onderdirecteur-buiten.

2) Veel van de koloniale munt in dit journaal is geen echt geld maar boekhoudkundig geld. Bijvoorbeeld: in de week voorafgaand aan 3 oktober hebben de wezen verdiend ƒ 1179,95. Daarvan krijgen ze in koloniale munt uitbetaald ƒ 563,54. De overige ƒ 616,41 wordt genoteerd als hun afdracht voor administratie, vuur & licht, reservefonds enzovoort. Dat wordt dus wel genoteerd als koloniale munt, maar het bestaat alleen op papier.

3) Datzelfde geldt voor de verrekeningen die de boekhouder aan het eind van de maand maakt. Bijvoorbeeld levert de onderdirecteur buiten aardappelen, melk en groente aan het gesticht. De waarde van die producten wordt genoteerd als inkomsten in koloniale munt en die waarde wordt als uitgaven koloniale munt geboekt als betaling aan de onderdirecteur-buiten. Ook dat geld bestaat alleen op papier.

4) De betaling (in zilver uiteraard) aan leveranciers van buiten de kolonie heb ik in de laatste kolom (die kolom staat natuurlijk niet in het journaal) onder elkaar gezet en dat is alles bij elkaar ƒ 1729,16. Er is dus geen sprake van dat het gesticht 'van zijne eigene produkten van landbouw en fabriekatie' bestaat, zoals de besluiten van mei 1825 willen.
Zelfs de boter, die volgens de plannen helemaal geleverd zou worden door de hoevenaars, moet worden geïmporteerd.

5) Leveranties van buiten zijn of voor het magazijn van winkelwaren of voor het magazijn van levensmiddelen (waaruit wordt geput voor de gezamenlijke maaltijden van de bewoners van de zalen) of voor het magazijn van kleding, huisraad en gereedschappen. Ik neem hieronder de laatste twee samen, dus leveringen zijn of voor de winkel of voor het magazijn.

6) Naast het tweede gesticht staat een broodbakkerij die aardappelbrood bakt voor het tweede en derde gesticht. Opvallend is dat bakker G. Smit uit Smilde tegelijk behoorlijk wat tarwebrood en (rogge)bollen kan leveren, en dat is dan nog los van wat hij aan de poort aan individuele bewoners verkoopt.

7) De winkelhouder draagt op 1 oktober af ƒ 264,40, op 8 oktober ƒ 273,65, op 20 oktober ƒ 239,30. op 26 oktober ƒ 234,70 en op 30 oktober ƒ 211,85. Hij heeft dus een maandomzet van ƒ 1223,90. Dat is een heleboel.

8) De geemployeerden krijgen hun salaris op woensdag 3 oktober, maandag 8 oktober, zaterdag 20 oktober en zaterdag 27 oktober. Typisch, heel typisch.
scan dag koloniale munt IN koloniale munt UIT cash IN cash UIT
cash de KOLONIE UIT
366 1

264,06
ontvangen van de adjunct-directeur

6,35 levering keukengereedschap apotheek 6,35


264,40


van de winkelhouder voor verkochte goederen0,40

aardappelbrood voor een wees die in kol 1 vastzit

8,80 schrijfbehoeften (van Gorcum in Assen) voor adjunct-directeur 8,80

120,00 geleverd spek (E. Brouwer te Meppel) 120,00

23,75 aan winkel en magazijn geleverd schapenvlees 23,75
3678,00 aan winkel geleverde groentens (Kleveringa) 8,00

5,00 aan winkel geleverde bollen (G. Smit) 5,001,25
5,75 salaris winkelhouder

6,00 aan onderdirecteur voor schrijfbehoeften magazijjn

15,75 geleverde plaggenschoffels (P.W.Veenstra) 15,75

2


5,50 transport vier tonnen teer vanaf Groningen 5,50

5,00 aan magazijn geleverd rundvlees (Aptroot|) 5,00

3


26,08 aan winkel geleverde doeken, katoen, neteldoek enz (Godschalk) 26,08


26,60


van winkelhouder voor die doeken enz, plus 2 % transport

2,50 bureaukosten boekhouder

8,00 aan winkel geleverde groentens (Kleveringa) 8,00

5,40 aan magazijn geleverd tarwebrood (G. Smit te Smilde) 5,40

8,75 leveringen aan ziekenzaal`(H. Smit) 8,75
368

8,75
45,16 salaris geemployeerden2,00
5,50 salaris employés van de fabriek


1,50


stortingen door geemployeerden wegens verstrekt huisraad563,54

aan wezen betaalde verdiensten


616,41


stortingen door wezen voor administratie, vuur & licht enz.59,63

aan arbeidershuisgezinnen betaalde verdiensten


39,90


stortingen door arbeidershuisgezinnen voor kleding & reserve1,50

aan bedelaars betaalde verdiensten
369

1,00

aan arbeidershuisgezinnen van VH-1 betaalde verdiensten2,00

aan veteranengezinnen betaalde verdiensten282,14

afgedragen aan de adjunct-directeur

4


8,83 aan magazijn geleverd tarwebrood (Smit) en rundvlees (van Lever) 8,83
871,70
ontvangen van de adjunct-directeur


15,00

15,00 omwisseling voor aankoop timmergereedschap 15,00

19,00 aan magazijn geleverd schapenvlees (Aptroot) 19,00

5


5,00 aan winkel geleverde roggebollen 5,00

300,98 aan magazijn geleverde gort, bonen, erwten (Tijl en Niewold, Groningen) 300,98

0,65 reiskosten voor wees die naar de militaire keuring moet

2,50 discompto mandaat door Tijl en Niewold, Groningen 2,50

13,50 aan apotheek geleverde goederen door Schakens & Boom te Meppel 13,50

8 273,65


van de winkelhouder voor verkochte goederen1,25
5,75 salaris winkelhouder
370

8,75
45,16 salaris geemployeerden2,00
5,50 salaris employés van de fabriek


1,50


stortingen door geemployeerden wegens verstrekt huisraad

17,10 aan winkel geleverd schapenvlees (Aptroot) 17,10

9


5,46 aan magazijn geleverd tarwebrood (Smit te Smilde) 5,46

10


11,25 aan winkel geleverde kr??smosterd (J. de Vries) 11,25


11,47


van winkelhouder voor goederen met 2 % transportkosten

9,12 aan magazijn geleverd rundvlees (van Lezer te Assen) 9,12

11


6,25 aan magazijn geleverd rundvlees (Aptroot) 6,25

5,94 aan magazijn geleverd tarwebrood (Smit te Smilde) 5,94


3,80

3,80 omwisseling voor aankoop noodwendigheden bevalling arbeidersvrouw 3,80
371 12


65,20 voor winkel groentens (Kleveringa), bollen (Smit), boter (Siegers) 65,20566,28

aan wezen betaalde verdiensten


626,45


stortingen door wezen voor administratie, vuur & licht enz.63,73

aan arbeidershuisgezinnen betaalde verdiensten


43,48


stortingen door arbeidershuisgezinnen voor kleding & reserve2,00

aan veteranengezinnen betaalde verdiensten1,50

aan bedelaars betaalde verdiensten
372

1,00

aan arbeidershuisgezinnen van VH-1 betaalde verdiensten317,43

afgedragen aan de adjunct-directeur

15

234,09
ontvangen van de adjunct-directeur

21,60 aan winkel geleverd schapenvlees (Aptroot) 21,60

`16


17,00 aan magazijn geleverd schapenvlees (Aptroot) 17,00

5,58 aan winkel geleverd tarwebrood (G. Smit te Smilde) 5,58

18


5,00 aan een wees betaald voor reiskosten verlof

19


8,46 aan magazijn geleverd tarwebrood (G. Smit te Smilde) 8,46

13,00 aan winkel geleverde groentens (Kleveringa) en tarwebrood (Smit) 13,00

6,25 discompto mandaten door Tijl en Niewold, Groningen 6,25

29,80 aan magazijnmeester betaald resterend soldij juli 1827

85,03 aan magazijn geleverde gort (Tijl & Niewold, Groningen) 85,03

20 239,30


van de winkelhouder voor verkochte goederen1,25
5,75 salaris winkelhouder8,75
45,16 salaris geemployeerden
373

2,00
5,50 salaris employés van de fabriek


1,50


stortingen door geemployeerden wegens verstrekt huisraad559,13

aan wezen betaalde verdiensten


640,69


stortingen door wezen voor administratie, vuur & licht enz.67,13

aan arbeidershuisgezinnen betaalde verdiensten


37,55


stortingen door arbeidershuisgezinnen voor kleding & reserve1,00

aan arbeidershuisgezinnen van VH-1 betaalde verdiensten1,20

aan bedelaars betaalde verdiensten
374

2,00

aan veteranengezinnen betaalde verdiensten276,58

afgedragen aan de adjunct-directeur

22

409,95
ontvangen van de adjunct-directeur

6,25 aan magazijn geleverd rundvlees (Aptroot) 6,25

9,00 aan magazijn geleverd tarwebrood (G. Smit te Smilde) 9,00

20,00 aan winkel geleverd schapenvlees (Aptroot) 20,00

25


15,55 aan winkel geleverde goederen (Godschalk) 15,55

15,00 aan winkel geleverde borden(?) door Pik & Rietman 15,00

20,60 aan magazijn geleverde borden(?) door Pik & Rietman 20,60


15,30


van winkelhouder voor goederen met 2 % transportkosten

6,50 aan magazijn geleverd rundvlees (Lezer te Assen) 6,50

14,55 aan ziekenzaal geleverde goederen (Godschalk te Norg) 14,55

16,35 aannemer Wind voor materialen tot doodskisten 16,35

12,33 aannemer Wind voor reparatien 12,33

6,02 geleverde witkwasten (Godschalk) 6,02
37554,00 aan magazijn geleverd tarwebrood (G. Smit te Smilde) 54,00

68,75 geleverd door aannemer Wind .. ?? 68,75

75,00 aan de fabriek geleverd vlas door Godschalk te Norg 75,00

26


4,50 aan magazijn geleverd tarwebrood (G. Smit te Smilde) 4,50

47,74 aan magazijn geleverd rundvlees (Lezer te Assen) 47,74

5,00 aan winkel geleverde roggebollen (G. Smit) 5,00


4,00

4,00 omgewisseld arbeiderhuisgezin Souverijn bij overplaatsing naar VK


234,70


van de winkelhouder voor verkochte goederen1,25
5,75 salaris winkelhouder

27


8,00 aan de winkel geleverde groentens (Kleveringa) 8,008,75
45,16 salaris geemployeerden2,00
5,50 salaris employés van de fabriek


1,50


stortingen door geemployeerden wegens verstrekt huisraad
376

555,09

aan wezen betaalde verdiensten


627,53


stortingen door wezen voor administratie, vuur & licht enz.53,21

aan arbeidershuisgezinnen betaalde verdiensten


41,05


stortingen door arbeidershuisgezinnen voor kleding & reserve1,00

aan arbeidershuisgezinnen van VH-1 betaalde verdiensten1,20

aan bedelaars betaalde verdiensten2,00

aan veteranengezinnen betaalde verdiensten284,28

afgedragen aan de adjunct-directeur

29


75,00 aan magazijn geleverde gort (Tijl & Niewold, Groningen) 75,00
377


151,34
ontvangen van de adjunct-directeur

20,00 aan winkel geleverd schapenvlees (Aptroot) 20,00

29,10 aan magazijn geleverd rund- en schapenvlees (Aptroot) 29,10

5,00 aan de ziekenzaal geleverde beschuiten (L. de Weerd) 5,00

9,00 aan magazijn geleverd tarwebrood (G. Smit te Smilde) 9,00

30,00 aan de winkel geleverde boter (Siegers) 30,00

30 211,85


van de winkelhouder voor verkochte goederen1,25
5,75 salaris winkelhouder

31


26,49 diverse stoffen geleverd door Godschalk 26,49

10,83 gagement als sergeant-majoor aan winkelhouder Jurgens8,75
45,16 salaris geemployeerden2,00
5,50 salaris employés van de fabriek


1,50


stortingen door geemployeerden wegens verstrekt huisraad
378

579,60

aan wezen betaalde verdiensten


625,81


stortingen door wezen voor administratie, vuur & licht enz.58,44

aan arbeidershuisgezinnen betaalde verdiensten


33,15


stortingen door arbeidershuisgezinnen voor kleding & reserve2,00

aan veteranengezinnen betaalde verdiensten1,00

aan arbeidershuisgezinnen van VH-1 betaalde verdiensten1,50

aan bedelaars betaalde verdiensten217,77

afgedragen aan de adjunct-directeur

89,40 geleverde stoffen aan de fabriek (Godschalk) 89,40
37927,10 stoffen van de onderdirecteur aan de fabriek
185,01
levering door fabriek
9,50
ontvangen van de adjunct-directeur

97,20 levering 807 paar klompen (door Pik & Rietman) 97,20

143,85 boter van de Ommerschans

50,60 gort van onderdirecteur aan magazijn

50,60 geleverde heidebezems 50,60


668,27 668,27

door onderdir-buiten afgeleverde aardappelen, melk en groente


589,12 589,12

door onderdir-buiten afgeleverde rogge, boekweit en ??
380
381,72 381,72

door fabriek afgeleverde kledingstukken


80,88 80,88

door onderdir-buiten afgeleverde stokken turf


1.445,50 1.445,50

door magazijn afgeleverde goederen


762,37 762,37

door magazijn afgeleverde kleding en huisraad
381
63,66 63,66

door magazijn afgeleverde grondstoffen


560,20 560,20

door magazijn afgeleverde kleding en huisraad


15,75 15,75

van onderdir-buiten voor plaggenschoffels


3,35 3,35

door de fabriek gedane reparetien20,60

overschrijving naar kol 2 bij vertrek Souverijn


NOVEMBER 1827
Zie opmerkingen bij oktober. Het bedrag dat de kolonie uit gaat is nu veel groter, namelijk ƒ 7.412,28. Dat komt doordat enkele rekeningen betaald worden van vaste leveranciers. 01-11 aan Brouwer, 11-11 aan Pik & Rietman, 14-11 aan dezelfde, 18-11 weer aan dezelfde, 25-11 aan Tijl & Niewold.

Er zijn meer grote verschillen. In oktober verdienden de bedelaars ƒ 1,50 per week, in november (inclusief stortingen) over de 500 gulden. Dat zou nog te verklaren zijn doordat ze in oktober op het land werkten en in november niet meer.

De winkelhouder zou nu een maandomzet hebben van ƒ 2084,82, dus bijna het dubbele van de vorige maand. Dat moet wel zijn door een andere manier van boeken.


scan dag koloniale munt IN koloniale munt UIT cash IN cash UIT
cash de KOLONIE UIT
2 1

262,05
ontvangen van adjunct-directeur

1312,66 geleverde levensmiddelen & winkelwaren (E.Brouwer, Meppel) 1312,66

52,35 geleverde spullen aan ziekenzaal door diversen 52,35

54,00 door aannemer Wind geleverde winkelwaren 54,00

2


11,34 aan magazijn geleverd tarwebrood (G. Smit) 11,34

4

244,71
ontvangen van adjunct-directeur


403,50


van de winkelhouder voor verkochte goederen7,75
61,59 salaris geemployeerden2,00
9,00 salaris employés van de fabriek1,25
5,75 salaris winkelhouder


0,50


stortingen door geemployeerden wegens verstrekt huisraad225,05

aan bedelaars betaalde verdiensten
3
317,02


stortingen door bedelaars voor kleding enzovoort0,45

aan bedelaarshuisgezinnen betaalde verdiensten


4,00


stortingen door bedelaarshuisgezinnen voor kleding enzovoort146,90

aan veteranen betaalde verdiensten
4
13,75


stortingen door veteranen voor kleding enzovoort21,66

aan arbeidersgezinnen van VH-3 betaalde verdiensten1,00

aan arbeidersgezinnen van VH-1 betaalde verdiensten

6,60 aan vreemde arbeiders betaalde verdiensten 6,60101,10

toelage aan veteranen voor rekening gouvernement
20,00
betalingwinkelhouder voor geleverde groentens

46.90 aan magazijn geleverde boter (Siegers) 46.90


10,05

10,05 omwisseling koloniale munt in zilver voor twee veteranen

11,00 aan broodbakkerij geleverde zemelen (Smit en van Wijk) 11,00

3,00 aan bedelaar betaald voor reisgeld bij ontslag

7,20 aan broodbakkerij geleverde zemelen (G. Smit) 7,20

63,72 geleverd tarwebrood (G. Smit) 63,707,00

toelage aan ziekenzaal uit administratiefonds10,38

toelage aan ziekenzaal uit reservefonds17,50

toelage aan zieke bedelaars241,65

afdracht aan de adjunct-directeur
5 5


96,00 aan magazijn geleverde boter (Siegers) 96,00

6


15,12 aan magazijn geleverd tarwebrood (G. Smit te Smilde) 15,12

7


23,50 aan magazijn geleverd rundvlees (Perez te Assen) 23,50

63,90 aan winkel geleverd rundvlees (Perez te Assen) 63,90

176,50 aan magazijn geleverde kantschoppen en kruiwagens 176,50

14,40 aan broodbakkerij geleverde zemelen (E. Brouwer te Meppel) 14,40

9


18,36 aan magazijn geleverd tarwebrood (G. Smit te Smilde) 18,36

11

1.321,51
ontvangen van de adjunct-directeur


351,41


van de winkelhouder voor verkochte goederen7,75
61,58 salaris geemployeerden2,00
9,00 salaris employés van de fabriek1,25
5,75 salaris winkelhouder (Pakes)


0,50


stortingen door geemployeerden wegens verstrekt huisraad227,57

aan bedelaars betaalde verdiensten


269,29


stortingen door bedelaars voor kleding enzovoort
6

0,25

aan bedelaarshuisgezinnen betaalde verdiensten


1,50


stortingen door bedelaarshuisgezinnen voor kleding enzovoort145,27

aan veteranen betaalde verdiensten


13,25


stortingen door veteranen voor kleding enzovoort9,49

aan arbeidersgezinnen van VH-3 betaalde verdiensten1,00

aan arbeidersgezinnen van VH-1 betaalde verdiensten

6,60 aan vreemde arbeiders betaalde verdiensten 6,6098,50

toelage aan veteranen voor rekening gouvernement

20,00 aan magazijn geleverde groentens (Vermeulen) 20,00

54.72 aan magazijn geleverd rundvlees (Leres) 54.72

105,30 aan magazijn geleverd spek (Brouwer) 105,30

41,25 aan magazijn geleverde zeep en zout (Westrop) 41,25

11,25 aan magazijn geleverde zout en zeep (A. de Boer) 11,25

26,25 aan magazijn geleverde zout en zeep (Smeenga) 26,25

76,08 aan magazijn geleverde gort (Tijl en Niewold) 76,08

96,00 aan winkel geleverde boter (Siegers) 96,00

116,70 aan winkel geleverd rundvlees (Leres) 116,70

166,70 aan winkel geleverd spek (Brouwer) 166,70

500,00 aan winkel geleverde winkelwaren (Pik & Rietwold) 500,00

0,80 aanwinkel geleverde stijfsel (A. de Boer) 0,80

5,00 brievenporto 5,00

17,40 maalloon van rogge tbv broodbakkerij 17,40
7
is gelijk aan scan 6
8

7,00

toelage aan ziekenzaal uit administratiefonds10,50

toelage aan ziekenzaal uit reservefonds20,65

toelage aan ziekenzaal uit krediet bedelaars143,69

afgedragen aan de adjunct-directeur

12


30,00 aan magazijn geleverde boter (Siegers) 30,00

16,00 aan magazijn geleverd schapenvlees (Aptroot) 16,00

90,00 aan winkel geleverde boter (Siegers) 90,00

92,65 aan winkel geleverde winkelwaren (Pik & Rietman) 92,65

13


20,70 aan magazijn geleverd tarwebrood (G. Smit te Smilde) 20,70

14


60,30 aan winkel geleverd rundvlees (Peres te Assen) 60,30

22,50 aan magazijn geleverde trekpotten en melkkannen (E. Brouwer te Meppel) 22,50

300,00 aan magazijn geleverde diverse huisraad (Pik & Rietman) 300,00

15


28,80 geleverde planken aan wagenmakerij (van Holth) 28,80

165,00 aan winkel geleverd gerookt spek (E. Brouwer te Meppel) 165,00

32,00 aan winkel geleverde gort (Tijl & Niewold) 32,00

14,40 aan magazijn geleverd tarwebrood (G. Smit) 14,40

17
95,00

hemdelinnen overgenomen van de fabriek VH-1

18

952,16
ontvangen van de adjunct-directeur


533,22


van de winkelhouder voor verkochte goederen7,75
61,58 salarissen geemployeerden
9

2,00
9,00 salarissen fabrieksgeemployeerden1,25
5,75 salaris winkelhouder


0,50


stortingen door geemployeerden wegens verstrekt huisraad221,18

aan bedelaars betaalde verdiensten


314,65


stortingen door bedelaars voor kleding enzovoort0,40

aan bedelaarshuisgezinnen betaalde verdiensten voor fabriekswerk


3,50


stortingen bedelaarshuisgezinnen150,74

aan veteranen betaalde verdiensten


17,25


stortingen door veteranen17,75

aan arbeidershuisgezinnen VH-3 betaalde verdiensten1,00

aan arbeidershuisgezinnen VH-1 betaalde verdiensten
108,70 aan vreemde fabrieksarbeiders betaalde verdiensten 8,7099,90

toelagen veteranen van het gouvernement

20,00 aan einkel geleverde groentens (Vermeulen) 20,00

7,00 toelage aan ziekenzaal uit administratiefonds

10,44 toelage aan ziekenzaal uit reservefonds

19,95 toelage aan zieke bedelaars

46,00 aan magazijn geleverde boter (Siegers) en schapenvlees (Aptroot) 46,00

500,00 aan winkel geleverde winkelwaren sept/okt/nov (Pik & Rietman) 500,00

184,00 in augustus en oktober aan de winkel geleverde jenever (Smit te Assen) 184,00

90,00 aan winkel geleverde boter (Siegers) 90,00
112,50 voor het discompteren van mandaten (Tijl & Niewold) 2,50

1,25 tol- en reisgelden ten behoeve van magazijn 1,25

8,00 reisgeld voor twee ontslagen bedelaars 8,00

100,00 voor geleverde kantschoppen 100,00

4,68 leveranties door aannemer Wind aan ziekenzaal 4,68


0,70

0,70 omwisseling koloniale munt voor ontslagen bedelaar


369,99


afdracht aan de adjunct-directeur

19


45,37 aan winkel geleverde boter (L. de Weerd) 45,37

104,40 aan winkel geleverde boter (Siegers) 104,40
1215,60 aan magazijn geleverd schapenvlees (Aptroot) 15,60

20


401,11 aan magazijn geleverd gesmolten vet en gerookt spek (Brouwer) 401,11

15,30 aan magazijn geleverd tarwebrood (Smit te Smilde) 15,30

45,00 aan magazijn geleverde gort (Tijl & Niewold) 45,00

22


16,25 aan magazijn geleverd rundvlees (Leres te Assen) 16,25

49,80 aan winkel geleverd rundvleesch (Leres te Assen) 49,80

23


14,40 aan magazijn geleverd tarwebrood (Smit te Smilde) 14,40

24
26,65

van VH-3 overgenomen grijs hemdenlinnen


37,39


voor aan VH-3 overgedaan grijs voerlaken

9,95 geleverde grondstoffen voor de fabriek (Godschalk te Norg) 9,95

25

966,89
ontvangen van de adjunct-directeur


796,69


ontvangen van de winkelhouder7,75
61,58 salarissen geemployeerden2,00
9,00 salarissen fabrieksgeemployeerden1,25
5,75 salaris winkelhouder (Pakes)


0,50


stortingen door geemployeerden wegens verstrekt huisraad243,12

aan bedelaars betaalde verdiensten
13
321,26


stortingen door bedelaars voor kleding enzovoort


3,50


stortingen bedelaarshuisgezinnen (maar GEEN uitbetalingen?)119,47

aan veteranen betaalde verdiensten


18,50


stortingen door veteranen6,00

uitbetaalde verdiensten arbeidershuisgezinnen VH-38,27

uitbetaalde verdiensten arbeidershuisgezinnen VH-1

6,60 vreemde fabrieksarbeiders 6,6099,40

toelagen veteranen van het gouvernement

20,00 aan winkel geleverde groentens (Vermeulen) 20,00

7,00 toelage aan ziekenzaal uit administratiefonds

10,22 toelage aan ziekenzaal uit reservefonds

19,95 toelage aan zieke bedelaars

45,37 aan winkel geleverde boter (L. de Weerd) 45,37

104,40 aan winkel geleverde boter (Siegers) 104,40
14123,60 aan winkel geleverd schapenvlees (Aptroot) en spek (Brouwer) 123,60

3,00 expressen naar Frederiksoord door De Bruin

5,27 veteraan De Bekker voor tegoed op kleding 5,27

7,36 veteraan De Bekker reisgeld bij ontslag 7,36

2,50 discompteren mandaten (Tijl & Niewold) 2,50

500,00 geleverde winkelwaren (Tijl & Niewold) 500,00

6,00 premie (3 gulden) en transportkosten gedeserteerde bedelaar 6,00

3,15 transport bedelaar door Dompselaar naar Oost-Indisch depot

0,70 ophalen meel voor broodbakkerij


62,50

62,60 omwisselen koloniale munt door veteranen


716,11


afdracht aan de adjunct-directeur

26


4,98 diverse goederen geleverd aan fabriek 4,98

27


14,40 aan magazijn geleverd tarwebrood (Smit) 14,40

28
285,76

van VH-3 overgenomen zwart voerlaken

50,00 geleverd ruw vlas (Rietman te Steenwijk) 50,00

29


219,44 geleverde diverse grondstoffen voor de fabriek (Godschalk) 219,44

20,25 aan magazijn geleverd rundvlees (Leres te Assen) 20,25
15 30


12,37 aan magazijn geleverd tarwebrood (Smit) en lampkatoen (Godschalk) 12,37

53,70 aan winkel geleverd rundvlees (Leres te Assen) 53,70

374,50 door aannemer Wind geleverd 52 ziekenkribben 374,50

24,80 geleverde diverse goederen voor fabriek (Godschalk) 24,80
193,97
ontvangen van de adjunct-directeur

72,60 aan de fabriek geleverd vlas en diverse (Godschalk) 72,60

34,32 aan de fabriek geleverd leer (G.J. Bosch) 34,32

24,15 aan magazijn geleverde boter (de Weerd) 24,15

3,00 transport van ruw katoen voor de fabriek door Nijboer uit Diever 3,00

3,00 aan fabriek geleverde spillen met schijven en tondels? 3,00

4,00 transport bedelaars door De Bruin

6,10 expressen door Dompselaar

5,00 discompteren mandaten (Tijl & Niewold) 5,00

4,05 geleverde schrijfbehoeften (van Gorcum) 4,05


2,45

2,45 omwisseling koloniale munt
16
146,40 146,40

door onderdir buiten geleverde stokken turf


1.328,50 1.328,50

door onderdir buiten geleverde rogge, aardappelen, tarwe & boekweit1.506,99

door broodbakkerij geleverd brood en meel aan magazijn


859,36 859,36

door magezijn geleverd brood


543,67 543,67

van onderdir VH3 voor afgeleverd meel


68,75 68,75

broden voor de paarden


732,67 732,67

door onderdir buiten geleverde melk, aardappelen enzv
17
96,91 96,91

aan winkel geleverde zoetemelk


853,12


door winkelhouder van magazijn afgenomen goederen


1.793,92 1.793,92

van magazijn overgenomen goederen


13,85 13,85

aan onderdirecteur buiten geleverd uit het magazijn


3.519,35 3.519,35

door magazijn afgeleverde kledingstukken41,25

goederen overgenomen van VH-3


948,97 948,97

door magazijn afgeleverde huisraad
18

37,65

goederen overgenomen van VH-3


36,00 36,00

door ziekenzaal afgenomen van magazijn9,00

huisraad overgenomen van VH-3


202,47 202,47

van magazijn overgenomen bedelaarskleding


323,50 323,50

van magazijn afgenomen gereedschap voor veteranen bij aankomst


7,20 7,20

aan onderdirecteur buiten geleverd gereedschap


38,77 38,77

diverse goederen door magazijn afgeleverd


1.459,99 1.459,99

door fabriek geleverde kledingstukken
19
38,00


geleverde goederen aan VH-3


44,60 44,60

door kuiperij en wagenmakerij gedane reparaties


6,75 6,75

door fabriek gedane reparaties tbv de veldarbeid


43,00 43,00

door wagenmakerij gedane reparaties tbv de veldarbeid12,45

door fabriek gedane reparaties tbv VH-3
20
38,00


aan VH-3 geleverd huisraad


44,60 44,60

door kuiperij en wagenmakerij gedane reparaties voor het magazijn


6,75 6,75

voor de veldarbeid gedane reparaties door de fabriek


43,00 43,00

reparaties door wagenmakerij voor VH-1


12,45 12,45

reparaties door wagenmakerij voor VH-3


8,55 8,55

door de smederij van VH-1 gedane reparaties


101,21 101,21

voor verfloon van voerlaken door kolonie 20,90

van VH-1 overgenomen twee gros beene knoopen


13,30


bij zijn vertrek door een veteraan ingeleverd huisraad