Naar het overzicht
van de MUNT-pagina's

De geldstromen van koloniale munt en gewoon geld (Rijksmunt, 'zilver') bij het DERDE gesticht te Veenhuizen

Vanaf 1831 moeten de diverse kasboeken in de koloniën worden opgesplitst in koloniale munt en gewoon geld. Van die 'kassa en koloniale muntrekeningen' zijn een aantal bewaard gebleven, zie op deze pagina. Hieronder hoe de geldstromen lopen in het derde gesticht te Veenhuizen

Van de kasboeken het derde gesticht zijn bewaard gebleven:

Veenhuizen-3. adjunctdirecteur
augustus 1833
invnr 139 scan 333
Veenhuizen-3, onderdir binnen
augustus 1833 invnr 139 de scans 334-337
Veenhuizen-3&2, onderdir buiten 1 t/m 27 augustus 1833 invnr 139 de scans 354-356Veenhuizen-3. adjunctdirecteur december 1837 invnr 191 de scans 30-31
Veenhuizen-3, onderdir binnen december 1837 invnr 191 de scans 33-36Veenhuizen-3. adjunctdirecteur december 1838 invnr 204 scans 131
Veenhuizen-3, onderdir binnen december 1838
invnr 204 scans 127-130Veenhuizen-3. adjunctdirecteur januari 1840 invnr 223 scan 137
Veenhuizen-3, onderdir binnen januari 1840 invnr 223 scans 134-136
Veenhuizen-3, onderdir buiten januari 1840
invnr 223 scans 132-133Veenhuizen-3. adjunctdirecteur  januari 1842 invnr 256 scan 818
Veenhuizen-3, onderdir binnen  januari 1842 invnr 256 scan 815
Veenhuizen-3, onderdir buiten  januari 1842 invnr 256 scan 817
Veenhuizen-3, katoenspinnerij  januari 1842 invnr 256 scan 816


van de adjunct-directeur van VH-3 zijn er vijf: augustus 1833, december 1837, december 1838, januari 1840 en januari 1842.

Hij ontvangt alleen gewoon geld van de directeur der koloniën. Die ontvangsten zijn regelmatig, maar wisselen sterk qua grootte.
Hij ontvangt vooral koloniaal geld van zijn onderdirecteur-binnen, die elke week wel een bedrag afdraagt. Ook van de adjunct-directeur van het tweede gesticht krijgt hij regelmatig koloniale munt en incidenteel (ongeveer één keer per maand) van de adjunct-directeur van het eerste gesticht. Er zijn twee posten dat hij koloniaal geld  krijgt van de directeur der koloniën, dat zal dan nieuw geld zijn.

Uitgeven van gewoon geld doet hij aan Hij

augustus 1833 

december 1837

In december 1838

In januari 1840 Heel veel contant weer naar de onderdirecteur-buiten en kleinere bedragen aan de onderdirecteur-binnen. Het van de directeur ontvangen 600 gulden (nieuwe) koloniale munt geeft hij meteen door aan de onderdirecteur-binnen. En wat koloniaal geld aan de adjunct-directeur van het tweede gesticht.

In januari 1842 Hij geeft gewoon geld munt aan zijn beide onderdirecteurs en aan de boekhouder van de katoenspinnerij. Hij geeft koloniale munt aan de onderdirecteur-buiten (héél veel, want die onderdirecteur-buiten betaalt de accijnsen), aan de boekhouder van de katoenspinnerij en aan de adjunct-directeur van het tweede gesticht.

Hij geeft gewoon geld aan zijn beide onderdirecteurs en koloniaal geld aan zijn onderdirecteur-buiten en de adjunct-directeur van het tweede gesticht.

VERHOUDING GELDSOORTEN: VEENHUIZEN-3

In het derde gesticht staat bij de adjunct-directeur 9.342 gewoon en 1.998 koloniaal, die laatste maakt dus 17½ procent uit van het geldverkeer.
((Ter vergelijking: in 1833 is de verhouding 6.152 gewoon en 3.251 koloniaal, dus koloniale munt is 34½ procent. In 1837 4.880 gewoon en 3.122 koloniaal, dus koloniale munt is 39 procent. In 1838 7.006 gewoon en 2.576 koloniaal, dus koloniale munt is 27 procent en in 1840 8.108 gewoon en 2.072 koloniaal, dus koloniale munt is 20 procent.
Kortom, de 17½ procent is niet representatief.))

Bij de onderdirecteur-binnen staat 399 gewoon en 2.208 koloniaal. ((Ter vergelijking: XXX))

Bij de onderdirecteur-buiten staat 8.828 gewoon en 1.539 koloniaal, dus koloniale munt maakt 15 procent van zijn geld uit.
((Ter vergelijking: in 1840 staat er 5.167 gewoon en 1.203 koloniaal en dan is de koloniale munt 19 procent, dus dat scheelt niet zoveel.))
Gewoon geld
Koloniaal geld
  naar buiten
Veenhuizen-3. adjunctdirecteur 9342
1998
0
Veenhuizen-3, onderdir binnen 399
2208
82
Veenhuizen-3, onderdir buiten 8828
1539
8641