Naar het overzicht
van de MUNT-pagina's

Besluit van de permanente commissie 23 januari 1837 N1: Bepalingen nopens de vervaardiging van koloniale munt


Drents Archief, toegang 0186, invnr 975

Voorafgaand aan dit besluit is het voornemen ertoe al medegedeeld aan de directeur der koloniŽn en heeft die de nog resterende vellen met koloniale munt opgestuurd, zie hier. Daarna heeft de directeur voor de administratie een advies uitgebracht en dan kan het besluit genomen:


De Permanente Commissie

Gehoord het rapport van de directeur voor de administratie gevraagd den 10 dezer N9 op den brief van den directeur der KoloniŽn van den 29 dec N2639.

Overwegende dat het eigenaardige is voorgekomen het aanmaken van koloniale munt tot een onderwerp van de meer regtstreeksche bemoeiing der PC te maken en willende de vereiste bepalingen deswegen vaststellen.

Besluit:

Art 1
De koloniale munt zal regtstreeks vanwege de PC aangemaakt en den directeur der KoloniŽn naar gelang der behoefte toegezonden worden.
Zullende de directeur steeds bijtijds en minstens 14 dagen vooraf daarom aanvrage doen.

Art 2
De Koloniale munt, voorzoveel zij in kaartjes bestaat, zal worden geteekend door de directeur voor de administratie en geviseerd door de inspecteur der KoloniŽn waartoe de beide genoemde hoofdambtenaren bij dezen worden gemagtigd.

Art 3
De Directeur voor de Administratie wordt gemachtigd:
- Met de controle op de aanmaking en uitgifte van koloniale munt, alsmede op de inwisseling der onbruikbaar gewordene, welke door de directeur der KoloniŽn zal worden terug gezonden
- Met de bewaring van het materieel voor de papieren munt, met de stempels voor de metalen munt en van de munt die in voorraad mogt gereed liggen.

Het tweede artikel bepaalt dus welke handtekeningen er op staan en dat levert informatie voor de datering van winkelkaartjes, zie deze pagina.
Verder moet de directeur dus voortaan bij de permanente commissie bestellingen plaatsen voor koloniale munt (papier en metaal). De metalen munten zullen voortaan worden gemaakt door de firma G. van Maanen & Zoon te 's Gravenhage