Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

De directeur der koloniŽn stuurt maart 1825 een lijstje van boeken die Jan Hessels van Wolda ten behoeve van het onderwijs in ontvangst heeft genomen


Onderstaande lijstje is gevoegd bij een brief van de directeur aan de permanente commissie van zaterdag 5 maart 1825, invnr 72, en bevat de boeken die de adjunct-directeur voor het onderwijs Jan Hessels van Wolda recentelijk in ontvangst heeft genomen ten behoeve van het koloniale onderwijs.onderwijs. Nogal veel zedelijke prekerigheid zo te zien:


■ 100 Bijbels met psalmen

■ 6 Schoolboekjes van vaderlandsche deugden

■ 6 Levenschetsen van vaderlandsche mannen & vrouwen

■ 6 Schoolgezangen van de Maatschappij, 1e stuk

■ 6 Voorbeelden van deugdzame bedrijven

■ 6 Zedekunde in voorbeelden en verhalen

■ 6 Volksliedjes

■ 6 Eelhart of de menschenvriend

■ 6 Een 's Christen's reize naar de eeuwigheid

■ 6 De Heer Roze en zijne vrienden, gesprekken enz.

■ 6 Korte uittreksels uit merkwaardige land en zeereizen

■ 6 Handboek voor of gids des gedrag's voor jonge lieden

■ 6 Zamenspraken over het onweder

■ 6 Wilhelmina, handboek voor het vrouwelijk geslacht

■ 6 Kort begrip der bijbelsche geschiedenis

■ 6 Verhandeling over de vriendschap met God

■ 74 Traktaten No 68

■ 74 idem No 69

■ 74 idem No 70