Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

In 1838 komt er een bijschool in het gedeelte van Willemsoord dat bekend staat als de Pol voor de in dat gebied gevestigde 'Israelieten'

In Willemsoord bestaat al sinds 1824 een bijschool in Willemsoord-Steggerda. Na de totstandkoming van een synagoge en de aankomst van een rabbijn, Nehemia Salomon Jacobson, zie hier, in het stukje Willemsoord dat bekend staat als De Pol, wil men ook daar een bijschool stichten voor de ongeveer vijftien joodse gezinnen die er wonen.

Daarvoor is wel nodig dat Nehemia Jacobson een bevoegdheid haalt om Nederlandse les te geven ťn dat het lid van de permanente commissie dominee Ruitenschild beoordeelt hoe de vaardigheden van de rabbijn met taal, schrijven en rekenen zijn. Dat loopt goed af, rapporteert directeur der koloniŽn Jan van Konijnenburg in een bref met nummer N1702 aan de permanente commissie op 18 juli 1838, invnr 197 scan 332:


Na dat de godsdienst-Onderwijzer bij de IsraŽlitische Gemeente alhier, de Heer N: S: Jacobson zijne admisie tot het geven van onderwijs in de Nederduitsche taal, bekomen heeft en UWEdGeb: geacht medelid Dį Ruitenschild het onderwijs zoo wel in die taal, benevens het schrijven en rekenen, als in de Godsdienst van een 60tal kinderen in zijne school te Willemsoord heeft onderzocht en zeer voldoende bevonden, waaromtrent ik mij verder aan ZijnW:E:w:Z:G: refereer, heb ik de eer, in overeenstemming met het gevoelen van denzelven, UWEdGeb: voortestellen, om den Heer Jacobson voor het geven van het gewoon schoolonderwijs aan de kinderen der IsraŽliten in de Kolonien, toe te leggen, twee gulden in de week.

De Directeur der Kolonien
J van Konijnenburg

In de kantlijn wordt verwezen naar de notulen van 15 Maart 1838 N. 21, maar die heb ik niet bekeken. Ook wordt in de kantlijn door een lid van de permanente commissie opgemerkt: 'Conf aanstellen op f 2 Ďs weeks'. Dat besluit wordt genomen op 14 augustus 1838 onder agendapunt 6, invnr 477 en vanaf dat moment heeft Willemsoord er een bijschool bij.