Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

Juli 1845: de directeur voldoet aan de opdracht lesmaterialen voor de scholen te kopen

Blijkbaar heeft de directeur der koloniŽn Jan van Konijnenburg opdracht gekregen om gewichten, maten en prenten voor de scholen te kopen. Wie die opdracht van 26 maart 1845 agendapunt N4 wil zien, moet in invnr 563 (geen scans) zoeken. Op 2 juli 1845 schrijft de directeur in brief nummer N1649 aan de permanente commissie dat hij zijn best doet, invnr 306 scan 379:


Frederiksoord, den 2 Julij 1845

Ik heb de eer UwHEdG., in voorloopig antwoord op de Missive van den 26 Maart JL. N. 4 te berigten, dat de scholen thans zijn voorzien van:

Een stel koper gewigt, zamen voor f 43,20
Een stel blikken maten, voor natte waren, zamen voor f 22,80 en
Een stel van bordpapier, zeer voldoende gemaakt, voor drooge waren, aan welke laatste slechts nog enkele stellen, alleen voor eenige scholen in de Gewone kolonien, ontbreken, die successivelijk gereed komen.

Alleen de geldprenten hebben nog niet kunnen worden verkregen, waartoe er later nog pogingen aangewend worden.

De Directeur der koloniŽn
J van Konijnenburg