Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

Samenvattende opmerkingen bij schoolverslag Geraets 30 december 1848

Dit schoolverslag bevindt zich bij de uitgaande post van de permanente commissie van 19 februari 1849 agendapunt N13, invnr 631. De samenvattende opmerkingen zijn van Luurt Vrijen:

Weer een rooskleurig verhaal, op het “gedruisch” in Ommerschans na, en de  “ongelukkige verdeeling van werkzaamheden bij het 2e gesticht te Veenhuizen” . Hij heeft dit ter plaatse besproken en hoopt dat het vruchten af zal werpen.

    Ondermeester B.H. Lunenburg blijkt ongeschikt; voorstel: vervangen door J. W. Ribbe voor f 2,50 p. week. Zoon Uhl neemt ontslag, het voorstel is de door Martinus Uhl zelf opgeleide kwekeling Udo Ellerbroek aan te stellen.

    Geraets laat beslissing natuurlijk aan de Directeur over, maar stelt voor het salaris eerst wat te beperken, tot blijkt dat de nieuwelingen geschikt zijn.

    De joodse leraar Jacobson in Willemsoord wil een binnendeur in zijn school om zijn gezondheid te sparen, die veel te wensen over laat. Hij wil rechtstreeks van zijn woning de school in om niet buitenom te hoeven.