Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

Besluit een nieuw schooltje te bouwen in het gebied dat bekend staat als Groot-Wateren of Doldersum (later Boschoord), 13 april 1852

Dit besluit bevindt zich bij de post van de permanente commissie van 13 april 1852 N3, invnr 723. De bijbehorende stukken zitten of hier bij en/of bij de post van 30 maart 1852 N1, invnr 722 en/of bij de post van 17 februari 1852 N1, invnr 719.

s Gravenhage, den 13 April 1852
N. 3

DE PERMANENTE COMMISSIE DER MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID

Nader gelezen den brief van den Dir der Kolonien van den 17 Maart ll. N 699

Mede nader gelezen diens missive van den 7 Decb ll. N 316 en het daarbij onder andere ingezonden procesverbaal van den Raad van Tucht bij het 1e Gesticht te Veenhuizen van den 24 Jan ll.

Besluit

1. Autorisatie te verleenen tot de vernieuwing van het schapen hok bij het 1e Gesticht te Veenhuizen op den voet en wijze als door den Directeur wordt voorgedragen, waarvan de kosten geraamd zij  op f 412,17

2. Autorisatie te verleenen tot het bouwen van een school gebouwtje voor de kinderen te Groot Wateren mede op de voet als door den Directeur wordt in overweging gegeven, waarvan de kosten  volgens raming geen f 100,- zullen beloopen.

● Het kleine schooltje in Wateren wordt vooral gebruikt als opleidingsplaats voor kwekelingen van het Instituut te Wateren die belangstelling hebben voor het onderwijs. Onder andere de schrijver van het boek De wees van Amsterdam zet hier zijn eerste schreden op het onderwijzerspad. In dat boek maakt hij ook melding van de nieuwbouw.
● De genoemde tuchtzitting van 24 januari 1852 heb ik niet gezien, dus ik weet niet wat daar gebeurd is.