Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

Meester Hanneman, pagina in wording


)


Volgens wiewaswie is hij als Karel Izaak Hanneman geboren te Schiedam op 27 januari 1814, als zoon van de (blijkbaar ongehuwde) moeder Frederika Hanneman. Hij komt 21 augustus 1820 in de kolonie aan op het contract met de Regenten der Stadsarmenkamer te Schiedam, krijgt het B-nummer 348 en wordt ondergebracht bij kolonisten te Willemsoord. Hij komt 28 juni 1824 met de allereersten naar het Instituut en krijgt het k-nummer 20. Hij staat op een lijst dd 21 oktober 1828 van kwekelingen die vallen onder de herderlijke zorg van dominee Clinge van Vledder, invnr 94 scans 257-258. Hij behoort tot de "weeskinderen" die in december 1828 verklaren dat zij buiten de koloniŽn nog ouders in leven hebben, invnr 95 scan 333. Hij wordt 15 april 1831, als 'Karel Isak Berg, bijgenaamd Frederik Hanneman (oorsprongelijk Luthersch)', aangenomen als lidmaat van de Hervormde Gemeente te Vledder, invnr 113 scan 387. Hij wordt 17 april 1832 overgeplaatst naar Willemsoord hoeve 57 bij de weduwe Zwak als 'voorloopig ondermeester'.

schoolverslag 16 september 1833, 140_0237

3 oktober 1833, verzoek Schiedam hem te ontslaan, 141_0050

Daarop rageert Van Konijnenburg 9 oktober 1833, 141_0140

31 december 1833, 143_0421, in welke gemeente hij moet loten

Schoolverslag februari 1834, 145_0244

Hij gaat 19 juli 1834 in militaire dienst.

Kantlijnnotitie bij brief over ondermeesters Hanneman en Nobbe: 151_0100

6 december 1834, 154_0088, de vervanging van Hanneman en Nobbe door Van der Koogh en Coenraad Jager. B478, 16 jaar

Schoolverslag 17 januari 1835, 155_0237

Brief 19 januari 1840, invnr 223_0139

Brief 14 februari 1840, invnr 224_0545

21 november 1840, Van Konijnenburg schrijft over hem, 237_0511, met complimenten en opperen mogelijkheid hem weer onder de kwekelingen op te nemen. NB: Hij heeft voor zes jaar getekend.

Brief 1 mei 1841, 244_0013