De eerste arbeidershuisgezinnen in het DERDE gesticht te Veenhuizen, een transcriptie van een deel van invnr 1572 (pagina nog onaf)

Inventarisnummer 1572 is het stamboek van het derde gesticht te Veenhuizen vanaf de komst van de eerste bewoners tot en met 1828. In het stamboek staan weeskinderen, hoevenaars en van scan 103 tot en met scan 144 de arbeidershuisgezinnen die in het derde gesticht wonen. Zie voor enkele algemene opmerkingen over arbeidersgezinnen, inclusief enkele interessante scans, deze pagina. Zie helemaal bovenaan de pagina hoe scans van de genoemde invnrs te bereiken zijn.

Hieronder de gegevens uit invnr 1572. Van sommige kolonisten heb ik meer informatie en dan verwijs ik naar een eigen pagina van dat gezin. Heb ik slechts een klein beetje informatie of slechts de transcriptie van één briefje dan staan ze op een verzamelpagina. De overige informatie staat hieronder en dat zijn dus meestal de snelle vertrekkers.

■ betekent dat de informatie al opgenomen is.Scan 103

Andreas Antonius Christianus
Albrink, geboren 20 mei 1776, en Barbara Cecilia Landgraven, geboren 22 november 1774, uit Amsterdam.
Designatie 56 in het designatieregister 1824. Aankomst 24 maart 1825. Woning 56. Zij verlaten Veenhuizen weer met ontslag op 24 juli 1827.

Johan Frederik Welsch en Maria Barends met vier kinderen uit Amsterdam. Keren na een jaar verblijf in de vrije koloniën weer terug in Veenhuizen en hebben er dan snel genoeg van, zie scan 104 en deze pagina.


Franciscus Kalwij, geboren 9 november 1789, en Gesina Hendrina Vrijlink, geboren 26 augustus 1787, uit Amsterdam. Met kinderen
Maria Wilhelmina Kalwij, geboren 8 maart 1816,
Johannes Franciscus Kalwij, geboren 12 februari 1820 en
Johannes Gijsbertus Kalwij, geboren 11 juli 1823.
Designatie 56 in het designatieregister 1824. Aankomst 24 maart 1825. Woning (doorgestreept:) 2, 96, 50 en dan 102.
Op 1 april 1827 wordt geboren Maria Kalwij, die op 25 december 1827 weer overlijdt. Op 10 januari 1830 wordt geboren Franciscus Hendrik Kalwij.
Maria Wilhelmina Kalwij is van verlof achtergebleven dus niet in de kolonie teruggekeerd 3 oktober 1834.
Johannes Franciscus Kalwij gaat in militaire dienst op 1 mei 1839, is 14 juli 1840 weer terug en gaat 20 april 1845 met ontslag. Johannes Gijsbertus Kalwij.vertrekt om 'te gaan dienen' op 8 november 1845. Franciscus Hendrik Kalwi vertrekt met ontslag op 6 november 1856.
De twee ouwetjes blijven in Veenhuizen en overlijden daar kort na elkaar. Franciscus Kalwij op 4 april 1869, Gesina Hendrina Vrijlink op 10 april 1869.

Johannes Gerardus Titsing en Lucy Bowen met zeven kinderen uit Amsterdam. Woning 94. Uit pure hondenliefde loopt hij van de kolonie weg en daarna zijn ze ook snel verdwenen, maar zijn oudste zoon wordt later vrije kolonist, zie deze pagina.


Scan 104

Evert Buck en Elisabeth Pieterse met twee kinderen uit Amsterdam. Wordt eerst aangesteld als assistent-boekhouder en daarna als zaalopziener in het bedelaarsgesticht, zie de verzamelpagina.


Dirk van den Tempel en Cornelia Elisabeth Mathijs met vier kinderen uit Den Haag. Ook Dirk van den Tempel wordt zaalopziener, zie de verzamelpagina.

■ Johan Frederik Welsch en Maria Barends met vier kinderen uit Amsterdam. Worden in 1828 bevorderd tot vrije kolonisten, waar Johan Frederik staat neus te wrijven met de wijkmeester, maar worden in 1829 al weer gedegradeerd tot arbeidershuisgezin, zie bij scan 103 en op deze pagina.


Scan 105

Jan van Wijk, geboren 13 februari 1793, en Marretje Korst, geboren 21 mei 1794, uit Amsterdam. Met kinderen
Dirk van Wijk, geboren 30 september 1816,
Hendrik van Wijk, geboren 30 april 1818 en
Nulleke van Wijk, geboren 12 augustus 1822.
Designatie 56 in het designatieregister 1824. Aankomst 24 maart 1825.
Op 7 juni 1825 wordt geboren Thomas van Wijk, Het gezin verlaat Veenhuizen met ontslag op 2 mei 1827.

Gerrardus Coenraads, geboren 7 september 1800, en Maria Elisabeth Capellen, geboren 3 oktober 1798, uit Amsterdam. Met kind
Anna Christina Coenraads, geboren 17 oktober 1823.
Designatie 56 in het designatieregister 1824. Aankomst 24 maart 1825. De vrouw des huizes is een dochter van het arbeidersgezin Pieter Capellen die op deze pagina genoemd wordt.
Op 7 september 1825 wordt geboren Johannes Josephus Coenraads. Het gezin verlaat Veenhuizen met ontslag op 13 juli 1827.


Leendert Slot, geboren 29 juli 1803, en Louisa Johanna Kolkes, geboren 26 oktober 1789, uit Den Haag. Met kinderen
Johannes Frederik Slot, geboren 4 februari 1817 en
Magdalena Wilhelmina Slot, geboren 6 februari 1824.
Designatie 69 in het designatieregister 1824. Aankomst 24 maart 1825.
Op 23 december 1825 wordt geboren Alida Maria Pieternella Slot. Het gezin verlaat Veenhuizen met ontslag op 13 juli 1827.


Scan 106

■ Willem van der Plas, geboren 4 april 1778, en Maria Scott, geboren 24 augustus 1790, uit Amsterdam.
Designatie 56 in het designatieregister 1824. Aankomst 24 maart 1825. Woning 99.
Ze verlaten Veenhuizen met ontslag op 22 september 1829.

Pieter Arnoldus Conradi en Jannetje Schrijfheer met drie kinderen uit Amsterdam. Nadat de vrouw is overleden worden de kinderen mishandeld door hun stiefvader, zodat het beter is de kinderen te ontslaan, zie de verzamelpagina.

Jan Fook, geboren 26 december 1783, en Magdalena Carolina Sophia van Berk, geboren 10 december 1779, uit Amsterdam. Met kinderen
Geesje Margaretha Fook, geboren 18 september 1810,
Anna Hermina Fook, geboren 8 januari 1813 en
Herman Fook, geboren 18 mei 1815.
Designatie 56 in het designatieregister 1824. Aankomst 24 maart 1825. Woning eerst 12, dan 14.
Het gezin verlaat Veenhuizen met ontslag op 19 juli 1827.Scan 107

Hermanus Plas en Catharina Plomp met drie kinderen uit Den Haag. woning 67. Na de dood van zijn echtgenote hertrouwt Hermanus Plas met een dochter van een andere arbeiderskolonist, zie deze pagina.


■ Dirk van der Hak en Trijntje Pronk met vijf kinderen uit Den Haag. Een van de drie Scheveningse gezinnen, die met elkaar op één pagina zijn gezet.


■ Arie Vrolijk en Pieternella Bal met twee kinderen uit Den Haag. Een van de drie Scheveningse gezinnen, die met elkaar op één pagina zijn gezet.


Scan 108

Johannes Haringel en Apolonia Jacoba Verbraat met drie kinderen uit Rotterdam. Woning 16, verplaatst naar woning 80, scan 129, zie aldaar.

Hendrik Priem en Johanna Gogel met drie kinderen uit Leeuwarden. Woning 16, overgeplaatst naar woning 74, scan 127, zie aldaar.


Johannes Volkhemer en Catharina Dijkman met twee à drie kinderen uit Amsterdam. Johannes blijkt 'gediplomeerd heelmeester ten plattelande en der zeevaert', maar omdat hij in Drenthe niet officieel als zodanig geregistreerd is, leidt dat tot twee rechtszaken wegens kwakzalverij, zie deze pagina.

Douwe Dirks de Boer, geboren 21 april 1796, en Pietje Huisman, geboren 23 oktober 1793, uit Vlieland. Met kinderen
Sjoerdt de Boer, geboren in 1814,
Aaltje de Boer, geboren in 1820,
Trijntje de Boer, geboren in 1821,
Douwe de Boer, geboren in 1822 en
Klaasje de Boer, geboren in 1824.
Aankomst 7 juli 1828. Woning 17.
Op 18 januari 1829 wordt geboren Dirksje Engeltje de Boer. De man des huizes Douwe Dirks de Boer overlijdt 26 juni 1830. Op 1 mei 1834 gaat Sjoerdt de Boer in militaire dienst, hij keert 18 mei 1838 weer terug. Op 11 juli 1840 gaan Aaltje, Trijntje en Douwe de Boer met ontslag, de rest van het gezin verlaat Veenhuizen op 25 juli 1840.

■ Anne Geeuwkes van der Heide en Fintje Jans Kronenberg uit Zuiterhasen(?), via de subcommissie Leeuwarden. Met kinderen Maaike Annes van der Heide, Baakje Annes van der Heide, Jan Annes van der Heide en Antje Annes van der Heide, bij niemand is een geboortedatum vermeld.
Designatie 98 in het designatieregister 1823. Aankomst 6 januari 1824. Woning 18.
Op 8 augustus 1826 overlijdt Fintje Jans Kronenberg. Op 31 november 1826 overlijdt Maaike Annes van der Heide. Op 14 juli 1827 verlaat de rest van het gezin Veenhuizen met ontslag.


Scan 109

Hendrik Femer en Femmetje Schenkel met vijf kinderen uit Kampen, Een van de oudste arbeiderskolonisten, maar hij blijkt toch een van de beste werkers en hij wordt bevorderd tot hoevenaar, zie deze pagina.

■ Jan van Laar, geboren in 1785, en Anna Maria Rosbach, geboren in 1782, uit Rhenen. Met kinderen
Maria van Laar, geboren in 1812,
Johanna van Laar, geboren in 1814 en
●  Willemina van Laar, geboren in 1818,
Zijn per 16 april 1825 uit het eerste etablissement gekomen. Op 18 juli 1827 verlaat het gezin met ontslag Veenhuizen.

■ Jan Kraan en Maria van der Meer met drie kinderen uit Rotterdam. Zijn per 16 april 1825 uit het eerste etablissement, scan 22, gekomen. Ze gaan per 10 maart 1828 over naar de vrije koloniën, waar hun jongste zoon graag viool speelt, zie deze pagina.


Scan 110 - TOT HIER GEKOMEN

Meindert Vos en Engeltje Disper met zes kinderen uit Texel, woning 28. Het absurde verhaal van de schippersknechten en de bollen op het beurtschip, zie deze pagina.

Nicolaas Swagerman, geboren 13 maart 1779, en Johanna Henriette Goedstee, geboren 2 december 1792, uit Den Haag. Met kinderen Elisabeth Swagerman, geboren 10 juni 1816 en Hanna Frederica Swagerman, geboren 3 april 1823.
Designatie 129 in het designatieregister 1823. Aankomst 14 april 1824. Ze zijn op 16 april 1825 uti het eerste gesticht (scan 31 van invnr 1571). Het gezin verlaat Veenhuizen met ontslag op 1 oktober 1826.

Jan Hendrik Maartens, geboren 10 oktober 1773, en Dina ten Oever uit Zuidewind  / Oude Niedorp bij Alkmaar. Met kinderen Jan Maartens, Gerrit Maartens en Hendrik Maartens, bij wie geen geboortedata genoemd worden.
Designatie 94 in het designatieregister 1823. Aankomst 26 december 1823. Ze zijn 16 april 1825 uit het eerste gesticht gekomen. Op 11 januari 1826 wordt geboren Dina Maartens, die echter 5 mei 1826 overlijdt.
Aangetekend staat dat het gezin op 20 maart 1828 overgaat naar kolonie 3 (Willemsoord) hoeve 23, maar daar wordt bedoeld hoeve 113.


Scan 111

Cantzelaar, al gedaan bij VH1

■ Philippus Jacobus Mans, geboren 6 augustus 1779, en Jacomina Kraaijveld, geboren 3 november 1785, uit Gorinchem. Met kinderen Pieternella Mans, geboren 10 juni 1813, Huibert Mans, geboren 8 mei 1816 en Philippus Mans, geboren 12 november 1819.
Designatie 83 in het designatieregister 1823. Aankomst 1 januari 1824. Woning 26.
Op 3 november 1825 wordt geboren Berend Mans, maar die overlijdt 3 januari 1826. Op 28 juni 1826 overlijdt Philippus Jacobus Mans. Op 1 oktober 1826 verlaat de rest van het gezin Veenhuizen met ontslag.

Pieter Gijben en Johanna van der Wijden, met twee kinderen uit Rotterdam. Ze gaan hier nooit meer weg en expanderen van één woning voor een arbeidershuisgezin naar drie woningen voor arbeidershuisgezinnen, zie deze pagina.

Scan 112

Andries van den Berg en Johanna Cornelia Middelhof met vijf kinderen uit Leiden, zie deze pagina.

Hubertus Warreman, geboren in 1779, en Alida Wolting, geboren in 1779, uit Leiden, met dochter Susanna Maria Warreman, geboren in 1809. Ze maken deel uit van het gehannes van Leiden met kinderen van arbeidersgezinnen, maar uiteindelijk worden ze wel voorgedragen voor een plek in Veenhuizen.
De Maatschappij accepteert de voordracht, designatie 84 in het designatieregister 1824. Ze komen eerst in woning 29 van het tweede gesticht, maar staan in het stamboek met invnr 1572 als bewoners van woning 66 van het derde gesticht.
Op 29 oktober 1826 overlijdt Alida Wolting en op 16 augustus 1828 verlaten vader en dochter Veenhuizen met ontslag. Voor onderzoekers is hier nog een lijstje met brieven waarin de naam Warreman voorkomt.

Harmen Christiaan Holtkamp, geboren in 1799, en Hendrika ten Donkelaar, geboren in 1802, uit Deventer, met de kinderen Johanna Holtkamp, geboren in 1822, Pieter Hendrik Holtkamp, geboren in 1824. Op de kolonie komt daar bij Hendrik Antonius Holtkamp, geboren 20 april 1827.
De subcommissie Deventer draagt hen op 26 februari 1825 voor voor een plek in Veenhuizen, invnr 72 scan 582. De permanente commissie accepteert de voordracht, designatie 78 in het designatieregister 1824 en op 21 april 1825 komen ze aan. Eerst in woning 30 van het tweede gesticht, maar in het stamboek met invnr 1572 staan ze bij woning 88 van het derde gesticht.
Niet voor lang, op 13 juli 1827 verlaten ze met ontslag Veenhuizen. Voor onderzoekers is hier een lijstje met brieven waarin de naam Holtkamp voorkomt.


Scan 113
van der Walle

Leendert van Benthem en Femmigje Deenekamp met twee kinderen uit Zwolle. Ze krijgen twee ingedeelden en omdat een daarvan met hun de kolonie afglipt, zet ik ze bij die ingedeelde jongeman op de pagina.

■ Adrianus Jellema, geboren 20 november 1776, en Aaltje Geerts Dik, geboren 9 april 1784, uit Leeuwarden. Met kinderen Jacob Jellema, geboren 5 september 1805, Jillert Jellema, geboren 25 september 1820 en Jaapkje Jellema, geboren 12 januari 1823.
Designatie 60 in het designatieregister 1824. Aankomst 23 april 1825. Woning 33.
Op 16 augustus 1825 wordt geboren Pietje Jellema, die op 24 maart 1827 overlijdt. Het gezin verlaat Veenhuizen met ontslag op 20 oktober 1828.geboren 2


Scan 114
Tjalling Klazes de Vries, en Antje Ottes Dijkstra, met drie kinderen uit Leeuwarden. Zoon Klaas Tjallings de Vries ontslagen 1 juni 1828. Gezin wordt hoevenaars 10 september 1829, boerderij N2. scan 143. Invnr 1581 gaat er eentje als milicien in dienst. Op 20 augustus 1836 weer arbeiders.
Op 20 mei 1837 overlijdt de man des huizes Tjalling Klazes de Vries. Willem Tjallings de Vries keert terug uit militaire dienst op 14 oktober 1838, gaat opnieuw op 10 maart 1839, kert terug 1 juni 1839 en gaat met ontslag op 8 augustus 1840. Otto Tjallings de Vries gaat in militaire dienst op 30 juni 1843.
Nu de eigen kinderen uit huis zijn, krijgt de weduwe kinderen van andere arbeiders in huis, maar die vertrekken na een paar jaar en waar de weduwe blijft in 1859 zou ik niet weten.


■ Karel Frederik Emilius van den Bosch en Roelina Agnes van de Rijp met vijf kinderen uit Coevorden, zie deze pagina.

Jacobus van Kempen, geboren in 1794, en Catharina Blinde, geboren in 1781, uit Utrecht.
Designatie 63 in het designatieregister 1824. Aankomst 25 april 1825. Woning 36.
Op 15 maart 1828 deserteren ze van de kolonie.

Freerk Machiels Dijkstra en Aeekjen Oedzes Hillebrand met één kind uit Oostdongeradeel. Vervolg.

Scan 115
Daus?
Klaver

Pieter Josephus Souverijn en Geertrui Schott met drie kinderen uit Gorinchem. Worden 26 oktober 1827 bevorderd tot vrije kolonisten, zie deze pagina.

Scan 116
van 't Hoff
Dijk
van de Water

Klaas Foekes Kamstra en Akke Jacobs ten Kate met drie kinderen uit IJlst. Worden in 1828 bevorderd tot vrije kolonisten, zijn zoon krijgt ook een hoeve, maar in 1844 keren beiden terug naar Veenhuizen, zie deze pagina.

Scan 117

Johannes Bernardus Gijzel en Cornelia van Rijn uit Weesp. Geen geboortedata vermeld.
Designatie 65 in het designatieregister 1824. Aankomst 28 april 1825.
Op 21 februari 1827 moet Johannes Bernardus Gijzel terechtstaan voor de rechtbank van eerste aanleg in Assen omdat hij uit bossen die eigendom zijn van de Maatschappij en Norg hout heeft gekapt voor 'vlegelstokken en vlegelkloppen'. Hij wordt veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, zie hier.
Het gezin verlaat Veenhuizen met ontslag op 14 juli 1827, maar volgens mij zit hij dan nog in de cel.

van der Korst
Labeij
Van Asje Jans ontslagen 18 mei 1825

Scan 118
Hendrik Willem Hagenberg en Catharina van Groenewoud uit Rotterdam, met xx kinderen, volgt nog eigen pagina (vrije kolonist).
Hoek

Albertus Vink Hoogendijk en Maria Huussen met vier kinderen uit Vlaardingen. Worden na drie jaar bevorderd tot vrije kolonisten, maar prompt overlijdt de man des huizes, zie deze pagina.

Bartels

Scan 119

Jacob Garst, geboren in 1777, en Duifje Moerkerken, geboren in 1788, uit Lisse via de subcommissie Leiden, zie deze pagina. Met kinderen Maria Garst, geboren in 1814, Willem Garst, geboren in 1816, Maartje Garst, geboren in 1821, Martinus Garst, geboren op onbekende datum, hij overlijdt 21 januari 1826.
Het briefje waarmee Leiden hem voordragt voor Veenhuizen staat op de pagina van een andere arbeiderskolonist, Andries van den Berg.
De permanente commissie accepteert de voordracht, designatie 84 van het designatieregister 1824. Aankomst 5 mei 1825, er is een aankomststaat in invnr 1370 (geen scans). Eerst komen ze in woning 49 van het tweede gesticht en daarna in woning 62 van het derde gesticht.
Niet voor lang, op 18 juli 1827 verlaat het gezin met ontslag Veenhuizen. Voor onderzoekers is hier nog een lijstje met vrieven waarin de naam Garst voorkomt.

Gerrit van Manenberg en Catharina Doll uit Haarlem met vijf kinderen (waar laternog bij komen vanuit het kindergesticht), zie deze pagina.

Pytter Durks Dijkstra en Janke Joekes Reinsma uit Bolsward met twee kinderen. Ze mogen binnen het jaar naar de vrije koloniën, waar er van alles gebeurt wat beschreven staat op deze pagina.

Scan 120

Jacob Heidt en Susanna van Hullen met twee kinderen uit Middelburg, zie deze pagina.

Henricus Johannes Brands en Aletta Johanna Luijten met één kind uit Amsterdam. De vrouw overlijdt en vader en zoon gaan er van door, al denkt de directie dat het andersom is, zie verzamelpagina.

Meijer, tuchtraad 14e November 1841??
van der Valk

Scan 121
Harmsen
Rijswijk

Philip Christiaan Pracht en Maria Christina Jeannetje Sleicher uit Amsterdam, zie deze pagina.

Roelfzema

■ Alexander Beekman en Maria Rinsbergen uit Edam met drie kinderen, woning 57, zie deze pagina.

Scan 122

Gurbe Klazes van Boven en Grietje Lammerts uit Oudehaske, met twee kinderen, zie deze pagina.

Huibert Muisson en Alida Catharina Koning uit Rotterdam met drie kinderen, zie deze pagina.

Beerend Hylkes de Jong en Grietje Klazes Hoedt uit Oudehaske, met zes kinderen, zie deze pagina.

Scan 123

■ de Graaf

■ Lafferter

Piebe Rinzes Visser en Sijtske Sybrens Sijtsma uit Oudega, met twee kinderen, zie deze pagina.

■ van Essen

Jacob Lammerts Sloothaak en Elsje van der Heide uit St Johannesga, met drie kinderen, zie deze pagina.

Scan 124
Rienk Pieters Ekhardt en Antje Ruurds Dijkstra, volgt eigen pagina vrije kolonist.

■ Leendert Pronk en Alida Vrolijk met zes kinderen uit Den Haag. Een van de drie Scheveningse gezinnen, die met elkaar op één pagina zijn gezet.

Dirk Vrolijk uit Rotterdam.

Scan 125

Pieter van der Kruk en Elisabeth Roemer met vier kinderen en twee voorkinderen van de vrouw uit het bedelaarsgesticht, van de subcommissie Leiden. Overgeschreven naar het eerste gsticht, zie aldaar (scan 15).

Gerrit Abraham de Villers, geboren 10 maart 1792, en Mida Donker, geboren 20 juni 1792, uit Rotterdam. Wordt op 20 augustus 1829 als Abraham Villers voorgedragen door Rotterdam, invnr 98 scan 448. Aankomst 9 september 1829. Woning 68 of 88. Is in invnr 1573 spoorloos verdwenen.

■ Klaas Roelofs Oostwoud en Joukjen Jelles Veenstra uit Rottum, met drie kinderen, zie deze pagina.

Scan 126

Harmen Ykes Groen en Sjoerdje Binnes de Vries uit Rottum, met twee kinderen, zie deze pagina.

Johannes Broekhart, geboren 10 mei 1782, en Judit Adams, geboren december 1789, uit Den Haag, met twee voorkinderen van de vrouw, Pieternella Adams, geboren in 1810, en Bettje Adams, geboren in 1812, en Johannes Broekhart, geboren 5 december 1817.
Designatie 46 in het designatieregister 1825. Aankomst 17 november 1825. Woning 71 of 5 van het derde etablissement.
Vader en zoon Johannes Broekhart zijn katholiek, de anderen hervormd.
Bettje Adams vertrekt met ontslag op 31 maart 1826 (of de geboortedatum klopt niet of ze is zo jong dat ze ergens bij familie opgenomen zal zijn). Vader Johannes Broekhart heeft een slagaderbreuk, zie hier, en overlijdt op 16 november 1826.
De rest van het gezin vertrekt met ontslag op 13 juli 1827.

Franciscus van Campen en Wilhelmina Jansen uit Den Haag, met vier kinderen, zie deze pagina.

Scan 127
van Hogenhuizen
Priem
Beekman

Scan 128
Dijkhoff

Johan Hendrik Heijfert en Johanna Albers uit Zwolle. Zij hadden zich 'ter voorkoming van gebrek of van de noodzakelijkheid om te gaan bedelen' vrijwillig aangegeven voor het bedelaarsgesticht en mogen dan naar de arbeiderswoningen, zie de verzamelpagina.

Bassie
weduwe Rensen?
Hilbers

Scan 129

■ Johannes Wilhelm en Lena Fest met vier kinderen uit Amsterdam, zie deze pagina.

Antoni Mikkers en Petronella Vermeulen met twee kinderen uit Den Haag, zie deze pagina.

Johannes Haringel, geboren in 1792, en Apolonia Jacoba Verbraat, geboren in 1793, uit Rotterdam, met kinderen Anna Haringel, geboren 21 september 1813, Johannes Haringel, geboren 21 juli 1816, en Theodorus Haringel, geboren 2 mei 1818.
Designatie 59 in het designatieregister 1824. Aankomst 1 april 1825. Woning 16 in het tweede gesticht, daarna woning 2 in het derde gesticht.
Het gezin verlaat Veenhuizen met ontslag op 25 september 1826. Voor onderzoekers een klein lijstje brieven waarin de naam Haringel voorkomt.

Jan Smit en Alida Elisabeth Coster met drie kinderen uit Amsterdam, zie verzamelpagina.

Scan 130
Kurvers

Sjerp Jans (moet zijn: Jouwes) Brada, gedoopt 6 augustus 1767, en Jantje Jans Frents (in de kolonistendatabase Frentz), geboren 8 februari 1787, met twee dochters. Zie over hen deze pagina.

Jan David de Jong

Scan 131
Jan Ooms
Johannes Reus

Jan Rutte en Johanna Sanders met vier kinderen uit Nijmegen. Jan Rutte wordt wijkmeester later zaalopziener in de Ommerschans, en nog later vrije kolonist, maar uiteindelijk eindigen ze weer als arbeiders, zie deze pagina.

Scan 132

Michael van Veen, geboren 9 september 1774, en Elisabeth van Duren, geboren in 1778, uit Leiden, met kinderen Johanna van Veen, geboren 6 februari 1821, en Jacobus van Veen, geboren 20 februari 1823.
Designatie 51 in het designatieregister 1825. Aankomst 16 december 1825. Vermoedelijk eerst woning 88 van het tweede etablissement, daarna woning 17 van het derde met de aantekening dat ze 22 november 1827 verhuizen anar nummer 74.
Het gezin verlaat Veenhuizen met ontslag op 15 mei 1834.

Dirk Michels, geboren in 1789, en Harmina Gerritzen, geboren in 1789, uit Doesburg, met kinderen Johanna Antoina Michels, geboren in 1818, Nicolaas Michels, geboren in 1821, en Hendrik Martinus Michels, geboren in 1823.
Designatie 49 in het designatieregister 1825. Aankomst 20 december 1825. Volgens designatieregister woning 89 van tweede etablissement, volgens stamboek woning 18 van derde gesticht.
Het gezin verlaat Veenhuizen met ontslag op 20 juni 1827.

Joannes Christophorus van Elmpt en Maria Ours uit Groningen, met vijf kinderen, zie verzamelpagina.

Scan 133
Gerrit Brouwers

Bernardus Molenkamp en Hendrika Gerritsen met drie kinderen uit Den Haag. Voormalig wijkmeester in de vrije koloniën die een half jaar was weggebleven, zie deze pagina.

Jan Jans de Haan

Scan 134
van Dongen
Snaets
Mollenbeek

Doede Klaas de Vries en Marijtje Broers met twee kinderen uit Medemblik. Drie van hun kinderen zijn kort tevoren opgenomen in het kindergesticht en ze vragen of ze die in huis mogen hebben, zie deze pagina.

Scan 135
Voogd
Grietje Klaas Jongens weduwe Muis

Scan 136

■ Berend Vriemerson Ulrich, met drie kinderen uit Leeuwarden, verzamelpagina.

■ Ale Pegman en Geurtje Antonia Heijtman, met drie kinderen uit Den Haag, verzamelpagina.

■ Frederik Theodorus Bergh en Maria Sibilla Drossen met drie kinderen uit Amsterdam, zie deze pagina.

Scan 137

Pieter Martinus van Aken en Maria Bijsterveld uit Delft

Evert den Dulk, eigen pagina, zie file vrije koloniën

■ Jacob Frederik Helfrich en Dieuwke Cornelis Staal met vier kinderen uit Bolsward. Is volgens de directie 'zeer zwak en tot allen arbeid onbekwaam' en hij klaagt bij zijn subcommissie over het gebrek dat hij lijdt, zie de verzamelpagina.

■ Anthony Charldorp, geboren augustus 1778, en Barbara ten Zijlhof, geboren 7 mei 1790, uit Leiden, met kinderen Geertruida Charldorp, geboren 24 januari 1807, Johannes Charldorp, geboren 23 mei 1817, Agatha Charldorp, geboren 5 mei 1821, Henriette Aleida Charldorp, geboren 24 januari 1823, Johanna Charldorp, geboren 14 maart 1825. Aankomst 16 maart 1827. Op de kolonie wordt 6 mei 1827 geboren Willemina Frederika Charldorp.
Op 26 maart 1828 deserteren vader Anthony Charldorp en dochter Geertruida Charldorp van de kolonie. Daarna deserteren echtgenote Barbara ten Zijlhof, aangeduid als 'de weduwe Charldorp' en haar kinderen op 12 mei 1829. Voor onderzoekers hier een lijstje brieven waarin de naam voorkomt.Scan 138
Priem
van Lekkum
van den Bergh
Krooimans
Koens

Scan 139

Albertus Lagcher en Johanna Hillemans met vier voorkinderen van de vrouw en drie eigen kinderen uit Zierikzee. Mogen na twee jaar naar de vrije koloniën waar ze veel met het tuchtrecht in aanraking komen maar toch altijd blijven, zie deze pagina.

Jan Baptist Vens en Lucia van Gastel uit Breda. Met kinderen Maria Vens, Johanna Vens, Catharina Vens en Adriana Vens, bij niemand is een geboortedatum vermeld.
Designatie 76 in het designatieregister 1825. Aankomst 11 april 1826. Woning 40.
Op 16 september 1826 overlijdt Adriana Vens. Op 23 december 1826 overlijdt Lucia van Gastel. De rest van het gezin verlaat Veenhuizen met ontslag op 18 juli 1827.

Arie Hackert (of Hakkert) en Neeltje Nout, met vijf kinderen, uit Tiel. Ze zullen hier altijd blijven, veel van de kinderen trouwen met andere Veenhuizenbewoners en één zoon is zeer succesvol en wordt hoevenaar, zie deze pagina.


Scan 140
Steinfort
Raman

Aart van Muijlwijk en Jenneke van Rijswijk met vijf kinderen uit Gorinchem. Woning 38. Omdat hun zoon Otto onderwijzer in dienst van de Maatschappij wordt heb ik ze ondergebracht op de pagina van meester Van Muijlwijk, zie hier.

Scan 141
Bijl
van Geffen
Johan Zwak

Scan 142
Kramer
Molenkamp
Friso

Scan 143
Hazelhoff
Fenner?
de Vries

Scan 144
Roelof Jans