De hereniging van Jacoba Cornelisse met haar ouders

Het verhaal van de ouders die Jacoba in huis willen nemen, wordt verteld op de pagina's 251-252 van De kinderkolonie. Ik heb het ook een keer in de vorm van een column gedaan bij Vele Handen, stukje 22. Hier wat aanvullende informatie en de volledige tekst van de brief van de ouders.

Jacoba Cornelisse staat met het weesnummer 1488 in de het register van het derde gesticht in Veenhuizen met invnr 1572 en in de wezenregisters met de invnrs 1410, 1411 en 1413 (zie bovenaan de bladzijde hoe die scans te bereiken). Ze staat daar abusievelijk ingeschreven als Jacobus, maar dat dat niet klopt is duidelijk uit de brief van haar ouders en op dit overzicht hoort ze ook tot de bevolking van een meisjeszaal.

Volgens die inschrijvingen is zij geboren in december 1818, wat in latere boeken wordt gespecificeerd tot 29 december 1828. Die specificatie zal een gevolg zijn van het op deze scan gemelde verlangen. Als geloofsovertuiging is vermeld 'Hervormd'. Zij is door Amsterdam het kindergesticht binnengebracht op 6 juli 1825.

De brief van haar ouders is gedateerd 20 juli 1835 en bevindt zich in invnr 161, klik hier en vul rechtsonder het scannummer 387 in. De volgende scan toont de adressering en dan blijkt de brief gericht aan de adjunct-directeur van het derde gesticht, Sikke Berend Drijber.

Amsterdam den 20 July 1835

Men Heer wij nemen de vrij UEDle deze te zende hope dat gij deze onze vrijpostigheid zult excuceere wij zijn bij de Heer Scherremagger geweest maar zijn tot u geweeze om verlanging van verlof voor jacoba cornelisse maar zijn EDle heeft ons tot u geweezen daar zij gekomen is de 14 July en haar verlof uyt is de 27 dito om dit te verlengen om reden dat wij jacoba tot ons wilde nemen want dat wij haar ouders zijn maar dat kind voor ons huwelijk gehad hebben en haar toen als vondeling gegeven hebben en door omstandigheid en niet eerder om hebben kunne verzoeken nu was ons vriendelijk verzoek of u EDle het ons zou bliefte te vergunne in afwagting van UEDles gunstig antwoord Zo noeme wij met Hoogachtting UEDle dienstwillige Dienaar en Dienaressen
L. Hartkamp
A. Hartkamp geb. Cornelissen'

adres in de 2 Laueriedwarsstraat 't huys van de Rozenstraat No 15

Op de brief heeft de boekhouder van de inrichting voor stadsbestedelingen te Amsterdam Schermacher een notitie geschreven:

tot het erlangen van het ontslag van het voormelde meisje stamNo 1488 zijn door de regering dezer stad de nodige demarches gedaan, Schermacher

Op 10 augustus 1835 geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken toestemming om Jacoba uit het kindergesticht te ontslaan, invnr 162, klik hier en vul scannummer 157 in, en op 18 augustus 1835 verlaat zij Veenhuizen.

Zie voor een overzicht van stukken over weeskinderen in Veenhuizen deze pagina.