Christoffel Kleinzoon wil graag élève-muzikant worden bij de twaalfde afdeling Infanterie

Hij staat als Christoffel Kleinzon met weesnummer 1046 in het registers van het derde gesticht met invnr 1572 en in de wezenregisters met invnrs 1410, 1411 en 1412 (zie bovenaan de pagina hoe de scans van die invnrs te bereiken). Maar de directie noemt hem Kleinzoon en zelf spelt hij zijn achternaam ook zo, dus dat houden we maar aan.

Hij is geboren 22 maart 1817, hij is rooms-katholiek en hij komt uit Amsterdam, welke stad hem op 27 april 1825 in het kindergesticht heeft afgeleverd. Hij plukt de vruchten van het mooie werk dat de hoofdonderwijzer van het derde gesticht Albert Schuurman met zijn orkest en koor van weeskinderen verricht.

Christoffel Kleinzoon schrijft een brief aan de permanente commissie, waaruit wordt geciteerd op pagina 248-249 van De kinderkolonie, op 14 november 1836. De brief bevindt zich in invnr 177, scan 246, zodat iedereen kan kijken of het klopt als ik zeg dat het een keurig geschreven brief is (je kunt ook zien dat hij eerst lijntjes getrokken heeft om goed recht te schrijven):


Geeft eerbiediglijk te kennen, C. Kleinzoon, wees op het derde gesticht te Veenhuizen, dat hij van wegen den Kapelmeester der twaalfde afdeling Infanterie te Breda, door den onderwijzer den Heere Schuurman heeft aanzoek gekregen om zich te engageeren als Elève-Muzikant bij opgemelde Afdeeling.

Dat hij zeer veel genegenheid daartoe heeft.

Weshalven hij ootmoedig is verzoekende dat het de P.C. behagen mogen hem zijn ontslag te verleenen.

C. Kleinzoon

Veenhuizen den 14 november 1836

Bijgevoegd is een schrijven van de adjunct-directeur van het derde gesticht Sikke Berends Drijber waarin hij verklaart dat Kleinzoon van bijzonder goed gedrag is. En dus gaat de permanente commissie akkoord. Christoffel Kleinzoon verlaat Veenhuizen om naar Breda te gaan op 28 december 1836.

Zie voor een overzicht van stukken over weeskinderen in Veenhuizen deze pagina.