Het arbeidersgezin van George Coenraad Kuntz en Johanna Dorothea Henrietta Bergveld uit Delft

De subcommissie van weldadigheid Delft mag in 1827 een plek van een arbeidershuisgezin vullen. Zie op deze pagina algemene informatie over arbeidershuisgezinnen, en vandaar kun je doorklikken naar een pagina met de eerste arbeidersgezinnen in het derde gesticht te Veenhuizen.


Delft draagt het gezin voor van George Coenraad Kuntz en Johanna Dorothea Henrietta Bergveld. De permanente commissie van de Maatschappij van Weldadigheid accepteert de voordracht op 9 januari 1827 (designatieregister invnr 1395) en op 16 maart 1827 komt het gezin in Veenhuizen aan.

Aankomst

Er bevindt zich een aankomststaat van die dag in invnr 1370. Daarvan zijn geen scans, zodat we het moeten doen met mijn gebrekkige fotootje:


Ze komen gelijk aan met de familie Charldorp uit Leiden en dat verklaart waarschijnlijk waarom ze in de stamboeken abusievelijk ingeschreven zijn als afkomstig uit Leiden. Maar dat zijn ze dus niet. Ze worden ondergebracht in woning 37 van het derde gesticht en ze staan geregistreerd in het stamboek van dat gesticht met invnr 1572 op scan 138. Zie helemaal bovenaan de pagina hoe de scans te bereiken zijn.

Van die inschrijving neem ik de gezinsgegevens over, gecorrigeerd met gegevens die mij verstrekt zijn door familieonderzoeker Coen Kunz.

Gezinssamenstelling

● George Coenraad Kuntz is volgende de kolonieadministratie geboren 19 juni 1781. Volgens familieonderzoek is hij 20 juni 1781 gedoopt in de Evangelisch-Lutherse Kerk van Den Haag als vierde kind van Georg Konrad Kuntz en Anna Catharina Schendelaer.De familienaam komt ook voor als Kunz, Koens en Coens. Hij is getrouwd met:

Johanna Dorothea Henrietta Bergveld, geboren 15 juli 1774. Volgens familieonderzoek is dat te Namen in België. Bij hun aankomst heeft het echtpaar de volgende kinderen bij zich:

Martinus Kuntz, geboren 9 maart 1806 in Delft,
Johanna Wilhelmina Kuntz, geboren 5 juni 1810 in Delft, en
Jan Kuntz, geboren 27 april 1813 in Delft. Volgens familieonderzoek heet hij voluit Johannes Erardus Kuntz.

Verhuizing?

Op enige moment, er staat geen datum bij, wordt woningnummer 37 doorgehaald en vervangen door 78. Of dat betekent dat ze verhuizen of dat de woningen hernummerd zijn weet ik niet.

Tuchtraad

In 1829 komen er nieuwe tuchtregels voor de koloniën. Arbeiderskolonisten vallen onder het 'Reglement van Policie en Tucht voor de kolonisten huisgezinnen van 8 july 1829' en daarin is vastgelegd - zie artikel 10 van dat reglement - dat er ook twee arbeiderskolonisten in de tuchtraad zitting nemen. Omdat ze door de diretie van hun gesticht moeten worden voorgedragen, zijn dat de kolonisten waar die directie het meeste vertrouwen in heeft.

George Coenraad Kuntz zit vanaf eind 1829 in de tuchtraad van het derde gesticht. Dat begint bij de zitting van de tuchtraad voor veteranen van 10 december 1829.

Een duif en een mes

En vanaf 25 januari 1830 zit hij bij de raad van tucht voor arbeidersgezinnen, die te bereiken zijn via dit overzicht (alleen die van het derde gesticht dus). Daarbij doet zich op de zitting van 25 februari 1830 het verschijnsel voor dat zijn zoon, er staat niet bij welke, optreedt als getuige en als degene die uitsluitsel geeft over de rol van een mes bij een conflict over een duif dat ook staat beschrevenn in De strafkolonie pagina 114-115.

Ik heb van niet alle tuchtzittingen transcripties, maar ik zie hem ook op de tuchtraad voor arbeiders van 10 december 1838 nog rechtspreken.

Daarnaast zit hij bij de tuchtraad voor bedelaars, bereikbaar via dit overzicht, op 10 juli 1832, 26 augustus 1835 en 7 december 1835. En één keertje bij een zitting van de tuchtraad voor weeskinderen bij het derde gesticht, zie 10 februari 1835.

Maar als gezegd heb ik niet van alle tuchtzittingen transcipties, dus er zullen meer tuchtraden zijn waar hij bij zit..

Vreemde aantekeningen

De inschrijving loopt door in het stamboek van arbeidershuisgezinnen met invnr 1573 op scan 36. Nog steeds woning 78 van het derde gesticht, maar er staan enkele moeilijk te begrijpen aantekeningen:

'J. Koens in militaire dienst 27 september 1830.' Daarmee lijken ze Jan te bedoelen en die is wel wat jong om in dienst te gaan. Zeventien jaar en normaal gaan jongens op hun negentiende in dienst.

Huwelijk

De aantekening 'J.W. Koens ontslagen 19 februari 1831' is ook een beetje vreemd, want Johanna Wilhelmina Kuntz is zeven dagen daarvoor al getrouwd met Pieter Karel van Gemert. Zie over hem, over de verdere belevenissen van dit echtpaar en hun kinderen op deze pagina.

Schuttersdienst

De volgende aantekeningen betreffen de nog steeds voortdurende 'algemeene wapening' omdat de Belgen zich in 1830 hebben losgemaakt van de verenigde Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. De eerste is 'G.J. Koens in schuttersdienst 1 augustus 1832, terug 11 juli 1833'

Maar er bestaat geen G.J. Kuntz! Misschien bedoelen ze George Koenrath, maar dat kan niet, want die zit gewoon bij de raad van tucht van 28 maart 1833. Bovendien kan ik hem bij de Drentse Schutterij niet vinden.

Duidelijker is de aantekening: 'Martinus in schuttersdienst 25 okt. 1833'. Hem kan ik op de lijsten van Drentse schutters wél vinden, dus hij is echt ten strijde getrokken.

Met z'n tweetjes

In het stamboek van arbeidershuisgezinnen 1834-1847 met invnr 1574 op scan 28 staan George Coenraad Kuntz en Johanna Dorothea Henrietta Bergveld met z'n tweetjes. Ze krijgen op 16 februari 1836 dochter Johanna Wilhelmina met haar echtgenoot Pieter Karel van Gemert en hun kinderen tijdelijk in huis, maar die gaan 17 april 1836 al naar een eigen woninkje in het eerste gesticht.

Ook in het stamboek van arbeidershuisgezinnen 1848-1859 met invnr 1575 op scan 56 staan ze met hun tweetjes. Maar niet zo lang.

Op 9 november 1849 overlijdt Johanna Dorothea Henrietta Bergveld.

Terugkeer Martinus

Op 6 apr 1851 keert zoon Martinus Kuntz terug in Veenhuizen. Althans volgens het stamboek van militaire veteranen met invnr 1590, maar waarschijnlijk is hij er al langer want hij is in 1849 ook te Norg getrouwd. Misschien is hij een tijdje inwonend bij zijn vader geweest, maar dat is nergens genoteerd.

Volgens scan 36 van invnr 1590 woont hij eerst in woning 53 van het derde gesticht en daarna in een 'veldwachterswoning', waardoor het logisch lijkt dat hij ook als veldwachter werkzaam is. Hij is (voor de tweede keer) getrouwd met:

Gezin

Clara Maria Albronda, geboren 7 september 1822.

Er is nog één dochter bij uit het eerste huwelijk van Martinus maar die overlijdt al snel te Veenhuizen. Van de kinderen uit zijn tweede huwelijk noem ik:

Geesje Koens, geboren 1 november 1849, zij wordt later 'zaalopzichtster' te Veenhuizen,
George Koenraad Koens, geboren 10 augustus 1854, een van de weinigen die Veenhuizen verlaat,
Hendrika Koens, geboren 4 juli 1856, zij blijft altijd in Veenhuizen,
Teunis Koens, geboren 31 juli 1859, in zijn latere leven koster van de protestantse kerk in Veenhuizen, en
Johanna Wilhelmina Koens, geboren 16 april 1864, zij trouwt later de schoolmeester van Veenhuizen Hendrik Jan Tammel.

De stamvader in koloniale zin George Coenraad Kuntz heeft een aantal jaren gezelschap aan de familie, tot zijn dood op 5 februari 1858.