PEEN, Wouter

Spellingvariaties:
Wouter Klaasen Peen, soms Beem 
Levensdata:
gedoopt 11-04-1784 Harlingen, rest onbekend.   
Subcommissie:
Harlingen
Aankomst:
2e maal (zie de fragmenten uit de archieven) 24-8-1820
Hoevenr.
Willemsoord
Vorig beroep:
schoenlapper
Geloof:
onbekend
Echtgeno(o)t(e):
trouwt 08-05-1816 met Johanna Lubberta Bosch
Kinderen:
- Jacob Willem, geboren 07-02-1820 Harlingen

Op de kolonie geboren:
- Barend, 17-05-1824 (Ommerschans)
- Aaltje, 05-05-1827 (Ommerschans)
- Johannes, 04-05-1830
- Hendrikus, 02-01-1834
Opmerkingen: Wouter Peen is een schoonzoon van proefkolonist Johannes Bosch, zie hier voor diens file, de grote antagonist van de stichter van de kolonie Johannes van den Bosch.  

Koloniale carrière

Samengevat:
Wordt huisverzorger in Willemsoord, maar verdwijnt al rap mét zijn schoonvader naar de strafkolonie op de Ommerschans. Wordt pas 1829 vrijgelaten en keert dan als kolonist terug op de kolonie. Wordt 1837 ontslagen en dan vertrekt het gezin met onbekende bestemming.
In De Proefkolonie:
Op de bladzijden 37, 253, 312 en 365. Iets over zijn subcommissie op de bladzijden 253 en 279.

Fragmenten uit de archieven


Als Amsterdam op 2 oktober 1818 haar kandidaat Johannes Bosch aanmeldt voor de kolonie, noemt zij ook:
   - een behuwd zoon Wouter Jacob Peen, oud 30 jaren, zijnde getrouwd met voornoemde Luberta Bosch, welke ook bij hem zwanger is.

Maar na een tijdje merkt Benjamin dat Peen niet is meegekomen en op 15 februari 1819 meldt hij dat in een brief aan de pc:
  De schoonzoon die bij Bosch inwoont onder de naam van Beem heet Dumersie, dewijl Beem niet meede wilde gaan is deze ruiling geschied. Ik weet niet of de Kom­missie hiervan kennis heeft bekomen.
Aanleiding voor die melding is dat Wouter Peen er alsnog bijgekomen is:
   Bosch, met wie ik veel moeite en onaan­ge­naamheden heb, heeft zijn zoon Beem uit Har­lingen met vrouw en kind bij zich gekre­gen; die hij gaarne wil behou­den. De man is, zegt hij, volko­men met den veldarbeid en de vrouw met het spinnen bekend.

In de notulen van de pc van 17 februari staat:
    Besloten (...)  voorts in 't vervolg niet toetelaten dat iemand bij de kolonisten gaat inwonen of ook logeren zonder kennis van de P.K. en derhalve die famielje die bij Bosch logeert, te doen delogee­ren."

Volgens Kloosterhuis pagina 152 geeft de familie Peen geen gehoor aan dat bevel, maar ze moeten na een tijdje talmen toch vertrokken zijn, want in januari 1820 wordt in Harlingen een zoon geboren.

Op 24-8-1820 komt het gezin met dat zoontje naar het net opgerichte Willemsoord om als huisverzorgers te dienen voor een groepje wezen uit Harlingen. Ze komen dan op hoeve 95 van Willemsoord

Nadat schoonvader Johannes Bosch met andere dochters en andere schoonzoon al in april 1821 naar de strafkolonie Ommerschans is gegaan, kan Peen wachten op een veroordeling.

Op 17-12-1821 wordt het gezin wegens 'onbetamelijke schuldenlast' veroordeeld tot verbanning naar de Ommerschans voor onbepaalde tijd.

Pas op 1-10-1829 worden ze vrijgelaten en keren ze terug naar Willemsoord.

Op 7-10-1837 wordt het gezin ontslagen en verdwijnen ze van de kolonie.

(NB:
Zie over andere Harlingse huisverzorgers een stukje elders op de site.