Cornelis Ze(e)gers, Neetje Hultien en hun kinderen zijn drie jaartjes arbeiderskolonist

Het gezin Ze(e)gers krijgt per 25 september 1824 een plek in Veenhuizen toegewezen, zie het designatieregister 1824 bij designatie 44. Ze komen uit Delfshaven dat hen voordraagt op 26 juli 1824, invnr 70 scan 194. Delfshaven valt in het arrondissement van de subcommissie van weldadigheid Rotterdam.

Vertraging
De reis ondervindt enige vertraging. Op 5 oktober 1824 schrijft de subcommissie Rotterdam, invnr 71:

Wij haasten ons ter uwer kennisse te brengen, dat wij gisteren van de subkommissie te Delftshaven eenen brief ontvangen hebben, inhoudende, dat de vrouw van Cornelis Zeegers (welke met zijn huisgezin voor het koloniaal etablissement te Veenhuizen gedesigneerd is) van eenen zoon is bevallen.
De zwangere staat dier vrouw was ons onbekend, en wij verkeerden in het denkbeeld, dat die familie bereids naar de plaats harer bestemming vertrok­ken was.
Door dit evenement moet de expeditie dezes huisgezins gesui­cheerd(?) worden, tot dat de vouw uit het kraambed hersteld en voor de reis berekend is.
Intusschen is het personeel van dat gezin nu met één vermeer­derd, hetgeen wij hopen, dat geen obstakel in de verzending van hetzelve zal te weeg brengen.


Arbeiders
Ze komen vervolgens op 18 oktober 1824 aan. De subcommissie Delfshaven heeft ƒ 13,50 gespendeerd aan hun reis, zie invnr 73 scan 315. Ze worden gevestigd als arbeidershuisgezin. Zie enkele algemene opmerkingen over die bevolkingscategorie op deze pagina, en een lijst van de eerste arbeidersgezinnen, waaronder dus het gezin Zegers-Hultien op deze pagina.

 
Het gezin
Volgens het stamboek van het eerste gesticht met invnr 1571 komen ze in woning nummer 11. Van scan 6 van dat stamboek neem ik de gezinsgegevens over:

Cornelis Zegers is volgens de kolonieadministratie geboren op 20 juli 1789. Hij is net als de rest van het gezin hervormd. Hij is getrouwd met

● Neetje Hultien of Hultum, geboren 15 december 1790. Het echtpaar heeft de volgende kinderen bij zich:

Cornelia Zegers, geboren 11 april 1810,
Jacob Zegers, geboren 13 augustus 1813,
Nicolaas Zegers, geboren 12 september 1818,
Maria Zegers, geboren 3 juli 1821,
Neeltje Zegers, geboren 6 september 1822.

Er is in tegenstelling tot de bovenstaande brief geen sprake van een net geboren kindje, dus dat zal alweer overleden zijn, maar op de kolonie komt er nog bij:
● Cornelis Zegers, geboren 4 december 1825, die bij de burgerlijke stand van Norg echter staat ingeschreven als Kornelis Siegers, kind van Kornelis Siegers en Neeltje Multing.

Kortstondig
Er zal daarna nog over hun geschreven zijn, maar daar heb ik niet naar gezocht. Dat laat ik over aan eventuele nazaten: ga daarvoor naar www.allekolonisten.nl → kies 'Uitgebreid zoeken' → klik aan 'Correspondentie mvW' en vul de achternaam in.

Wat daar ook uitkomt, het verblijf is van korte duur. Het gezin vertrekr uit Veenhuizen met ontslag op 19 juli 1827.