Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Voordrachten proefkolonisten


Alles uit invnr 48.


Op dinsdag 1 september 1818 draagt de subcommissie Arnhem het gezin van Johannes Molewijk voor, zie hier.