Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

De jaarinkomens van de proefkolonisten in 1820 volgens het jaarverslag over dat jaar van de Maatschappij van Weldadigheid

Onderstaande lijst is overgenomen uit de Star van september 1821, pagina’s 678-679. Het is bijlage 2 bij het jaarverslag. Ik heb de halve centen, die er ook bijstonden, weggelaten en de alfabetische volgorde wat verbeterd. Verdere opmerkingen staan onder de lijst.


STAAT VAN DE TOTALE INKOMSTEN DER KOLONISTEN VAN KOLONIE NO 1, IN HET JAAR 1820:

Alblas 207,19
Arends 307,08
Bade 414,55
Berends 449,74
Biemans 420,83
Bodenstaff 489,66
Brandsma 305,63
Bult 420,28
Burks 530,53
Cohen 385,54
Dijkshoorn 334,83
Gerards 583,78
Gerrits 440,72
Gerritsma 315,55
de Haan 276,77
van Haften 480,73
Harmeling 483,10
van der Heijde 479,69
Hogenbrink 447,96
Hoovien 498,19
Hopman 467,90
Houtman 254,47
Jansen 560,11
Jansz 409,97
Klaver 473,63
Koppejan 608,72
Krabshuis 458,60
Kranendonk 506,04
de Kruif 295,44
Lucassen 558,74
Meeder 703,28
Molenaar 534,05
Molewijk 483,98
Muller 591,20
Nak 623,60
van Ommen 248,65
Rausch 520,45
Richmond 496,53
de Ruiter 638,87
Tersmetten 330,30
Tijmes 375,46
Vergeer 408,25
Visser 328,08
de Vries 450,21
de Wals 618,77
Weender 322,55
Westerveld 492,08

Opmerkingen

● Nadrukkelijk moet gesteld dat dit de inkomens zijn VOLGENS de Maatschappij en zoals de Maatschappij die voor propaganda-doeleinden naar buiten brengt. Onder de lijst staat aangegeven hoe de cijfers zijn opgeleukt: bij de inkomsten zijn opgeteld f 50,00 voor iedere koe, en de geschatte opbrengst van de tuin.
● Dijkshoorn is de opvolger van Rigagneau, Hopman die van Metz en Jansz die van Dikkeboom.
● Van de oorspronkelijke 52 gezinnen ontbreken hier Stellinga (overleden), Dikkeboom (weggestuurd), Rigagneau en Metz (idem), Breukel en Vos (idem), Van Rhee (weggelopen) en Bosch (ten tijde dat deze lijst gepubliceerd wordt al gedetineerd in de strafkolonie).
● De 47 kolonisten op deze lijst zouden gezamenlijk in 1820
f 22.032,36 verdiend hebben, dat is afgerond een gemiddelde van 447,50.