Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Andere bewoners van de koloniŽn van weldadigheid met de naam Alblas

Naast de proefkolonist Martinus Alblas zijn er nog andere koloniebewoners met die achternaam geweest. Die zet ik hier op een rijtje:

Het vrije kolonistengezin van Andries Alblas en
Johanna Broederhart uit Dordrecht


De subcommissie Dordrecht mag in 1823 een gezin in de vrije koloniŽn plaatsen 'uit de contributie'. Zie een uitleg van dat begrip.

Ze dragen het gezin voor van Andries Alblas en Johanna Broederhart. De permanente commissie van de Maatschappij van Weldadigheid accepteert de voordracht op 10 juni 1823, zie designatie 45 van het designatieregister 1823, en op 13 juli 1823 komt het gezin in de kolonie aan.

Daarvan is een aankomststaat in invnr 1370:

 


Volgens die aankomststaat worden ze gehuisvest in hoeve 46 van kolonie 6, Willemsoord-Steggerda, waarvan uit die periode geen stamboeken bewaard zijn gebleven.


Onderstaande melding in het maandblad van de Maatschappij de Star van augustus 1824, zie hier, zal niet slaan op de weduwe Alblas in kolonie 1, maar op Johanna Broederhart in kolonie 6:
In den 1ste en 2de koloniŽn waren, gedurende deze maand, geene zieken. In de 3de, 4de en 6de waren er meer dan gewoonlijk. De kolonisten KUIPERS, WESTHOFF en de vrouw van ALBLAS zijn nog gevaarlijk krank.

Die ziekte loopt blijkbaar goed af. Maar dan meldt de Star in het nummer van juni 1825, zie hier, op pagina 462:
In deze maand hebben wij te berigten het verkeerd gedrag van twee Kolonisten, VAN LUIPE cn ALBLAS; zij hadden zich aan verregaande brutaliteit tegen hunne superieuren, en de eerstgenoemde vooral aan ongehoorde lastertaal, schuldig gemaakt. Ten gevolge van dit hun onbetamelijk gedrag zijn zij naar de onvrije Kolonie in de Ommerschans verplaatst.


Blijkens dit overzicht komen ze in de strafkolonie aan op 16 juni 1825. Uit het stamboek van strafkolonisten met invnr 1442 haal ik de gezinsgegevens, met de kanttekening dat de kolonieadministratie slechts aantekeningen zijn van een particuliere organisatie en GEEN officiŽle bron waarop blindgevaren kan worden.

Andries Alblas is volgens die kolonieadministratie geboren 16 april 1794. Hij is hervormd en getrouwd met:

Johanna Broederhart, geboren 18 oktober 1791. Ze hebben bij zich:

Barend Broederhart, geboren 1 februari 1807, misschien een jonger broertje van Johanna, maar waarschijnlijk een kind dat ze als tiener gebaard heeft.
Cornelis Alblas, geboren 1 juli 1820, en
● Apolonia Alblas, geboren 14 december 1822.


Blijkbaar is niet aan commissaris Sepp in Amsterdam, die regelmatig ontvluchte kolonisten opspoort, verteld dat het gezin in de strafkolonie zit, want uit zijn brief van 23 september 1825, invnr 75, blijkt dat hij naar hen op zoek is:
Dat ik met bijzondere naauwkeurigheid, bij herhaling naar Molen≠kamp, voornamelijk in de Bloemstraat heb gezocht, maar de bedoelde persoon niet heb kunnen ontdekken; ook niet in de daarbij liggende Rozen≠straat, noch in de nabijheid daarvan, alwaar de naam van Molenkamp en Alblas, in alle wijnhuizen, kroegen en kroegjes, te eenenmale onbekend is.

In de strafkolonie gaat het helemaal mis:
■ Vader Andries Alblas overlijdt 5 september 1825.
■ Dochter Apolonia Alblas overlijdt 21 maart 1826.
■ Zoontje Cornelis Alblas overlijdt 29 april 1826.

Barend Broederhart wordt op 8 april 1827 uit de Ommerschans ontslagen, er staat niet bij waarnaartoe maar gezien zijn leeftijd lijkt de militaire dienst een goede gok.


Zodat alleen Johanna Broederhart weduwe Alblas nog over is. In de strafkolonie zit ook de kolonist Pieter Hartog die daar zijn echtgenote verloren heeft. Met hem hertrouwt Johanna Broderhart en de rest komt op een nog te maken pagina over de familie Hartog.

Ingedeelden met de naam Alblas

Herbert Alblas, geboren 10 december 1807, komt op 1 juni 1820 vanuit Dordrecht aan in de kolonie Willemsoord. Hij wordt bij verschillende koloniale gezinnen ingedeeld en komt januari 1825 ter sprake als een van hen, de weduwe Krediet, de kolonie gaat verlaten, zie op deze pagina. Hij verlaat de kolonie op 8 mei 1827. Ik weet niet of hij familie is van:

Joshua Alblas, geboren in 1809, komt 4 juni 1820 vanuit Dordrecht in de kolonie Willemsoord aan. Hij vertrekt op 8 mei 1828.

Adrianus Alblas, geboren 17 januari 1822 als onecht kind van Johanna Maria Alblas, komt 8 mei 1833 vanuit Delft aan in de kolonie Willemsoord. Hij vertrekt 17 april 1839. De volgende is waarschijnlijk een jonger broertje:

Jacobus Alblas, geboren 19 oktober 1825, komt 6 mei 1833 vanuit Delft aan in de kolonie Frederiksoord. Ook hij vertrekt 17 april 1839. Dan is hij dertien jaar dus waarschijnlijk is er familie die hem en Adrianus in huis neemt.

Bedelaars met de naam Alblas

Bedelaarskolonisten met de naam Alblas staan op deze pagina.
Een uitleg hoe hun gegevens in te zien in de inschrijfregisters staat op deze pagina.

Overig

Maria Alblas is zelf geen koloniebewoner, maar wordt genoemd als overleden moeder van drie ingedeelde kinderen met de achternaam Van Waveren, zie deze pagina.

Naar de overzichtspagina Alblas.