Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

De koloniale carriŤre van Franciscus Burks en Johanna Vogelenzang, die hun hele leven op de koloniŽn blijven


■ Franciscus Burks is geboren 22 januari 1821 te Frederiksoord.

Zie voor de locaties van zijn woonadressen de informatie op deze pagina.


■ Blijkbaar (maar ik heb het niet bekeken) neemt de permanente commissie op 13 september 1837 bij agendapunt 22 het besluit dat hij niet langer als Franciscus maar als Francis moet worden ingeschreven.


Op de zitting van de raad van toezicht van Wilhelminaoord van 24 oktober 1838, bijlage 2 op deze pagina, klaagt een kolonist over een groepje jongens waartoe Francis behoort die 'bij het passeeren der oostvierde parten in de 2e wijk, gescholden en beledigende woorden aan hem hebben toegevoegd.

Francis verklaart 'niets tegen hem te hebben gezegd maar gelagchen heeft van zijn gekke manier van gaan'. En alle jongens melden 'dit alles niet met een kwaad inzicht te hebben gedaan, maar door zijne malle en winderige gang hier toe aangezet zijn geworden'.

Wat blijkbaar de reden is dat ze bij de behandeling in de tuchtraad, hoger op de pagina, geen straf krijgen. Dit curieuze stukje tuchtrechtspraak wordt beschreven op pagina 190-191 van De strafkoloniei.


Francis treedt 10 juni 1844  te Weststellingwerf in het huwelijk met de kolonistendochter Johanna Vogelenzang, dochter van kolonist Barend Vogelzang, over wie ik nog een pagina zal maken. Tot nu toe staan de Vogelenzangs alleen op deze pagina bij hoeve 33.

■ Per 13 juni 1844 wordt de hoeve overgeschreven op zijn naam en zijn vader Jan Burks en moeder Elisabeth Blondel ingedeelden bij hen.


Ze staan als bewoners van hoeve 60 (in 1853 omgenummerd tot hoeve 57, in 1865 omgenummerd tot hoeve 213) in de stamboeken Wilhelminaoord met de invnrs 1356, 1357, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011 en 3012.

De gezinssamenstelling volgens die stamboeken:

Francis Burks, gegevens zie boven. Met echtgenote:

● Johanna Vogelzang, geboren 13 maart 1823. En de kinderen:

Johannes Burks, geboren 16 april 1845,
Petrus Franciscus Burks, geboren 25 januari 1848, maar hij overlijdt 29 januari 1848,
Franciscus Burks, geboren 4 mei 1849,
Thonia Elizabeth Burks, ook geboren 4 mei 1849, een tweeling dus,
Gijsbertus Burks, geboren 17 juli 1851,
Bernardus Burks, geboren 5 januari 1854,
Willem Johannes Burks, geboren 4 mei 1856,
Gerardus Franciscus Burks, geboren 1 oktober 1858, en
Cornelis Burks, geboren 5 december 1862.


Bij de raad van politie en tucht van 17 februari 1859, zie een samenvatting, wordt Francis Burks geÔnstalleerd als gemeensman voor Wilhelminaoord. Als zodanig wordt hij genoemd in de lijst op pagina 333 van De strafkolonie. Hij mede-ondertekent de preocessen verbaal van de zittingen die op dit overzicht staan in 1859 en ook nog in 1860.


Op de zitting van de aller-allerlaatste tuchtraad in de koloniŽn van weldadigheid van 19 juni 1885, zie hier, treedt vrouw Burks, dus Johanna Vogelzang, nog op als getuige.


Volgens de kolonistendatabase gaan Francis Burks en Johanna Vogelzang op 13 april 1895 naar de bejaardenvoorziening Ruistoord I, waar Francis Burks op 3 juli 1909 overlijdt en Johanna Vogelzang weduwe Burks op 3 november 1909.

Terug naar de overzichtspagina Burks.