Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

De familie Cohen in de stamboeken en hun verdere geschiedenis

■ De familie staat in een stamboek van Frederiksoord dat in te slechte staat verkeert om in de studiezaal geraadpleegd te worden als bewoners van hoeve nummer 10. Daar zullen ze altijd blijven wonen, zie voor de locatie dit kaartje.

Vanaf 1825 staan ze als bewoners van hoeve 10 in stamboeken waar scans van zijn: invnr 1346, invnr 1347, invnr 1348, invnr 1349, invnr 1350 en invnr 1351. Navolgende informatie komt uit die stamboeken.

■ Op 1 februari 1828 trekken de dochters Hanna en Mietje Cohen de wijde wereld in.

■ Op 1 augustus 1828 vertrekt ook dochter Vrouwtje Cohen.

■ Dochter Anna Cohen gaat 2 januari 1830 weg om 'te gaan dienen'.

■ Dochter Vrouwtje keert op 1 februari 1832 terug in het ouderlijk nest. Een verzoek om in april 1833 te gaan dienen in Meppel, wordt toegestaan maar leidt tot niets.

■ Zoon Izak Cohen gaat 29 april 1838 weg om zijn militaire dienstplicht te vervullen.


Zodat het gezin dan nog bestaat uit vader, moeder, zoon Abraham Samson en dochter Vrouwtje (plus de nodige ingedeelden).

■ Echtgenote Duifje Isacs Pampel overlijdt 11 april 1853 te Frederiksoord.

■ Daardoor maakt ze net niet mee dat dochter Anna op 26 mei 1853 terug keert in de kolonie als kolonistenvrouw. Zij en haar gezin worden geplaatst 'uit de contributie' (zie een uitleg van dat begrip) van de subcommissie Amsterdam. Ze is getrouwd met:

● David Emanuel de Laaij, geboren 23 juli 1815. Het echtpaar heeft drie kinderen:

● Isaac David de Laaij, geboren 22 november 1845,
● Emanuel de Laaij, geboren 13 april 1848, en
● Duifje de Laaij, geboren 31 oktober 1852.


■ Vader Samson Abraham, inmiddels diep in de zeventig, wordt bij besluit van 27 juni 1854 N13 gedegradeerd tot arbeidersgezin en vertrekt met de twee kinderen Abraham Samson en Vrouwtje op 7 juli 1854 naar Veenhuizen. Ze staan dan in het register van arbeidershuisgezinnen met invnr 1575, waarvan ook scans zijn.

■ Samson Abraham Cohen overlijdt te Veenhuizen op 6 augustus 1857.


Als de Staat in 1859 de gestichten te Veenhuizen en Ommerschans overneemt, heeft de Maatschappij van Weldadigheid twee jaar de tijd om de door haar geplaatste personen daar weg te halen.

■ Per 5 juli 1861 worden Abraham Samson Cohen en Vrouwtje Cohen overgeplaatst naar de vrije koloniŽn, eerst ingedeeld bij een andere kolonist, maar al snel, 7 november 1861, komen ze bij hun zus en hun zwager David Emanuel de Laaij in huis. Invnr 3013 hoeve 129.

■ Daarna verlaten ze, Abraham Samson Cohen is dan ongeveer 58 jaar en Vrouwtje Cohen ongeveer 56 jaar, de koloniŽn met ontslag op 4 februari 1863.

■ Anna Cohen en echtgenoot David Emanuel de Laaij en hun drie kinderen lopen van de kolonie weg op 27 oktober 1868. Dan is er niemand van het oorspronkelijke gezin nog in de koloniŽn.


Zie ook de archiefstukken over Cohen of ga terug naar zijn pagina.