Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Giliam Klaver en Frederika Nak brengen het tot hoevenaars en wonen op een grote boerderij bij de Ommerschans


■ Giliam Klaver is vier jaar als hij met zijn ouders in Frederiksoord aankomt. Zie deze pagina voor archiefstukken over de familie uit de eerste periode.


■ Bij de raad van toezicht van Frederiksoord van 12 mei 1834, bijlage 1 op deze pagina, treedt Giliam op als getuige om antwoord te geven op de vraag: 'Wie heeft de pannen op het huis door den Doctor bewoond aan stukken gesmeten?'


■ Op de zitting van de kleine raad van 28 juni 1834 komt vader Dirk Klaver en die 'verzoekt verlof voor zijne zoon Giliam om te gaan naar Harderwijk voor den tijd van acht dagen'. Het wordt toegestaan.
NB: Dergelijke verlofaanvragen kunnen er vaker geweest zijn, maar ik heb van lang niet alle kleine raadzittingen transcripties of aantekeningen.


■ Op 9 mei 1839 trouwt Giliam met Frederika Nak, dochter van proefkolonist Frans Nak.


■ Twee maanden later wordt hun eerste kind geboren, maar dat valt de koloniedirectie niet op want ze wonen dan in Nijensleek, vermoedelijk in het huttendorp op het Nijensleekerveld.


■ Bij besluit van 14 december 1839 N3 vindt de permanente commissie goed dat Giliam per 20 december 1839 zijn vader opvolgt als kolonist, hij is dan geplaatst 'uit de contributie' Harderwijk, zie een uitleg van dat begrip.


■ Ze wonen op hoeve 17 van Frederiksoord, zie de locatie op dit kaartje.


■ Ze staan als bewoners van die hoeve in de stamboeken Frederiksoord met de invnrs 1349, 1350 en 1351. Daarvan zijn scans. Vader Dirk Klaver en moeder Hendrika Brouwer zijn als ingedeelden in huis. Daarnaast komen er ook andere ingedeelden, maar dat wordt minder naarmate er meer eigen kinderen zijn.


■ Bij de raad van toezicht van Frederiksoord van 27 juli 1842, bijlage 1 op deze pagina, is Giliam getuige als een kolonistenzoon roggearen heeft geplukt.


■ Op 15 juli 1844 overlijdt moeder Hendrika Brouwer.


■ Op 21 maart 1848 overlijdt vader Dirk Klaver.


■ Op 17 juni 1848 wordt Giliam Klaver bevorderd tot het hoogste wat een kolonist kan bereiken, hij wordt hoevenaar en het gezin verhuist naar een grote boerderij bij de Ommerschans. Het gezin bestaat dan uit:

Giliam Klaver, met echtgenote:

● Frederika Nak, geboren 24 december 1814 te Harlingen, en de kinderen:

● Hendrikje Klaver, geboren 15 juli 1839,
● Frans Klaver, geboren 5 januari 1841,
● Dirkje Klaver, geboren 18 juni 1842,
● Hermanus Klaver, geboren 11 februari 1844,
● Albert Klaver, geboren 11 september 1845,
● Jan Klaver, geboren 12 maart 1847.

Op de boerderij bij de Ommerschans komen daar nog bij:
● Giliam Klaver, geboren 26 februari 1849,
● Trijntje Klaver, geboren 13 september 1850,
● Willem Klaver, geboren 16 december 1851,
● Berendina Jacoba Klaver, geboren 5 september 1853, en
● Elisabeth Klaver, geboren 2 januari 1857.

■ Ze staan nu in het stamboek van hoevenaars met invnr 1583 en daarvan zijn geen scans.


■ Op 6 mei 1855 komt de moeder van Frederika, Trijntje Annes Steensma weduwe Nak, bij hen wonen.
Zij overlijdt 1 augustus 1855.

■ Dochter Hendrikje is 'gaan dienen' op 1 mei 1859 en wordt formeel ontslagen op 1 november 1859.


■ Als in 1859 de Staat de gestichten overneemt van de Maatschappij van Weldadigheid, zijn ze nog steeds hoevenaar en komen ze als zodanig op de loonlijst van de Rijkswerkinrichtingen: 'G. Klaver & gezin overgebragt onder de ambtenaars huisgezinnen den 15 september 1861'.


Stamboeken van na die tijd doe ik niet, die bevinden zich voor de liefhebbers in Drents Archief toegang 0137.01 en in het archief van Binnenlandse Zaken bij het Nationaal Archief in Den Haag.

Naar de overzichtspagina Klaver.