Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Adrianus Pieter Kranendonk, proefkolonist

Geboren 6-5-1773 (Oud Beyerland), aankomst op de proefkolonie 1 november 1818 en dan dus 45 jaar oud. Gezonden door de subcommissie van weldadigheid Dordrecht. Vorige beroep arbeider, godsdienstige gezindheid hervormd.

Getrouwd met:
- Adriana Roos, geboren 10-11-1770 (Westmaas), overleden 10-1-1826 (Frederiksoord)
- hertrouwd in 1829 met Hilletje Keizer, 47 jaar, weduwe uit Steenwijk

Kinderen:
- Adrianus Kranendonk, geboren 1806 (tussen 26-7 en 10-8-1806 ingeschreven in doopboek Dordrecht).

Volgens de subcommissie Dordrecht (zie archiefstukken) blijven een dochter (Bastiaantje Kranendonk, geboren in ‘t jaar voor 4 mei 1798 in ‘s-Gravendeel & Leerambacht) en een zoon in Dordrecht achter. De zoon komt na een tijdje op de kolonie:
- Bastiaan Kranendonk, geboren 24-6-1801

Bij het gezin zijn diverse ingedeelden, in ieder geval Leentje van Meppel en Giel Berkel (zie bij de archiefstukken).
Vanaf juni 1823 Louwerina Borgoenje uit het weeshuis in Tholen, van wie een brief op de site staat: http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Archief/182503WezenTholen.html.

Koloniale carrière in het kort:
Een kolonist over wie van directiezijde nooit een kwaad woord vernomen is. Reikt echter nooit hoger dan een koperen medaille en komt ook niet in aanmerking voor een grote boerderij. Volgens de Star bezit hij in 1822 een eigen span paarden.

In De proefkolonie:
Bij naam alleen op bladzijde 379, verder als ‘Dordtse kolonist’.. Over een bij hun ingedeeld meisje iets op bladzijde 172, over een bij hun ingedeelde jongen iets op bladzijde 222, over hun subcommissie (die massaal weeskinderen zendt – zie ook hier) op bladzijde 189, 248 en 338. Verder wordt de strenge winter van 1819-1820 geĩllustreerd met voorbeelden uit Dordrecht, blz 215.

Verdere informatie:
- vermeldingen van Kranendonk in de archieven van de Maatschappij;
- de familie in de stamboeken en hun verdere geschiedenis.