Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Dominicus Meeder, proefkolonist

Geboren 20 oktober 1769, aankomst op de proefkolonie 4 november 1818 en dan dus 49 jaar oud. Gezonden door de subcommissie van weldadigheid Tholen. Vorige beroep militair, godsdienstige gezindheid gereformeerd. De naam komt ook voor als Meder, Meter en Meders.

Getrouwd met:
● Maria Katharina Donkers, geboren 14 april 1771.

Ze komen aan met de volgende kinderen:
● Johanna Adriania Meeder, geboren 17 april 1800,
● Wilhelmina Maria Meeder, geboren 25 maart 1805,
● Johanna Elisabeth Meeder, geboren 19 februari 1806, en
● Frans Domenicus Meeder, geboren 19 december 1809.

Koloniale carrière in het kort:
Een succesvol kolonist die na een klein jaar onderopzichter wordt. ‘Een allerbraafst huisgezin, waarop geene aanmerking is.’ Na vier jaar bevorderd tot hoevenaar bij de Ommerschans, raakt dan tijdelijk in conflict met de Maatschappij. Neemt in 1827 ontslag.

In De proefkolonie:
Bij naam op bladzijden 185-186, 204, 217, 237, 255, 265, 294, 336, 339, 352-353, 379.
Nog ietsje over subcommissie Tholen op bladzijde 100.

Verdere informatie:
■ vermeldingen van Meeder in de archieven in de beginperiode;
■ de familie als hoevenaars bij de Ommerschans en hun vertrek.