Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

De verdere geschiedenis van Frans Nak en familie voor zover het in de stamboeken van de kolonie te volgen valt


Ik heb contact met mensen die onderzoek naar de familie Nak doen.
Als je die wilt bereiken moet je mij mailen en dan stuur ik dat door. De op de overzichtspagina opgenomen geboortegegevens zijn met die informatie gelijkgetrokken en dus NIET uit de wat dat betreft onbetrouwbare bevolkingsadministratie van de kolonie afkomstig.


Enkele gegevens uit hun informatie:
• Frans Nak is een zoon van Hermanus Laurens Nak en Elisabeth (Lijsbet) Jansen. De patroniem van Frans is dus Hermanus.
• Het voorgeslacht woonde al lang in Harlingen.
• Frans en Trijntje trouwden 27 mei 1806 in Harlingen, nadat ze 3 mei 1806 in ondertrouw waren gegaan.
• De meeste familieleden van Frans Nak zijn rooms-katholiek, alleen hij is hervormd.
• Er zijn ook twee doodgeboren kindjes in het huwelijk geweest die allebei Hermanus gedoopt waren. Pas de derde Hermanus blijft dus in leven.


Het gezin staat in een stamboek van ± 1823 tot juni 1825 dat in te slechte conditie verkeert om in de studiezaal te raadplegen, maar dat ik wel een keer op foto heb gezet:


Dat is hoeve 27 en dat is het ook nog als op grond van dit besluit alles per 1 juni 1825 opnieuw is ingedeeld. Daar zullen ze altijd blijven wonen, zie de locatie op dit kaartje.


Ze staan vanaf dan als bewoners van die hoeve in de stamboeken Frederiksoord met de invnrs 1346 tot en met 1351. Daarvan zijn scans, zie helemaal bovenaan de pagina hoe die scans te bereiken zijn.

Uit die stamboeken kan gehaald worden wanneer de kinderen uitvliegen:

Ergens oktober/november 1827 heeft dochter Elisabeth Nak te Zuidveen een dienstje gevonden. Zie op deze pagina de kleine raadzittingen van 27 oktober 1827, 27 december 1828 en 16 mei 1829. Het officiële ontslag volgt later, op 21 augustus 1830.
In 1832 bevalt Elisabeth van een dochtertje, Francina Nak, geboren te Nijensleek (Vledder) op 8 november 1832, 'dochter van NN NN en Elizabeth Nak, oud 24 jaren'.
Het kind gaat naar haar grootouders Nak, zie daarover deze pagina. Na vier jaar wordt ze opgehaald, ik neem aan door haar moeder, maar verder is nergens een spoor van die twee te vinden.

Zoon Hermanus Nak, ook wel Hermanus Fransen Nak, lijkt eerst op een carrière als visser af te stevenen, zie op deze pagina de kleine raadzitting van 22 augustus 1829, maar wordt toch landbouwer.
Hij trouwt 19 juni 1836 met een van de vele ingedeelde wezen uit Tholen, Willemijna of Willemina Christina Hendrikse, zie deze pagina.
Ze beginnen als arbeidershuisgezin in Veenhuizen, worden meteen daarop kolonist en binnen een jaar hoevenaar. Dat speelt zich verder af in stamboeken waar geen scans van zijn, dus dat doe ik op een aparte pagina.

Op 30 juli 1836 krijgt dochter Frederika Nak drie maanden verlof om een dienstbetrekking te zoeken, zie de regeling waar dat op gebaseerd is, maar ze keert 10 september 1836 onverrichter zake terug.
Ze trouwt (als Fredrikje) op 9 mei 1839 met Giliam Klaver, zoon van de proefkolonist Dirk Klaver wiens file elders staat.
Ze wonen kort in Nijensleek, vermoedelijk het semi-illegale huttendorp, en krijgen dan een koloniale hoeve, waarop bevordering volgt tot hoevenaar bij de Ommerschans.
Meer over het echtpaar Giliam Klaver - Frederika Nak staat op deze pagina bij de familie Klaver.

De jongste zoon, de in Frederiksoord geboren Jan Nak krijgt op 24 april 1838 drie maanden verlof om een baan te zoeken, maar is op 16 juli 1838 weer terug.
Hij gaat dan vanaf 16 september 1838 enkele jaren inwonen bij broer Hermanus op de hoeve bij de Ommerschans. Daar krijgt hij 1 mei 1843 opnieuw verlof en keert dit keer na zes maanden weerom.
Het jaar daarop komt hij vanaf 4 april 1844 weer in de vrije koloniën wonen en daar vindt hij een bruid, Jacobina Berendina Kolkers, dochter van de fabrieksbaas in Wilhelminaoord. Ze trouwen 4 juni 1848 en trekken samen weg, hun zoon wordt geboren in Kampen, zie de genealogische website Familie Pasman: http://home.planet.nl/%7Epasma325/.
Volgens de genealogie site Den Helder: http://www.genealogiedenhelder.nl/ is Jan later machinist.


Vanaf 1848 zijn dus alle kinderen het huis uit en zijn alleen vader en moeder Nak in huis. Met een heleboel ingedeelden.

Vader Frans Nak overlijdt 1 mei 1855 te Frederiksoord, 73 jaar oud.

Vijf dagen na zijn dood trekt echtgenote Trijntje Annes weg uit Frederiksoord. Ze gaat inwonen bij haar dochter Frederika en diens echtgenoot Giliam Klaver op hun hoeve bij de Ommerschans.
Ten huize van haar dochter overlijdt Trijntje Annes enkele maanden later, 1 augustus 1855, 70 jaar oud.

Zie ook de archiefstukken over Nak of ga terug naar zijn pagina.