Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Frederik Rausch en familie in de stamboeken en hun verdere geschiedenis voor zover het op de kolonie speelt- Ik heb contact met mensen die genealogisch onderzoek naar Rausch gedaan hebben. Als je die wilt bereiken moet je mij mailen en stuur ik dat door. Volgens hun gegevens waren twee oudere zoons in Den Haag achtergebleven, te weten Johannes Hendrik Rausch, geb. īs-Gravenhage 22 dec. 1798  en Johannes Fredrik Rausch, geb. īs-Gravenhage 27 sept. 1800 . In ieder geval een daarvan moet volgens de stukken op een gegeven moment op de kolonie wonen.

- Bij Rausch hebben zij in het Haagse archief de navolgende notitie gevonden:  Friedrich Rausch geboren Friburg Lutherse litmaat de vrouw Maria Kunst geboren Delft lidmaat. Heeft zijne acte als gegadeerd soldaat overgegeven
en hier op den 13 oktober 1810 bedeeld
Tr. 22-3-10. 12 januari 1811 Gered 4st Tr. 18-3-10.
24 oktober 1818 Gecesfeert zijnde met zijn huisgezin naar Frederiksoord vertrokken.
Soldaat j.m van Friedborg in het garnizoen te īs-Gravenhage.
Soldaat in het bataljon 1ste regiment van Waldeck.

- Over de behandeling van de zieke Rausch vlak voor zijn overlijden gaat het ook hier: http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/medicine/2006/h.g.roelfsema.van.de/h2.pdf (onderaan blz 11).

Volgens de rode boeken van Kloosterhuis neemt de weduwe op 21-11-27 ontslag.

Ook alle kinderen verlaten de kolonie:
Christina Adriana Rausch , keert terug naar Den Haag en trouwt daar, wordt naaister
Arie Rausch keert terug naar Den Haag en trouwt daar, stratenmaker, in bedeling in 1853 en 1862
De weduwe overlijdt 11 april 1834 te Den Haag.

Zie ook de archiefstukken over Rausch of ga terug naar zijn pagina.