Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Jacob Ruurt Stellinga, proefkolonist

Geboren 1769, aankomst op de proefkolonie 1 november 1818 en dan dus 49 jaar oud. Gezonden door de subcommissie van weldadigheid Stavoren. Vorige beroep landarbeider en veeverzorger, godsdienstige gezindheid onbekend. De voornamen komen ook voor als Jacob Ruurds.

Getrouwd met:
- Janke Jelles (zij is kort voor het vertrek uit Stavoren overleden)

Kinderen:
- Wietske Stellinga, geboren 1798 (wordt na de dood van vader ingedeeld bij proefkolonist Gerritsma)
- Ruurd Stellinga, geboren 1803 (wordt na de dood van vader ingedeeld bij proefkolonist Nak)
- Dirkje of Durkje Stellinga, geboren 1809 (wordt na de dood van vader ingedeeld bij onderofficier Schnatz).

Bij het gezin is een meisje ingedeeld dat na Stellinga’s dood naar het gezin van proefkolonist De Vries gaat (zie het fragment bij Stellinga in de archieven)

Koloniale carrière in het kort:
Kortst denkbare carrière. Hij overlijdt binnen een week na aankomst op de kolonie, de kinderen blijven nog een aantal jaren maar vertrekken dan.

In De proefkolonie:
Bij naam op de bladzijden 50-51, 124, 330, 381. Over hun subcommissie verder nog iets op blz 17 en 330.

Verdere informatie:
- vermeldingen van Stellinga in de archieven van de Maatschappij;
- enige aantekeningen over nageslacht en links