Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Jacobus de Wals en familie in de stamboeken en hun verdere geschiedenis voor zover het op de kolonie speelt


Het gezin staat in een stamboek
van 1823 tot juni 1825 dat in te slechte conditie verkeert om in de studiezaal te raadplegen, maar dat ik wel een keer op foto heb gezet:


Dat is hoeve 20 en dat is het ook nog als op grond van dit besluit alles per 1 juni 1825 opnieuw is ingedeeld. Dat is de enige plek in de kolonie waar ze zullen wonen, zie de locatie van de hoeve op dit kaartje.

Ze staan vanaf dan als bewoners van die hoeve in de stamboeken Frederiksoord met de invnrs 1346 en verder. Daarvan zijn scans, zie helemaal bovenaan de pagina hoe die scans te bereiken zijn.


De familie vestigt zich op overtuigende wijze en voor heel lange tijd op de kolonie:

- Dochter Henrica trouwt in 1825 met een zoon van proefkolonist Lucassen (zie ook De proefkolonie bladzijde 33).

- Zoon Lourentius trouwt in 1827 met een dochter van kolonist Bouwman uit Oudewater.

- Dochter Helena Maria, die ook als Lena Maria voorkomt, trouwt een zoon van de januari 1820 aangekomen kolonist Maatje.

- En dochter Anna Maria huwt een kolonistenzoon uit Haarlem. Die laatste wordt vrijboer bij de Ommerschans en dan trekt vader De Wals daar bij in want hij staat te boek als inwoner van Avereest wanneer hij in 1841 in Ginneken (Noord Brabant) op 70-jarige leeftijd overlijdt.

- Het binnen de kolonie trouwen gaat nog heel lang door. Zo huwen kleinkinderen van Jacobus met kleinkinderen van de Belgische kolonist Wibier, zie genealogie Wibier: http://www.bonmama.nl/wibier.html, evenals een achterkleinkind dat doet, zie verderop op dezelfde externe link.

Zie ook de archiefstukken over De Wals of ga terug naar zijn pagina.