Maart 1826; Onleesbare bedelaarskolonist (Louis Nicolas?) heeft bedelaar Mol tijdens gezamenlijke opsluiting met een mes verwond

Vonnis 552

Zitting van 29 maart 1826

Beklaagde Modesta(?) Napoleon Nijles(?), ook genaamd Nycolaas Louis, geboren te Antwerpen, van beroep schoenmaker, en als bedelaar opgenomen in het tweede etablissement.

Nu in het huis van policie te Assen, comparerende in persoon.

Aanklacht tegen beklaagde, houdende dat dezelve op den 22 juli 1825, door middel van een mes onderscheidene wonden heeft toegebragt aan den persoon van Anne Douwes Mol, bedelaar in het tweede gesticht te Veenhuizen, terwijl hij met denzelve in de policiezaal aldaar opgesloten was.

De burgemeester van Norg heeft naast een verklaring van Mol ook de confessie van de beklaagde.

Eis: zes maanden, boete 8 gulden plus kosten.

Schuldig.

Vonnis gelijk aan eis.

Nadere informatie over betrokkenen
Heel misschien bedoelen ze de bedelaarskolonist Louis Nicolas, die ook vanwege ander geweld over de tong gaat.