Februari 1841: Peter Hanekamp heeft veldwachter Lammerink met een mes gestoken

Geen transcriptie, alleen samenvatting

Op de zitting van 24 februari 1841 moet de arrondissementsrechtbank besluiten of Peter Hanekamp door het Gerechtshof kan worden berecht. Hanekamp is dertig jaar, geboren te Vorden en bedelaarskolonist in het tweede gesticht te Veenhuizen.

Hij heeft:
op zekere maandag in het begin der maand januari 1841 de veteraan Hendrik Lammerink, veteraan, uitoefenende de betrekking van veldwachter, en als zoodanig nabij de voorpoort op post staande, met een mes aan de binnenzijde van het hoofd, ten hoogte van het kakebeen, met voorbedachten rade heeft verwond; ten gevolge waarvan bij beleedigde bloedstorting is ontstaan

De zaak wordt verwezen naar het provinciaal gerechtshof.

Nadere informatie over betrokkenen
Peter Hanekamp is op 2 januari 1840 vanuit Arnhem het bedelaarsgesticht op de Ommerschans binnengebracht. Hij staat met bedelaarsnummer 3017 in toegang 0137.01 de invnrs 428 en 430. Hij deserteert 10 juni 1840, maar wordt 22 juni vanuit Zutphen weer teruggebracht. Hij wordt 1 augustus overgeplaatst naar Veenhuizen. Hij deserteert opnieuw 22 oktober, maar is 25 oktober al weer terug. Hij wordt 24 februari 1841 overgeleverd aan justitie en keert vandaar niet meer terug in de bedelaarsgestichten.