Maart 1841: Bedelaarskolonist Lutselaar heeft adjunct-directeur Kluvers een slag aan het hoofd toegebracht.

Dossiernummer 215

Zitting van 3 maart 1841: ... Lutselaar, gedaagde niet verschenen, die 'aan den persoon van Jacob Kluvers een slag aan het hoofd heeft toegebragt', schuldig bevonden aan 'het wanbedrijf van moedwillige toebrenging van slagen', veroordeeld tot 'eene gevangenisstraf in een huis van correctie voor den tijd van drie maanden' plus boete van 8 gulden en kosten van het geding.

Nadere informatie over betrokkenen
De slag aan het hoofd is geschied tijdens de opstand van april 1840. In deze beschrijving gaat het over de situatie waarbij de klap zal zijn toegediend.

Na de opstand wordt Lutselaar al als een van de aanstichters aangemerkt, zie hier. .

Overigens speelt Lutselaar ook een rol bij de dodelijke schietpartij in 1839 op de Ommerschans.