Raad van Politie en tucht in de gewone colonien, den 15 Juny 1835


KLEIN STUKJE transcriptie, zie overzicht 1834-837 voor samenvatting


Al de leden zijn tegenwoordig

Art. 1
(...)

Art. 2
(...)

Art. 3
Nog gelezen de beschuldiging tegen den kolonist Pieter Dijkstra, hoeve 25 van die colonie, over het verpanden van coloniale goederen, waarover hij gehoord zijnde, zoo is het gebleken, dat de zaak niet behoorlijk is onderzocht, waarom den adjunct directeur is opgedragen, dat onderzoek te doen herhalen, met vermaning van de onderdirecteur, om hierin voortaan met meerderen nauwkeurigheid te werk te gaan.

(...)

Bijlage Raad van toezicht van Willemsoord

GEEN transcriptie


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag