Proces verbaal van het verhandelde in den Raad van Policie en Tucht in de Gewone kolonien, op den 20 July 1835

GEEN transcriptie

Bijlage Raad van toezicht van Wilhelminaoord

Raad van Toezicht gehouden den 18 july 1835

Op den 9e juli is de wijkmeester Crol bij den kolonist L. Doodhagen wonenende op hoeve No 19 in de 1e wijk van kolonie No 2 achter zijn huis gekomen om met voorn: Doodhagen over eenige werkzaamheden te spreeken, zoo wierd de wijkmeester dadelijk uitgemaakt met deeze woorden
Je bent een godverredomsche gauwdief en een schelm.

Van der Palm als getuige gehoord te hebben verklaart dat zijn geheel huisgezin gehoord heeft dat Doodhagen gezegd heeft Je bent een dief en maak maar mijn deur uit komt - de schemstreeken schijnen jouw ogen uit.

Door Doodhagen is hierop geantwoord
dat hij ontkent de navoorstaande woorden gezegd te hebben
maar wel te hebben gezegd
je bent een groote Deugniet

Klingen heeft in het huis van Doodhagen op den 28 Junij gezegd dat de wijkmeester Croll 12 schepel rogge aan Lammert Gooyen verkogt had en s nagts met de wagen weggevoerd had

Hierop heeft Klingen geantwoord
Het nevenstaande gezegd te hebben en zulks vernomen te hebben van Jaap Gooyen.

De Raad van Toezicht oordelenede het geheel naar de Raad van Tucht ??

Aldus gesloten op den 18 junij 1835 en geteekend door ons als present geweest zijnde leeden,
G Bersma
B. Molenkamp
P. Elsing
A. Keizer
Morrien secretaris


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag