Raad van Politie en Tucht in de gewone kolonien, den 21 mei 1836


GEEN transcriptie, samenvatting van een gedeelte:


Kolonist Klaas van Haften uit Edam wordt beschuldigd 'als hebbende een koe van Raaphorst de poot stuk gegooid'.
Hij had op 16 mei om 6 uur 's morgens op de weg een steen naar het beest gegooid omdat hij bang was dat 'zijn eigen koeien door de koe van Raaphorst zouden gestooten worden, daar het bekend is dat het een kwaadaardig beest is'.
De dader heeft berouw en wordt veroordeeld tot drie dagen opsluiting plus 'eene wekelijksche gift aan Raaphorst van ¼ pond boter, en eene halve emmer karnemelk, tot dat de koe zal hersteld wezen benevens uit zijn rekening 'de bekostiging'van hare genezing'.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag