Raad van Politie en Tucht in de gewone kolonien op

den 24e Juny 1839


Alleen samenvatting:


Nav raad van toezicht van Willemsoord van 21 juni:

- kolonistenkinderen Klaas de Vries (15 jaar, K3H23) en Jan Werff (ook 15, K3H11)  Ongehoorzaam, luiheid, zucht om alle gereedschap te bederven en andere katoenwevers mede tot zulke verkeerde handelingen aan te zetten.
Deze beschuldigingen komen van de wijkmeester van de 2e wijk, Kuiperus (dus of Kuperus of Kuipers).
Plus de verdenking dat ze laat in de avond in de fabriek wilden inbreken om er brand te stichten, want zoiets zouden ze hebben gezegd en vader Klaas de Vries (waarvan gezegd wordt dat hij geen kans ziet zijn eigen zoon te besturen) had ze aangetroffen toen ze bezig waren een ruit uit te breken, terwijl ze een brandende pijp bij zich hadden.
Eigenlijk kunnen ze niet naar de strafkolonie, want ze zijn nog geen 16, maar in dit geval...


Nav raad van toezicht van Frederiksoord van 29 mei:

- de zwangere ingedeeldee Gezina van Waardenburg (K1H95) is al naar de strafkolonie en dat wordt alsnog bekrachtigd. Willem van der Groef (K1H95), zou hier meer van weten maar is inmiddels in militaire dienst.


- Sophie Dendu vrouw van Roffers (K1H126) wordt door kolonisten Bernardus Kinkelaar (K1H109) en Klaas Kamstra (K1H108) die optreden als getuigen, ervan beschuldigd 'dat zij het is, die een roggestuk op de hoeve van Kinkelaar, door afsnijden voor de koe zoude hebben bedorven'.
Het kan niet worden bewezen, maar vreemd genoeg krijgen zowel zij als Kinkelaar 'vermaningen tot beterschap en bedreiging van bij vernieuwde vermoedens naar een ander gedeelte der kolonien te zullen worden verplaatst'.


- Kolonist Jan Nobbe (K1H26). Verven stoelen, maar niet opgeroepen. De ernstige vermaning zal hij daarom door de adjunctdirecteur thuisbezorgd krijgen.


- Anthonie Lowies (K1H62), B1004, 'wegens het bedrieglijk halen van borstkruiden bij de geneesheer ten einde zelf aan zoethout te komen'. Ernstige vermaning.


Nav raad van toezicht van Frederiksoord van 15 juni:

- kolonist Gerrit de Vroeg en echtgenote Aaltje Braun (K1H57b), wegens het geweldadig terugnemen van hunne door de Directie bij Rietberg geplaatste koe, met mishandeling der vrouw van dezen (= Catharina Sturm (K1H53)) --> 5 dgn strafkamer


Bijlage 1: Raad van toezicht van Willemsoord 21-06-1839


GEEN transcriptie.


Bijlage 2: Raad van toezicht van Frederiksoord 29-05-1839

raad van toezigt
gehouden in kolonie no.1
woensdag 29 mei 1839
al de leden zijn tegenwoordig

Er wordt gehoord:

Gezina van Waardenburg, oud 28 jaren, bestedeling uit Vlaardingen, wegens zwangerschap, die door haar bekend wordt:
zij zegt door de bestedeling Willem van der Groef, welken den 4e dezer maand in militaire dienst is gegaan, en met wien zij tegelijk bij den kolonist Poelstra is ingedeeld geweest, tot onzedelijkheid gedwongen te zijn.-De kolonist Bernardus Kinkelaar van hoeve N. 109, omtrent eene verdenking, die op de vrouw van de kolonist Roffers ligt, dat zij rogge op de hoeve van Lucassen, N 110 heeft gesneden;
Kinkelaar zegt, vrouw Roffers met hare beide zoons, meermalen daar op het land gezien te hebben, waar de jonge rogge, volgens bevinding van den president, blijkbaar is afgesneden, hij weet echter niet. of de beschuldigden rogge bij zich hadden

vrouw Roffers die hierop ondervraagt wordt, zegt nimmer eenige rogge gesneden te hebben, maar wel in en langs de greppen, op de hoeve van Kinkelaar, met diens voorweten, groente voor hare koe te hebben geplukt.

de kolonist Kamstra, die omtrent dit rogge snijden mede nog gehoort wordt, weet er alsmede niets anders van te zeggen, dan dat ook hij vrouw Roffers op de bedoelde rogge stukken wel gezien heeftJan Nobbe, kolonist op hoeve N 26 wegens het verwen van stoelen. 

Rest zitting niet getranscribeerd.Bijlage 3: Raad van toezicht van Frederiksoord 15-06-1839


GEEN transcriptie.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1616

Notities bij het zittingsverslag