Tucht in de vrije koloniën (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord) 1845-1846


Er missen er enkele, maar het valt niet goed na te gaan hoeveel. Op de zitting van 23 januari 1845 wordt een raad van toezicht van Wilhelminaoord van 11 november 1844 behandeld. Dat houdt in dat er in de tussentijd geen zitting van de raad van politie en tucht is geweest.
Zeker is dat er begin 1846 iets mist vóór de zitting van 7 mei 1846, want er zijn blijkbaar nieuwe gemeensmannen geïnstalleerd, van wie er eentje al weer overleden is.

Niet alles zit in de doos invnr 1616. Enkele zittingen zijn tussen de post gevonden, wat altijd rechts naast het ittingsverslag vermeld wordt.

De soms vermelde meisjesnamen van kolonistenvrouwen en de soms vermelde woonplekken van diverse betrokkenen danken we aan Jan de Lange van het Drents Archief. K1 = kolonie 1 (Frederiksoord), K2 = kolonie 2 (Wilhelminaoord) en K3 = kolonie 3 (Willemsoord) en daarachter staat het hoevenummer volgens het stamboek. Nummers met een 'b' erachter zijn normaliter wijkmeesterwoningen (zonder landje eromheen).
Die meisjesnamen en woonplekken staan hieronder als er een volledige transcriptie van de tuchtraad is, anders staan ze in de samenvatting ervan.

De gemeensmannen (zie de omschrijving van dat begrip in het reglement van 1825) deze periode zijn:
Vanaf 06-03-1845: J. Arsie (kol1), P.J. Souverijn (kol2), P. Hertog (kol3).
Vanaf onbekende datum begin 1846: S. van der Poort (kol1), N. van Hoogmoed (kol2), F. Mandos (kol 3). Laatstgenoemde overlijdt 01-05-1846 en wordt per 16-07-1846 opgevolgd door H. Wulfling.


Zitting
Betrokkenen
Transcripties
23-01-1845
● Trijntje Veen, vrouw van kolonist J. Mei: weigert te tekenen. Zie 06-03.
● Adam Snijders, broer van de vrouw van Cornelis van der Bosch: zwager met mes bedreigd. Zie ook deze pagina op de site.
● Jan Arends, ingedeeld bij S. Jans van Lubeck:, verregaande luiheid en ondeugd.
● Trijntje Stevens, ingedeeld bij de kolonist J.H. Boersma: desertie.
● Cornelis van Ooijen: diefstal van rogge. Getuigen Bartholomeus Knuppel, Ide Lels en Gerrit de Willige. Genoemd ingedeelde W. van Helm, nachtwagt Van Weert, wijkmeester Keizer
● Kolonistenzoon Hendrikus Isaak Frankot: desertie.
● Kolonist Barend Juda. Matteman: belediging van de Israelitische leeraar Nehemia Jacobson. Genoemd zoon Barend Matteman.
● Kolonistenzoon Johannes Verwer: zonder verlof kolonie verlaten.
● Kolonistenzoon Jan van Agteren: desertie.
● Kolonistenzoon Jan Pat(t)erellij: desertie.
● Kolonist Harmen Beekman: turf ontvreemd & rogge verkocht aan een hutbewoner in het Eezerveld & aardappelen verkocht aan den tolgaarder Kampp te Blesse. Aanklacht kolonist Lammert J. Kramer. Vervolg op 06-03.
● Kolonistendochter Jacobina Ponse en de bij hun ingedeelde Arie Harmsen: onzedelijke omgang.
● Mededeling president: ingedeelde Barendje Hendrik Mast: desertie, is al op de Ommerschans.
Raad van politie en tucht stukjes transcriptie, meeste samenvatting. Geen transcripties raad van toezicht Frederiksoord en een van Wilhelminaoord. Volledige transcripties andere raad van toezicht Wilhelminaoord en raad van toezicht Willemsoord.
06-03-1845
● Trijntje Veen, vrouw van kolonist J. Mei: weigert te tekenen. Vervolg van 23-01.
● Kolonist Harmen Beekman: rogge verkocht. Vervolg van 23-01.
● Mededeling president: kolonistenzoon Antonius Beekman: desertie, is al op de Ommerschans.
● Kolonist Pennink: rogge verkocht.
● Kolonistendochter Sjouke Laverman: zwanger.
● Kolonistendochter Helena Schmidt: zwanger.
● Kolonisten Johanes Schuurman en Hendrik Westerveld: blaadje met aantekening over luiheid uit hun schuldenboekje gescheurd.
● Kolonistenzoon Sjaak van Dalen en kolonistendochter Geertje de Vries: onzedelijke omgang.
● Kolonistendochter Maria Christina Versluis: zwanger
● Kolonistendochter Maria Thoss en kolonistenzoon Auke de Vries: onzedelijke omgang.
● Kolonistendochter Alida Johanna Landsbach en kolonistenzoon Johannes Latour: onzedelijke omgang.
● Catharina Smies, kleindochter van de weduwe de Ruyter, en kolonistenzoon Johannes Evert Veldmeijer: onzedelijke omgang. MET doktersverklaring die elders is afgedrukt.
Samenvatting raad van politie en tucht. Geen transcripties van de raden van toezicht.
19-05-1845
● Ingedeelde Maartje Boon (K3H130): onzedelijke omgang met kolonistenzoon David Lazoe (K3H143). Bevalling is aanstaande, David Lazoe heeft de kolonie verlaten.
● Kolonistendochter Heiltje van Eisden (K3H111): onzedelijke omgang met Kornelis de Vries. Bevalling is aanstaande, Kornelis is in militaire dienst gegaan.
● Gijsbertus Mattheus van der Kleij (K3H97): zonder verlof de koloniën verlaten.
● Kolonistenzoon Hermanus Maré (K3H136): zonder verlof de koloniën verlaten.
● Ingedeelde Elisabeth Bozer (K3H67): zonder verlof de koloniën verlaten. Is al naar de Ommerschans overgebracht tot voorkoming van vernieuwde desertie.
● Kolonist P.A. Schippers (K3H79): hout ontvreemd uit het Bosch van eenen boerenerf te Ronde Blesse, wat hij bij ontdekking daar heeft achtergelaten.
● Kolonistenzoon Hendrik Scholten (K3H151): groene rogge voor de koe gesneden bij een boer onder Steggerda.
● Kolonist B. van Putten (K3H39): tekort op rogge. Vrouw verschijnt (man al 5 jaar bedlegerig): komt door losbreken van de koe.
● Kolonist J.C. Weenink (K3H167): tekort op rogge. Komt door vochtigheid  en het water in de schuur.
● Kolonist Jan Bleissie (K2H96): verzet tegen de wijkmeester Elsing omdat hij een brood te weinig gekregen had. Getuige kolonist Van der Walle (K2H94)..
● Johannes Jacobus Elmers (K3H3): een blaadje uit zijn schuldboekje gescheurd.
● Kolonistenzoon Willem Leendert Lagcher (K2H19): zonder verlof de koloniën verlaten.
● Ingedeelde Baan Metzelaar (K2H16): verregaande luiheid en onverschilligheid in de weverij.
● Ingedeelde Hendrika van Putten (K1H138): desertie voor de tweede maal. Is al naar de Ommerschans gebracht.
● Kolonist Geurt van der Hoef (K1H114) en kolonistenzoon Hendrik van der Hoef (K1H160): de wijkmeester Uhl door lasteringen beledigd. Getuigen kolonisten Johannes Lhembroek.en Jacobus van Attekum.
● Kolonistenzoon Jan Baptist Wibier (K1H25): Jan van Leeuwen, ingedeelde bij Klaver (K1H17) door scheldwoorden beledigd. Getuigen Klaas Bijvoet, ingedeelde bij Van Ham, Anna Lawende en Elizabeth van Keulen. Ook genoemd Cornelis Verboom, Cornelis Zuidgeest, baas Eman, Ninni Wibier, Leijda Franken, Johanna Madof, Antonius van Ham en Jan Smies.
● Kolonist Cornelis Johannes Zuidhoorn (K1H142): misbruik sterke drank.
Volledige transcripties raad van politie en tucht en raden van toezicht Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord.
24-07-1845
● Kolonist Bommel de Heer en vrouw: wijkmeester Lucassen door onvoegzame uitdrukkingen beledigd omdat hij de Roomschen voortrekt en de sectiebaas Van Attekum toegeroepen: 'Judas, Bliksemsche verrader'.
● Joseph Viasensky, ingedeelde bij A. Klaver: dronkenschap na bruiloft van een dochter van Versluis. Ook genoemd zoon van de weduwe Oostmeijer.
● Kolonistenzoon Willem de Vries (K1H119); verregaande luiheid in de katoenfabriek. Zou komen door onmin met broer.:
● Harmen Schouman, ingedeelde bij Grothe (K1H89): luiheid in de katoenfabriek..
● Jannetje Risseeuw, ingedeelde bij Bijlaart (K1H129):  luiheid en onverschilligheid.
● Ingedeelde Antonie Johannes van Leeuwen: desertie.
● Kolonistenzoon Wolf Mozes van den Berg (K3H101): desertie omdat zijn vader hem geslagen had, en bedreigde met nog meer slaag.
● Kolonist C. de Klein (K3H163): belediging fabrieksbaas Van Galen door die ervan te beschuldigen aan de kolonisten te kleine hemden en beddelakens te leveren door stof te verkopen, vermoedelijk aan vrouw Potberg die buiten de kolonie woont. Ook genoemd Ten Broek, Wulffink.
● Kolonist J.S. Vormeer (K3H105): rogge nat laten worden en te weinig afgeleverd.
● Ingedeelde Eva Broek (K3H122): desertie.
● Kolonistenzoon Johannes Jacobus Kleinée (K3H145): 14 dagen van verlof achtergebleven. Kon van zijn zuster in Den Haag geen reisgeld krijgen.
● Ingedeelde Gepke Sipkes de Vries (K3H64): desertie (voor de derde maal).
● Kolonistenzoon Cornelis Gijsbertus de Klein (K3H163) en kolonistendochter Maria Christina de Ouden (K3H168): onzedelijke omgang met zwangerschap als gevolg.
● Kolonistenzoon Jan Postma (K3H6) en kolonistendochter Catharina Elisabeth Surstedt (K3H21): onzedelijke omgang met zwangerschap als gevolg.
● Mededeling president: Wubbe Wering is na desertie al naar de Ommerschans gebracht.
Volledige transcripties raad van politie en tucht, raden van toezicht Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord en besluit permanente commissie..
20-10-1845
● Vrouw van C. de Groot: goederen verkocht.
● Kolonistendochter Catharina Snoek: zwanger
● Kolonistenzoon Hyman Menist: zonder toestemming kolonie verlaten.
● Kolonistenzoon Godschalk Mozes van den Berg, zonder verlof kolonie verlaten.
● Martijn: verregaande onenigheden.
● Kolonist Van der Post: aardappelen verkocht aan hutbewoner Leendert Hartog. Genoemd wijkmeester Van Agteren, kolonisten Spier, Nieuwenhuis en Kramer, en kolonistenzoon Willem Wolfs.
● Vrouw van kolonist De Klein: ondanks verbod als vroedvrouw opgetreden. Genoemd de vrouw van kolonist K. Lodewijks, vroedvrouw van Goor,
● Kolonisten van der Hoef en Klaassen: verregaande onenigheden met elkaar. Genoemd kolonist Bijlart, Jan van Cleef, wijkmeester Lucassen, kolonist Hilkemeyer.
● Kolonist Spoel: verzet tegen opziener Haakmeester. Genoemd wijkmeester Uhl.
● Kolonistenzoon de Vries: turf op wagen geladen. Genoemd wijkmeester Lucassen, kolonist Zandwijk.
● Kolonist van Eijk: wil ingedeelde Knuppel niet in huis nemen. Genoemd wijkmeester Uhl, kolonist Zorn.
● Kolonistenzoon Albertus Boon: zonder verlof kolonie verlaten.
● F. Hienkens, ingedeeld bij kolonist Molewijk: desertie, is al naar de Ommerschans.
● Ingedeelde A Tuinman: desertie, is al naar de Ommerschans
● Ingedeelde J. Bosch: desertie, is al naar de Ommerschans
● Ingedeelde H van de Heide met haar kind: desertie, is al naar de Ommerschans
Raad van politie en tucht alleen samenvatting. Transcripties raad van toezicht Willemsoord en raad van toezicht Frederiksoord.
29-12-1845
Zitting niet gezien, maar bij brief van 13 januari 1846 N8, invnr 576, besluit de permanente commissie over de daar uitgesproken vonnissen:
● goed te keuren de overplaatsing naar de arbeiders te Veenhuizen van de gezinnen van H.M.J. Klaassen, H. Volgering, P. Letterie en D. van Kesteren;
● goed te keuren verbanning naar de strafkolonie op de Ommerschans van de gezinnen van J.N. Kleinee en N. Batink;
● niet goed te keuren de overplaatsing naar Veenhuizen van de weduwe Lensink;
● niet goed te keuren de overplaatsing naar Veenhuizen van het gezin van J.R. Peetsold;
● niet goed te keuren de verbanning naar de strafkolonie op de Ommerschans van de ingedeelde H. Schuurman.
Geen zitting gezien dus geen transcripties.
07-05-1846
● Kolonistenzoon Jan Nak (K1H27): dronkenschap, opgevolgd van straatschenderij (ruit ingooien). Genoemd Jan Wibier, ingedeelde Johanna de Ronde..
● Kolonist Joseph Franciscus Fransen (K1H148B): ontvreemding van pootaardappelen. Genoemd: ingedeelde H.J. de Vries, wijkmeester Uhl, Harmeling (K1H39).
● Alexander Eleijn, ingedeeld bij Wijgh (K1H61): verkoop kleding uit behoefte aan meerder voedsel dan hetgeen hem ten huize van Wijgh gegeven wordt. Heeft brood gekocht van onderwijzer Uhl. Wil graag naar de Ommerschans.
● Kolonistenzoon Johannes Jacobus Lansbach (K1H117): glasruit ingeworpen bij fabrykbaas Kolkers (wilde kolonistenzoon De Vries met een steen gooien). Getuige kolonistenzoon Jan Hendrik Veldmeier.
● L. de Vries, ingedeelde bij de weduwe de Ruiter (K1H6): ontvreemding van aardappelen. Opgemerkt door wijkmeester Taatgen.
● Ook wijkmeester Taatgen: Johannes Petrus van IJpen, ingedeelde bij Veen (K1H46), heeft in de winkel van timmerbaas Knol gezegd: 'ik moet f 60 betalen  mijn werk te doen en krijg nog niet half te eeten; het zijn allen schelmen,  ik heb dat bemerkt aan deze mij opgelegde boete en aan de dubbele betaling van aangekocht timmermans gereedschap'. (hij blijkt met het laatste gelijk te hebben). Ook genoemd weduwe Hahn en weduwe Olie.
● Frans Helleman, ingedeelde bij weduwe Zonneberg (K2H62): weggelopen om vrijwillig in militaire dienst te gaan maar afgekeurd.
● Kolonist Jan Heins Boersma en gezin (K2H16): verregaande smerigheid en onreinheid. De schoolmeester durft de kinderen niet meer de school in te laten.
● Kolonist M. Brouwer (K2H92): Perenboom verkocht aan kolonist J. Theunissen (K3H86) voor een half mud aardappelen.
● Kolonist M.H. Menist (K3H114): tekort rogge en haver.
● Vrouw van kolonist J. Hessink (K3H157): 1 Rok en Boezelaar (geene koloniale kleeding) van haar ingedeelde Neeltje Rensen naar de bank van lening gebracht.
● Kolonistendochters Ida Catharina Bongaarts en Maria Barbera Bongaarts (K3H38): aardappelen gestolen uit de schuur van kolonist J. Zwak (K3H44), meteen gekookt en opgegeten..
● Kolonistenzoon Hendrik Hes(?) (K3H51): onwilligheid in het werk.
● Met verwijzing naar een (niet aangetroffen) proces verbaal van 26-02-1846: Kolonisten P. van Putten (K3H42), J.S. Vormeer (K3H45), J.J. Jansen (K3H47) en J.C. Weenink (K3H167): hout gestolen uit buiten de kolonie gelegen bos.
Volledige transcripties raad van politie en tucht, raad van toezicht Frederiksoord en bijlage daarbij, raden van toezicht Wilhelminaoord en Willemsoord.
16-07-1846
● Kolonistendochter Alida Johanna Landsbach (K1H117): zwanger van kolonistenzoon Johannes Latour (K1H88).
● Kolonisten annex bakkersknechten Hendrik van Eijk (K1H138), Bauke Hendriks Mendel (K1H141) en Cornelis Johannes Zuidhoorn (K1H142): brood weggenomen.
● Wilhelmina Adriana van Putten, vrouw van kolonist Bijland (K1H129) en Jacob Kiers Pensius, ingedeeld bij C van Os (K1H94): touw ontvreemd en verkocht. Genoemd fabrieksbaas Kolkers.
● Kolonistendochter Amarenska Westra (K1H37): zwanger van kolonistenzoon Johannes Limbeek (K1H79).
● Kolonistenzoon Daniel Poelstra (K2H44), aardappelen ontvreemd van de hoeve van Kolonist N. van Hoogmoed (K2H43).
● Gerrit de Zeeuw, ingedeeld bij Bodendijk (K2H29) en ingedeelde Jan de Vries (K2H94): luiheid.
● Johanna A. de Heger weduwe Meere (K3H136): zonder verlof kolonie verlaten.
● Maria de Heeger, vrouw van kolonist C. Veenman (K3H128): zonder verlof kolonie verlaten.
● Ingedeelde Jacobus de Vries (K3H63): desertie.
● Geertje Snoek, behuwd zuster van de kolonist Jacet (K3H15): desertie.
● Kolonistenkinderen Jan Hoen (K3H59) en Hendrik Frank van der Zeide ( K3H63): tuinvruchten gestolen bij de kolonist Johannes Gerardus Bongaarts (K3H38). Getuige Pieter Adee (K3H62).
● Vrijboerdochter Angelika Margaretha Schmidt (of Smit, K3H81): zwanger van Cent of Sent Baas, zoon uit een vorig huwelijk van de Weduwe Machgielse (K3H154).
● Wilhelmina Nicola (K3H73): aardappelen ontvreemd van de hoeve van Antonius Hartog ( K3H77).
● Maria Lensink (K3H156): zwanger van ex-ingedeelde Leonardus de Jongh.
● Joël en Mozes Hartog Bremer (K3H118): wortelen uit de tuin van wijkmeester Verboom (K3H25) ontvreemd. Getuige Johan Rudolf Bodeker.
● Ingedeelde Johan Carel Voorbrood (K3H140): herhaalde dronkenschap.
Volledige transcripties raad van politie en tucht en raden van toezicht Frederiksoord (twee maal), Wilhelminaoord en Willemsoord.
29-10-1846
● Kolonist J.W. Wijgh (K1H61): verregaande brutaliteit tegen sectiebaas Zorn.(K1H59). Heeft gezegd: 'Donderstralen ik wil niet langer gedonderd worden, geef mij mijn papieren maar ik wil weg.' Ook genoemd wijkmeester Uhl.
● Elizabeth van Keulen, ingedeelde bij Zuidhoorn (K1H142): zwanger door onzedelijke omgang met de onlangs ontslagen ingedeelde Johannes van Ypen.
● Dirk Pauw, ingedeelde bij Conradt Joseph Thoss (K1H118): herhaalde dronkenschap. Moest zaterdag worden thuisgebracht door Zwier en ene Lotze.
● Jacoba Hendriksen, vrouw van kolonist J. Verbeek (K1H177): tot de woning behorende hoekkast verkocht aan Jan van der Wilk (K1H15).
● Kolonist A.A. Kleinman (K1H70): tekort op aardappeloogst. Hij zegt 'dat men met hem kon doen wat men wilde'..
● Kolonist Roelof Kleinman (K1H67: tekort op aardappeloogst.
● Kolonist H.H.van Bruggen (K2H77): tekort op aardappeloogst. Verkocht aan H van Olphen wonende buiten de kolonien. Van Bruggen mag niet blijven 'daar plicht en gehoorzaamheid aan zijn superieuren bij hem niet meer bekend zijn'.
● Kolonist H. Arends (K2H79): zou volgens Van Bruggen ook aardappelen verkocht hebben, maar is onschuldig.
● Alijda de Rijke, ingedeelde bij J E van Ooijen (K2H36): desertie. 'Zoodanig getroubleerd' dat ze er geen reden voor kan opgeven.
● Kolonist Y. Attes (K3H17): was van plan aardappelen te verkopen, vermoedelijk aan zijn buiten de kolonie wonende schoonzoon Cornelis Vreeling. Betrapt door wijkmeester Verboom.
● Kolonist B.L. Matteman (K3H121): ook door wijkmeester Verboom betrapt op het voornemen aardappelen te verkopen.
● Kolonist H. Blom (K3H112): tekort op aardappeloogst.
● Ingedeelden J. Zwenk (K3H12) en A. Castel (K3H12) en kolonistenkinderen R. Kist en K. Kist (beide K3H13), L. Kuperus en T. Kuperus en G.Kuperus (alledrie K3H11): knollen ontvreemd en vernield op het land van vrijboer H. de Nekker (K3H75).
● Kolonistenkinderen Theodora Klaassen (K3H161) en Theodorus Klaassen (K3H90): desertie, maar zijn door anderen verleid.
● Ingedeelde Dirk E. de Vries: desertie. Is al naar de Ommerschans gebracht.
Niet helemaal volledige transcriptie (1 pagina mist) van de raad van politie en tucht, volledige transcripties van vier raden van toezicht Frederiksoord, raad van toezicht Wilhelminaoord plus bijlage, raad van toezicht Willemsoord en besluit permanente commissie..
26-11-1846
Let op: de verslagen van de raad van toezicht Frederiksoord van 11-11 en 18-11 bevinden zich abusievelijk in invnr 1619!!
● Kolonistenzoon Geert Sjoerds de Vries (K1Wbsloot): verregaande brutaliteit tegen sectiebaas Sietze Hoekstra. Getuige wijkmeester Taatgen.
● Kolonistenzonen Jan Steenmetz (K1H95), Jan Evers (K1H125), Jan Arsi (K1H134), Abraham Bakker (K1H101) en Willem Farenkamp (K1H129): baldadigheid aan de woning van Tijmen van der Werf (K1H47). Getuigen die zich in een greppel hadden verborgen: Klaas van der Werf (K1H47) en Johannes Petrus de Vos, voorzoon van de vrouw van Johannes Verbeek (K1H48). Genoemd wijkmeester Uhl.
● Kolonistendochter Antje de Vries (K3H98): zwanger van buiten de kolonie wonende Hendrik Kamans.
● Maartje Hoek, behuwd dochter van den Weduwe Bosman (K3H155) en kolonistenzoon Willem Hendrik Scholten (K3H151): onzedelijke omgang.
● Kolonistenzoon Mozes Wolf van den Berg (K3H108): desertie.
● Levie E. Knegje (K3H116), Margaretha Koedam, weduwe Van der Zeide (K3H63), Elizabeth G.J. van Oostrum, weduwe Surstedt (K3H21), Frederik Postma (K3H6    ) en Johannes den Ouden (K3H95): aanzienlijk tekort aardappeloogst. Genoemd wijkmeesters Kleijsing en Van Agteren.
Volledige transcripties raad van politie en tucht en raden van toezicht Frederiksoord (twee maal) en Willemsoord.