Raad gehouden op Dingsdag den 13 Januarij 1846

Alle Leden zijn tegenwoordig, de President opend de Vergadering.-

Verschijnd voor de zelve

Gerardus Trossel N. 2517 schuldig aan ontvluchting voor de 1ste maal, met medeneming van Kleeding Stukken, buiten de aanhebbende Kleeding.-

Hij heeft niets tot verschoning in te brengen.

Gezien Art. 11. van het Reglement van Tucht, hier voren omschreven

Door den Raad wordt besloten den schuldigen te Straffen voor 14. dagen opsluiting, om den anderen dag te water en brood, en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4. maanden.-
ten tweede verschijnd voor den Raad

Jacob Geberius N. 2335 schuldig aan het verkopen van een broek 2e taille voor de 1ste maal zonder te kennen geving aan wien hij de zelve verkocht heeft

Men laat hem aftreden.-

Gezien Art. 13 hier voren omschreven

Men besluit hem te Straffen voor 8. dagen opsluiting en dubbele vergoeding ad ƒ 4.-

De Schuldigen worden weer binnen  geroepen en door de Secretaris de Vonnissen kennelijk gemaakt.-

Op rondvraag van de President niemand der Leden iets meer hebbende voor te stellen wordt de Vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven

Was getekend/ A. Hulst van Roon P. Postema J. Steenbeek, Borman Bakker Blijstra Beuming en Stous, alle Leden van den Raad


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag