Raad gehouden op Zaturdag den 27e Junij 1846

De Leden tegenwoordig zijnde wordt door de President de Vergadering geopend.-

Verschijnen voor de zelve

Cornelis van den Heuvel N 2575 schuldig aan desertie voor de 1ste maal

Franciscus Frijdal N. 32 SK schuldig aan desertie voor de 1ste maal en Johan Derks Christoffel Pas N 5174 schuldig aan poging tot desertie voor de 2e maal.-

Zij worden gelast af te treden, hebbende niets tot verschoning in te brengen.-

Gezien Art. 11 hier voren Omschreven

De Raad besluit hun te Straffen als C. van den Heuvel en F. Frijdal met
Acht dagen opsluiting en J. D. C. Pas met 14. dagen opsluiting alle om den anderen dag in de boeijen te water en brood, en het dragen van eene onderscheidene Kleeding voor den tijd van Vier maanden.-

Men laat de Schuldigen weer binnen komen, de Secretaris leest hun de geslagen Vonnissen voor waarna zij aftreden en ter opsluiting weg gevoerd.-

Niemand op rondvraag van de President iets meer hebbende voor te stellen wordt de Vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

/was getekend/ A. Hulst van Roon P. Postema J. Steenbeek, Blijstra Uhl, Borman en Stous, Leden van den Raad,

Voor Extract Conform
De Secretaris
Stous


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag