Zitting gehouden op Donderdag den 6e Aug. 1846

De Leden zijn tegenwoordig de President opent de vergadering

verschijnd voor de zelve. David Hofland N. 3680 poging tot desertie voor de 1ste maal zijnde door de Veldwachters weer binnen gebragt.-

Hij heeft niets tot zijne Verschoning in te brengen.-

Men laat hem aftreden.

Gezien Art. 11. hier voren gemeld.

De Leden van den Raad besluiten hem te Straffen met Acht dagen opsluiting om den anderen dag in de boeijen, en het dragen van een distinctief pak voor 4. maanden.-

Men laat Hofland weer binnen komen, de Secretaris leest hem zijn Vonnis voor waarna hij aftreed en ter opsluiting weg gevoerd.-

Op rondvraag van de President niemand der Leden iets meer hebbende voor te dragen wordt de Vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

/was getekend/ A. Hulst van Roon P. Postema J. Steenbeek, Blijstra Uhl en Stous, alle Leden van den Raad


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag