Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1833
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Er zijn van dit jaar slechts 4 zittingsverslagen bewaard gebleven. Daar zitten mooie verhalen tussen: getuigen ten gunste van een beklaagde die zo door de Raad onder druk worden gezet dat ze hun getuigenis intrekken, drie bedelaarskolonisten met een leuk baantje die zich aan de Dedemsvaart hebben bedronken en nog meer.

Helmuth Rijnhart heeft op www.bonmama.nl prima foto's van de bewaard gebleven zittingen van 1829 tot 1844 geplaatst, soms met samenvattingen erbij. Bij transcripties uit die periode verwijs ik steeds naar die foto's.

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.


Zitting
Betrokkenen

15-01-1833
Strafkolonist Lehmbroek (hier gespeld als Lembroek) heeft de directie belasterd. De heer en mevrouw Mollebeek getuigen vóór hem, maar trekken dat in na dreigementen van de Raad van Tucht. Een spannende ontknoping, waarna brigadier-veldwachter Blatter de veroordeelde Lembroek naar de cel brengt.
bonmama
12-03-1833
● Melis Plat, desertie omdat zijne famille zich wilden meester maken van zijn pensioen, en dat hij dus ter voorkoming daarvan noodzakelijk in persoon bij hun diende te zijn.
● Antonij van Bergum, oppasser in de zaal der scabieuse mannen, ontvreemding van een broek van een zich in genoemde zaal bevindende scabieuse, welke broek hij verkocht zoude hebben aan den kolonisten veldwagter Schutte voor 35 centen. Veldwachter Schutte ontkent maar wordt niet geloofd.
bonmama
10-04-1833
Onderdirecteur Bosscha door ongesteldheid verhinderd.
● C. van der Hoef dienstdoende als apothecar, G. Zondervan portier van het Hospitaal en Geertje van der Pol ziekemoeder, op Paaschmaandag naar de Vaart geweest, en zich bedronken. De sergeant-veldwachter De Bruin is getuige. De Raad beschouwt doctor Andereg als hoofdschuldige omdat hij de drie een verlofpas had gegeven.
● Groen, desertie voor de 4e maal.
bonmama
01-09-1833
● Sikkelaar en Kloot, desertie voor de 5e maal. Omdat de ondervinding leert dat dezen Jongens door geen straf tot hun plicht zijn te houden, wordt voorgesteld om dezelve aan een houten blok met een ketting om het been te kluisteren, zoodanig van Zwaarte, nochthans, dat zij het even dragen en de veldarbeid er mede verrigten kunnen..Dit voorstel zal door de permanente commissie afgewezen worden.
● Wackée herhaalde desertieomdat hij geen eten genoeg kreeg en slegt behandeld werd. Hij heeft een slegten inborst, heeft de eerste maal in het Bosch van Nieuwhuizen den Brigadier Veldw. Blatter in den donkeren avond ontvlugt en laatselijk den Veldw. Pollet, die hem arresteren wilde in het water stiet en men wil hem ook aan het blok.
● De ingedeelde wees Ten Dam is uit de vrije koloniën ontvlucht en hierheen gebracht, maar is in den volstrekten zin onnozel.
bonmama