Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1837
(klik voor het overzicht van 1829 totenmet 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Er zijn tot nu toe geen transcripties van de 24 zittingsverslagen uit 1837 die bewaard zijn.

Helmuth Rijnhart heeft op www.bonmama.nl prima foto's van de bewaard gebleven zittingen van 1829 tot 1844 geplaatst, soms met samenvattingen erbij. Bij transcripties uit die periode verwijs ik steeds naar die foto's.

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn en dan als pakketje naar de permanente commissie gaan. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.

Zitting
Betrokkenen

06-01-1837 ● Willem Robijn Kuipers No 413, verkopen of te zoek maken van twee hemden. Hij heeft ze weggegeven aan Barbara Trougod No 2088
● Geertruij Wiede No 856, medenemen van aardappels van den Bouwman Kuipers op wiens Hoeve zij werkzaam was
bonmama
17-01-1837 ● Jan Commies No 867, desertie voor de 1e maal.
● Koks Dirk Rood No 695 en Klaas Fransen No 223, verkopen van Turf aan de Kamerwachts H. de Keijzer No 2079, J. Verkerk No 186 en H. van der Veen No 1387/
bonmama
27-01-1837 ● Roelof Alberts Thale No. 1405 deserteur voor de 1e maal.
bonmama
04-03-1837 ● Joseph Kandelaar No 1946, deserteur voor de 5 maal.
● Jan Schoe No 1315. orders niet opgevolgd, brutaal tegen den Wijkmeester, en mes getrokken.
bonmama
15-03-1837 Proces verbaal van OnderDirecteur buiten A. J. Wijkstra en de Wijkmeester E. Hagendoorn: ● Jan den Arend No 1990, werkzaam als tuinman in de Kolonietuin, verkopen van tuinzaden en wortelen, alsmede te buiten gaan van sterken drank.
- Doorverkoper van uijen, prij, en wortelzaad is de zoon van de Veteraan Koene aan de Veteraan Visser.
- Doorverkoper zaad de Dochter van de Veteraan Heijne, aan de Veteraan Polet en aan de Veteraan de Graaf.
 - Koper van een zoodje wortelen in ruil voor een stukje Vleesch, Boter of Melk de Dochter van den Bouwman Fukke . Getuige de Kolonist van der Spek.
- Koper kruiwagen wortelen de Dochter van den Bouwman Gerritsma. Getuige de Kolonist J. Jansen.
bonmama
27-04-1837 ● J. Frijland No 2333, A. Westerhout No 1270, R. Hekers No 1665, A. de Ruiter No 1098, en G. van der Schaft, No 2075, mede nemen van pootaardappelen.
● L: Hansen No 71K, weggeven van olij, welke hem was toevertrouwd als oppasser in de scabieuse Zaal, aan G. Hogerwerf, No 1039, voor een zoodje aardappelen, ontbreemd van het land.
bonmama
06-05-1837 Proces verbaal zaalopziener Blijstra: ● D. Roodt No 695, bezwangeren van Blijstra's dienstmeid Maria Weijers.
● D. F. Martens No 985, ontvreemden van ƒ 1.50 van den Kolonist Visser.
bonmama
03-06-1837 ● Willem Jacobs of Carel de Hoop No 2250, desertie voor de 1e maal. bonmama
16-06-1837 ● Hindrik van Boxtel No 274, desertie voor de 1e maal bonmama
19-06-1837 Proces verbaal zaalopziener Blijstra: ● Jan Jans Schoe No 1315, den Onder Directeur buiten met woorden en dreigementen verregaand beledigd.
● Lubbert Jan Sjordema No 327, desertie voor de 3e maal, door de tralien of spijlen van Keuken No 1 gekroopen, doch wel een half uur in dezelve is blijven zitten en door den Nagtwagt Terpstra, welke mede met hem ontvlugt is, daar was uitgetrokken.-
bonmama
27-06-1837 ● Hendrik Jan Kwint, No 1573, desertie voor de 1e maal
● Jan Kok, No 2352 mede nemen van een paar Klompen, naar zijn voeten gemaakt, uit de Klompemakerij, zijnde aldaar als Klompemaker werkzaam.- Blijken niet te passen!
bonmama
08-07-1837 ● Johanna Bovenkamp No 836, verkoopen van een Roomsch Katholyk Kerkboek. bonmama
15-07-1837 ● Nicolaas van der Spek No 1813, Ontvreemden van aardappelen van den Hoef van den Wijkmeester Hagendoorn
● Andries Gerret Roos No 1947, desertie voor de 2e maal.
bonmama
29-07-1837 ● Kok J. Kraaijenvanger en kamerwagt Petrus Violet No 884, diefstal boter.
● Antony van Hees No 420, poging tot desertie
bonmama
01-08-1837 ● Hendrik Jansen No 1857, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Jan Jans Hogendijk No 2120, verkoopen Koloniale Kleeding
bonmama
15-08-1837 ● Ferdinand Hinzner No 1159, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Jan Nicolaas Joosten No 1213, als Veldwachter met den Kolonist Nicolaas van Beekhuizen No 237 naar Zwolle gezonden, Deserteur voor de 1e maal.
● Jacob Dekker. No 1070, verkopen van een linne broek, en een paar kousen
bonmama
19-08-1837 ● Simon Moses Polak No 2133, verkopen van een broek om redenen van honger verkocht aan Jan Peeks No 1800.
● Jan Jans Hogendijk No. 2120, poging tot desertie voor de 1e maal, zegt dat hij zoo een geweldige pijn in zijn buik had, en daarom in het koorn was gaan liggen.
● Maria Helena Verduijn, huisvrouw van den Straf Kolonist Visser No 29, lasteren en beleedigen harer mede Kolonisten.-
bonmama
02-09-1837 ● Antonia Bis No 1801, onheusche omgang met en zwanger van den Kolonist Hendrik Schot No 715.
● Joseph Keesenberg strafkolonist No 25, brutaliteit tegen den bouwboer Nak.
● Johannes Urich No 1942, desertie voor de 2e maal.
● Albertus van der Pol No 2221, desertie voor de 1e maal, en verkopen van een Broek, en een kerkboekje.
bonmama
23-09-1837 ● Strafkolonist Jan Hendrik Jansen No 4: poging tot desertie voor de 3e maal. bonmama
07-10-1837 ● Klaasje Karpers No 128. ontvreemden van Brood enz uit de Kasjes harer mede kolonisten.
bonmama
14-10-1837 ● Antony Roozenburg No 328, poging tot desertie. bonmama
11-11-1837 ● Albert Euwes Rinkema No 499, desertoe voor de 1e maal.
● Bart Eitinger No 561, poging tot desertie.
● Catharina Bretelerkamp No 597, desertie voor de 1e maal als mede verkoopen van alle hare Koloniale Kleeding Stukken.
● Strafkoloniste Geertruij Melles Koning, verkopen van een hemd.
bonmama
25-11-1837 ● Nicolaas van Beekhuizen No 789, desertie voor de 1e maal, tijdens hij op den 4e Augustus JL met een Veldwachter naar Zwolle was opgezonden om voor den dienst gekeurd te worden.
● Hilletje Modderman No 1489, verkopen van een Koloniale rok.
bonmama
02-12-1837
● Henrich Selk No, desertie voor de 2e maal, zijnde voerman geweest bij den Bouwboer Vossebelt, is met  wagen en paarden buiten de Kolonie gereeden, daar van afgestapt, en als zodanig ontvlugt. bonmama