Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1838
(klik voor het overzicht van 1829 totenmet 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Er zijn uit 1838 32 zittingsverslagen bewaard gebleven.

Helmuth Rijnhart heeft op www.bonmama.nl prima foto's van de bewaard gebleven zittingen van 1829 tot 1844 geplaatst, soms met samenvattingen erbij. Bij transcripties uit die periode verwijs ik steeds naar die foto's.

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn en dan als pakketje naar de permanente commissie gaan. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.

Zitting
Betrokkenen

04-01-1838 Proces verbaal door Hoogstra:
● Hermanus Johannes van Duren, No 1369, kolonist-baardscheerder, diefstal van een Voerlaken Broek uit het huis van H. Bating op de wal, later gevonden door eenen Wensing Nachtwagt, en door eenen van Bruggen Kamerwagt. Plus verkoop twee scheermessen door de Directie hem ter hand gesteld om de Kolonisten te Scheeren.
● Veldwachter Harmsen, op Nieuwjaarsdag beschonken op de Hoef van Bouwboer Nak gekomen.
● Hendrik Rijbroek No 351, wederom dronkenschap.
● Frouwke Aikes No 738, ontvreemden van een lap linnen van de Koloniste Anmyja de Frankrijker No 1434, welke ze verkocht heeft aan de Strafkoloniste de Weduwe Beets.
bonmama
24-02-1838 ● Klaas Thomas Pruim No 2123, desertie voor de 1e maal.
● Johanes Fetze No 1571, verkopen van een Hemd, een paar schoenen en een paar kousen.
● Jacob Bolke Strafkolonist No 27, verkopen van een doek, voor hem verkocht door Jan Hendrik Janse Strafkolonist No 4 aan de Kolonist Johan Godfried Kruise No 1611.
bonmama
10-03-1838 ● Willem Fredrik Beins No 1589, dronkenschap voor de 2e maal, gepaard met brutaliteiten en verzetten tegen overheden.
● Jannetje Voogd No 1650, verkoopen en verruilen harer Koloniale Kleeding, een hemd aan ?. H. Dikman No 1770, een hemd aan W Muijse No 1237, theedoeken aan A. E. Mulder No 480 en een baaije rok aan M. Butner No 1902.
bonmama
22-03-1838 Zitting voor kolonistenhuisgezinnen; zit bij bonmama NA 26-03.
● De zoon van den Hoevenaar Geraets, met name Theodorus, onzedelijk geleefd met Katharina Bartels, voor Dochter van den Arbeiders Kolonist Gerritsma.
bonmama
26-03-1838 ● Henrich Selk No 1105, desertie voor de 3e maal.
● Arnoldus Domhof No 858, ontvlugting voor de 1e maal.
bonmama
02-04-1838 ● Carel de Hoop No 731, desertie voor de 2e maal, omdat het hem alhier in het geheel niet aanstond.
● Jacob Engelman No 2428, dronkenschap, nadat hij een borrel van de schipper gehad heeft bij gelegenheid van lossen van magazijn goederen.
bonmama
19-04-1838 ● Arnoldus Domhof No 858, desertie voor de 2e maal, omdat hij geen zin in het landwerk had.
● Nicolaas van Beekhuizen No 789. desertie voor de 2e maal en wel desnagts uit de Vlasschuur.
● Johannes Kraaijenvanger No 852, dronkenschap voor de 1e maal, met het verlaten van zijn post als nagtwagt, zijnde hij smorgens vroegtijdig weder van zelfs terug gekomen, met agterlating of verlies van zijn Sabel.
bonmama
12-05-1838 ● Jacob Koning No 2454, en Johannes Nicolaas Kalberleins No 452, veranderen hunner boezeroenen waarvan zij ieder een onderbroek hebben gemaakt.
● Hendrik Doekes Luitman No 1689, verruilen van zijn schoenen omdat zij hem te klein waren.
● Hendrik de Wilde No 857, verkopen zijner koussen aan een metselaar welke aan het Gesticht werkt.
bonmama
19-05-1838 ● Willem Rudolf Warmoets No 1203, dronkenschap.
● Jacob Kuik No 1432, ongehoorzaamheid met gestadig van zijn werk af te lopen.
● Antje Geerts Meijer No 966, desertie voor de 1e maal, met hun drieën bij Complot.
● Arnoldus Domhof N. 858 schuldig aan desertie voor de 3e maal
bonmama
26-05-1838 ● Johannes van Hofwegen No 666, deserteur voor de 1 maal door agent van politie van Gouda teruggebragt.
● Petrus Johannes Nieman No 1227, en Bernardus Franciscus Rins No 2024, pogingen tot desertie.
● Hendrik van Leijden No 408, desertie voor de 1e maal, van Amsterdam aangebragt.
● Jan Landman No 881, belediging van mede Kolonisten met woorden.
● Willem Tijsterman No 734 en Johannes Lawaaij No 293, verzetten tegen den Veldwachter Tijssen hebbende het opzicht over de Bokkevaarders.
bonmama
02-06-1838 Des avonds 7 uur.
● Lubbert Jans Sjordema No 327 schuldig aan dronkenschap
● Bernardus Cornelis van der Heijden No 2337, verzetten tegen den Veldwachter Thijssen.
bonmama
02-06-1838 Des avonds ten 8 ure
● De vrouw en oudste Dochter van het Veterane huisgezin van Veldwachter Pollet hebben de zuster van het kind(?) van den Veldwachter de Graaf, ook Veteranen huisgezin, mishandeld omdat die wilde verklappen dat ze aardappels stalen.
bonmama
16-06-1838 ● Willem Linthorst No 753, desertie voor de eerste maal
● Joseph Meijer No 2363, ongehoorzaamheid jegens den Zaalopziener.
● Geertruida Lenting No 1640, ontvreemden van 30 Cents van hare mede Koloniste van den Broek.
● Proces verbaal Hoogstra: voortdurend ruzie in gezin strafkolonist Bijkerk.
bonmama
18-06-1838 ● Johannes van der Valk No 1606, dronkenschap.
● Daniel Antonie van der Wierdt No 930, drinken van Sterkendrank.
● Cornelis Adrianus Linse No 2325, ontvreemding van Koloniale goederen of gelden, hebbende hij het Veldboekje dat hem door den Wijkmeester was ter hand gesteld om hetzelve aan den Zaalopziener te bezorgen met 50 Cents arbeid voor zich zelven verhoogd.
bonmama
23-06-1838 ● Jan Kwint No 101, desertie voor de 2e maal, uit de Zaal gebroken en over het Gesticht geklommen.
● Leonardus de Dood No 1865, ontvreemden van Aardappelen.
● Hendrik Bokel No 1421, verkopen van een doek en een paar kousen.
bonmama
30-06-1838 ● Egbert Hendriks Veen No 703, ongehoorzaamheid, als zijnde buitentijds van zijn werk  afgelopen.
● Jacob Klinkhamer No 197, desertie voor de 1e maal.
● Nicolaas van Beekhuizen No 789, desertie voor de 3e maal en een kantschop mede genomen.
● Ernst Willerm Berg No 856, beledigen zijner mede kolonisten.
● Anna Maria Louisa van Leeuwen No 204, beledigingen tegen den Veldwachter Pfister.
bonmama
14-07-1838 ● Arnoldus Domhof No 858, voor de 4e maal gedeserteerd omdat het hem in het geheel niet aanstond in het Gesticht.
● Napoleon d’Hondt No 1517, poging tot ontvlugting.
● Strafkolonist F. H. Ietswaard N. 58, verzetting tegen den Onderbaas met brutaliteit gepaard met weigerachtig te zijn om te werken.
● Anna Marwits No 1795, onkuische omgang met den Kolonist Paulus Borsje No 1685.
● Sjouke Reinders Elsinga No 851, onzedigen omgang met de Kolonist Kraijenvanger.
● Elisabeth Wilhelms No 13, misbruiken van sterken drank, een borreltje gehad van een metzelaar.
● Elisabeth Klop No 1536, verkoopen haren roode baaije Rok aan een timmerman. Ook betrokken: Gezina Visscher No 2165,  Pleuntje de Jong No 1873, Adriana Strasheim No 2257 en Christina Bergers No 1468.
● Pieter Hakspiel No 1928, beledigen zijner mede Kolonisten met daden.
bonmama
19-07-1838 ● Maurits Beeloo No 2438, zijne Kleeding stukken verkopen, bestaande in een Buis, een Broek, een Hemd en een paar Kousen.
● Cornelis Bijneveld No 407 (of 417?), desertie voor de 1e maal.
● Willem Linthorst No 735, desertie voor de 2e maal.
bonmama
04-08-1838 ● Frouwke Aikes No 738, Verkopen van een Rok welke zij van haar dochter welke ontslagen is, gekregen heeft.
● Marie Meijer No 1066, ontvreemden van Aardappelen.
● Napoleon d’Hondt No 1517 en Petrus Johannes Nieman N0 1227, desertie voor de 2e maal.
● Jan Landa No 259, dronkenschap gepaard met brutaliteit tegen den Opziener der Gebouwen.
bonmama
11-08-1838 ● Roelof Laagland No 61, desertie voor de 1e maal.
● Bart Eitinger No 561, desertie voor de 2e maal.
● Wilhelmina Perken No 2058, belediging tegen den Onderbaas met woorden.
bonmama
13-08-1838 ● Strafkolonist Jacob van Marken, bij zijne overplaatsing ontvlugt. bonmama
18-08-1838 ● Arrien Sytzes Terpstra No 1702, desertie voor de 1e maal
● Hendrik de Wilde No 857, verkopen zijner Koloniale Kleeding Stukken
bonmama
01-09-1838 ● Antonius Wilhelmus van den Akkerveen No 2143, desertie voor de 1e maal.
● Anna Derks No 2205, dronkenschap.
● Cornelia van den Ing No 2285, in zwangere staat
bonmama
08-09-1838 ● Jan Kapper No 1801, Verkopen van een hemd  en een Voerlaken broek.
● Strafkoloniste A. M. Bolkestijn No 75, aangehouden door de Portier met een halve fles Genever, gekregen van de ontslagen Koloniste Lena de Jong, om te overhandigen aan de Koloniste Mietje Butner (ontkent en wordt vrijgesproken).
● Hendrik Geleest No 532, dronkenschap voor de 1e maal, drank gekregen hebben van een metzelaar die aan het Gesticht werkte.
bonmama
14-09-1838 Eerste zitting, voor kolonistenhuisgezinnen:
● Zoon van de Veteraan Koene genaamd Fredrik, in de Avond School verzetten met dadelijkheden tegen den Schoolonderwijzer Hoogstra..
bonmama
14-09-1838 Tweede zitting, voor bedelaars.
● Johan David Emeis No 1511, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Roelof Laagland S. K. No 61 en Manus Thomasse No 86, ontvreemden van Aardappelen.
● Enne Vriese No 2002, Johannes Baars No 1804 Abraham Louis No 1668 en Arie van der Leest No 990, Verkopen van Steenen, welke zij aan de Dedemsvaart moesten inladen onder geleide van den Nachtwacht Abraham Daniel Chevret No 1535.
bonmama
23-09-1838 Maria Konings No 1127, Cornelia Hermina Dijkman No 1770, Anna Dirks No 2205 en Hilletje van der Zwaag No. 2446, alle in eene Zwangere Staat.
bonmama

De volgende foto's zitten in bonmama op de verkeerde plek, namelijk na de zittingen van 03-12-1839 t/m 15-02-1840.

06-10-1838
● Cornelis de Vink N1292: desertie voor de 1e maal.
● Johan Jacob Ortly N607: het zoek maken van een koloniaal jak van de koloniste Anna Maria Bekkenharger N906, tijdens werken aan het vlas. Hij zeide dat hij haar jak hetwelk op de grond lag uit een grapje verstopt had, aan de kant van de sloot achter een struik, en dat hij niet weet hoe of het verder mede gegaan is
● Antonius van der Zanden N1969: dronkenschap voor de 1e maal.
bonmama
20-10-1838 ● Elisabeth van Rohn No 1376, ontvreemden van Aardappelen, voor den groote honger.
bonmama
12-11-1838 ● Maria van Pinxteren No 1119, schuldig aan het ontvreemden van Aardappelen.
bonmama
19-11-1838 ● Jan van Verdegem No 2053, poging tot desertie voor de 1e maal.
● Elisabeth van Rohn No 1376, Versnijden van een Kussensloop voor banden aan haar Rokken.
bonmama
22-11-1838 ● Jacob Bolte No 27. SK, ontvlugting voor de 1e maal bonmama