Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1842
(klik voor het overzicht van 1829 totenmet 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Van 38 tuchtzittingen in 1842 zijn de verslagen bewaard gebleven.

Helmuth Rijnhart heeft op www.bonmama.nl prima foto's van de bewaard gebleven zittingen van 1829 tot 1844 geplaatst, soms met samenvattingen erbij. Bij transcripties uit die periode verwijs ik steeds naar die foto's.

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt. 

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.Zitting
Betrokkenen

15-01-1842 ● Jan Smit No 2352, ongehoorzaamheid jegens den Hoevenaar Nak.
● Hermanus Halfindun No 1530, verkoopen van twee Hemden.
● Strafkolonist Gijsbertus Gerardus Jansen, ontvreemden van een paar kousen van de kolonist Struijlaard.
● Harmen van der Wal No 2614, Verkopen van een Voerlaken buis, een Hemd, en een paar kousen.
● Strafkolonist Jan Hendrik Jansen, afsnijden van een baan van zijn laken
bonmama
22-01-1842 ● Strafkolonist Jan Bakker, desertie voor de 1e maal, weggelopen uit vreesachtigheid voor straf van zijn Vader, om dat hij van andere Jongens geld had geleend, en niet in Staat was het zelve terug te geven.
● Jan Hendrik Jansen No 4, geld houden ter Somma van 35 Cent, wegens voor de kolonist Vink aan een ander verkochte particulyre doek,
● Jan Cornelis van Klaveren No 378, de Doctor brutaliseeren, omdat hij niet elk ogenblik als hij het Verkoos bij zijn Vrouw mog gaan welke op het Hospitaal is
bonmama
02-02-1842 ● Willem Korver No 3774, desertie voor de 1e maal en Jan Klaase Garlsma No 3774, desertie voor de 2e maal, en wel bij Complot.
● Lodewijk Bander No 1116. onzedig gedrag in woorden, tegen zijne mede kolonisten.
● Klaas Waleveld No 174, valsche opgaven aan de Directie, dat hij Gehuwd was met Johanna Theresia van Ommen N. 345 het welk gebleeken is onwaarheid te zijn.
bonmama
05-02-1842 ● Petrus Johannes van Gool No 3741, desertie voor de 1e maal, door Veldwachters agtervolgd en weer binnen gebragt, en Adam Laars No 3833, desertie voor de 1e maal en Hendrik van der Hagen No 3880, desertie voor de 2e maal.
bonmama
05-02-1842 Tuchtraad voor kolonisten huisgezinnen.
● Zoon van den Veteraan Rozestengel met name Jan, ongehoorzaamheid, jegens den schrijver der fabriek, welke hem gelaste aan het Weeven te gaan, en niet in de fabriek rond te loopen, hetwelk hij met brutaliteit in woorden weigerde
bonmama
12-02-1842 ● Christiaan Fibolgi No 3851, desertie voor de 1e maal met mede neming van Een Bedlaken en een Kantschop.
● Hubrecht Cornelis Bos No 3811, desertie voor de 1e maal met medeneming van een Bedlaken en een Kantschop.
● Leendert Olree No 1743, ontvluchting voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.
● Arie Ome No 703,.misbruik van Sterken drank.
● Hendrik Rijbroek No 2148, herhaalde misbruik van Sterken drank.
● Strafkolonist Rein Fredrik Akkerboom, Verkoopen van een hemd en een paar kousen.
bonmama
22-02-1842 ● Frans Fransen van Houten No3134, desertie voor de 3e maal
● Berend Mannie No 3577, ongehoorzaamheid, als hebbende zijn buis willen verkopen aan de kolonist Willem Froger N. 2386
bonmama
26-02-1842 Tuchtraad voor kolonisten huisgezinnen.
● 2 Zoonen van de Veteraan Koene en zoon van den Zaalopziener Muller, alle 3. als Wevers Werkzaam op de Zakkeweverij, onderling op de fabriek de vloeken, en Schelden.
bonmama
05-03-1842 ● Jacobus Persoon No 2524, misbruik van Sterken drank
● Willem de Vos No 1749, desertie voor de 3e maal.
● Christoffel de Looijer No 151, brutaliteit jegens de Doctor.
● Jan Kok No 3326, verkopen van 1. Hemd, 1 Voerlaken broek, 2 pr kousen en 1. doek.
● Antonius Hendrikus ter Horst No 1603, Verkopen van 1. Hemd, 1 pr kousen, 1 Voerlaken broek en 1. doek.
● Roelof de Vries No 3868, Verkoopen van 1. Voerlaken broek en 2 pr kousen.
● Johannes Cornelis van de Kerkhof No 3746, verkopen van 1. Hemd, 1. pr kousen en 1. Voerlaken broek.
● Willem Korver No 3894, Verkoopen van 1. Hemd en 1 paar kousen
bonmama
02-04-1842 ● Johannes Fredrikus Nicolaas Kerl No 1279, Verkopen van 2 Hemden, 2 pr kousen , 1 Voerlaken broek, en 1 doek.- 2e taille.
● Christiaan Fibolgi No 3851, Verkopen van 1 Hemd en 2 pr kousen.
● Johannes Fransens Klok No 3218, verkopen van 2. Hemden en 1 Voerlaken broek.
● Antonie Bansen No 1186 en Abraham Emens No 1805,. ongehoorzaamheid, van niet te willen werken.
● Willem van den Bosch No 2790, belediging zijner mede kolonisten door Woorden.
bonmama
16-04-1842 ● Arie van der Meij No3350, Verkopen van 1 Hemd en 1 pr kousen.
● Peter Wijgh No 2077, Verkopen van een Hemd.
● Elisabeth Hendriks No 958, versnijden van een Hemd, waarvan zij een boeselaar gemaakt heef, welke zij voorhad tijdens de Inspectie van den WelEdele Gestrenge Heer Inspecteur der Kolonien.
● Abraham Emens No 1805, verzetten tegen zijn Zaalopziener met dadelijkheden.
● Johannes Jacobus Stevens No 4093, desertie voor de 1e maal.
● Cornelis Blom No 1865, ongehoorzaamheid jegens den Fabriekbaas.
bonmama
23-04-1842 ● Albert Pruisser No 2290, Verkopen van 1. Voerlaken broek, en 2 pr kousen.
● Jan Wijgers No 3921, verkopen van 2. Voerlaken broeken, 1 Hemd, 1 paar kousen en 1 doek.
● Laurens Poetz No 4092, ongehoorzaamheid, als zijnde van zijn werk weg gelopen.
● Hermanus Oostvogels No 3938. en Machiel Langhe No 3942, desertie voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.
bonmama
14-05-1842 ● Gradis Florissen No 1372, desertie voor de 1e maal.
● Johannes Cornelis van de Kerkhof No 3746, desertie voor de 1e maal, Verkopen van Een Hemd 1 paar kousen en 1 doek.
● Klaas de Liefde Geraad No 1218, verkopen van een hemd.
bonmama
21-05-1842 ● Idsert Klaaszes Elzinga No 721, ontvreemden van een hemd van de kolonist Prins, een paar kousen van de kolonist van Rijn en een doek en een paar kousen van de kolonist Laven. Voor hem verkocht door Evert Willemse No 2605.
● Jan Janse Schoe No 3697, desertie voor de 3e maal.
● Lambertus Groeneveld No 3847, Verkopen van een hemd, een Voerlaken broek en 1 pr kousen.
● Celina Francina Amsterdam No 3104, onzedelijken Omgang met de Oudste Zoon van den Veteraan Koene met name Christiaan, maar is aanranding. Getuigen: kolonisten Hoschepied en Janse, als mede den Opziener Koppe.
bonmama
21-05-1842 Tuchtraad voor kolonisten huisgezinnen.
● Oudste Zoon van den Veteraan Koene met name Christiaan, onzedelijken omgang met de Bedelaars kolonist Celina Francina Amsterdam No 3104, niet verschenen alleen zijn Vader de Veteraan Koene.
bonmama
28-05-1842 ● Jan Hartog No 2084, desertie voor de 2e maal.
bonmama
11-06-1842 ● Johannes Schenk No 1281. en Willem Waldekker No 7 PK deserteurs voor de 1e maal.
● Elisabeth Jalhaij No 2783, belediging harer mede kolonist P. van Vugt No 3814. in woorden.
● Alexander Aardoom No 1370, halstarrigheid tegen zijn Zaalopziener, welke hem gelaste dat hij mede naar het Land moest gaan, om dat er voor hem als Zakke wever op dit ogenblik als gebrek aan garen geen werk was, Zeggende, ik heb niets met den Zaalopziener van noden, maar dat de fabriekbaas zijn meester was.
bonmama
18-06-1842 ● Lolke de Boer No 26 deserteur voor de 1e maal.
● Idsert Klaazes Elsinga No 721, ontvreemden of wegnemen van Kleeding Stukken zijner kameraden.
● Willem Niemans No 3784, in stilte een Vijl uit de klompemakerij medenemen.
● Adam Bergeik No 2065, verkopen van een hemd.
● Jan Smeermans No 1093, en Jacobus van der Gaag No 1525, vervalsen van Koloniale Munt.
bonmama
25-06-1842 ● Strafkoloniste Grietje Willemse, verkopen van een hemd.
● Johanna de Rijk No 172, 3 mans hemden 1e taille en 8 Vrouwen Hemden 2e taille, welke zij van de fabriek had om bij hare Ouders in de hut af te naaijen, verkocht buiten de kolonie.
● Theodorus Bijkerk zoon van de Strafkolonist T. Bijkerk, ongehoorzaamheid als hebbende het werk niet willen verrigten wat hem de klompemakers baas gelaste
● Gerrit Wiegman No 394,.Opziener bij de Veldarbeiders, mishandeling zijner mede kolonisten.
● Cornelia Luijk No 788, Johanna Kaffa No 3183, Gesina van Vugt No 3814, Johanna Hulsker No 3803 en Trijntje Vries No 3873, misgandelen haar mede koloniste Maria Looman No 1416.
bonmama
14-07-1842 ● Willem Zwaveling No 3740, ontvreemding van Jute garen waar van hij sokken brijde.
● Frerik Roelof Suurd No 3688, misbruik van Sterken drank, bij gelegenheid hij als Voerman kolonisten overbragt naar Meppel.
● Cornelis Spiesenburg No 3707 en Johanna Westenberg No 3085, mede nemen van Aardappelen van het Land.
● Jan Jacobus Schuller No 2103, Thomas Snijders No 4014 en Cornelis van Ewijk No 3789, onderlinge twist, gepaard met vele Scheldwoorden.-
● Maria Looman No 1416, bij den Veteraan Veldwachter van den Bosch 2 wortel bedden ruineren.
bonmama
19-07-1842 ● Wessel Ottenhof No 3825, verkopen van een hemd.
● Willem Demedius No 1709, verkopen van een Voerlaken broek.
● Lambertus Hartman Meijer No 3943, ontvreemden van een paar klompen uit de klompemakerij.-
● Willem Waldekker, strafkolonist, Dirkje Vermeere No 2384. en Elisabeth Beumer No 1921, van het land medenemen ieder tien kop aardappelen.
bonmama
29-07-1842
● Christoffel Looijer No 151, desertie voor de 4e maal
● Machiel Ietjes van der Wijk No 3224, verkopen van 1 Broek, 1 Hemd en 1 paar kousen.
● Reinier van Steenwijk No 3718, ontvreemden van 2,30 Ned El Zwart Voerlaken uit de fabriek, waar van hij bij de kolonist J. Wiecard, een broek zoude laten maken.-
● Thomas Jansen No 2406, ongehoorzaamheid jegens de klompemakers baas.
bonmama
06-08-1842 ● Lodewijk van den Broek No 3157, misbruik van Sterken drank, bij gelegenheid van het Soldeeren der goot van het Huijs bewoond door = Ap.
● Lambertus Groeneveld No 3847, verkopen van een Voerlaken broek.
● Matheus IJsbrand No 2960, afsnijden van een Stuk van zijn laken.
bonmama
20-08-1842 ● Gerritje Kirssener, dochter van het Straf Kolonisten Huisgezin Johanna Kirssener, beledigen met Scheldwoorden kolonist Genthagen.
bonmama
24-08-1842 ● Johannes Fontijn No 3869, Verkopen van 2. Voerlaken broeken, een hemd en een doek.
● Klaas de Liefde Geraad No 1218, belediging jegens den Hoevenaar Jurgens.
● Aaltje Rensen No 3417, Ontvreemden van 1 muts en 1 doek van de kolonist A. M. de Vlieger, verkocht aan W. L. van der Boom No176 voor tien Centen.
bonmama
01-09-1842 ● Jan Janse Schoe No 3697, desertie voor de 4e maal.
● Strafkolonist Willem Waldekker, desertie voor de 2e maal.
● Gerritje Kirssener, dochter van de Strafkoloniste Johanna Kirssener Wed D Gerritsen, herhaalde brutaliteiten jegens den Zaalopziener.
● Trijntje de Vries No 3873, Ongehoorzaamheid jegens den Wijkmeester van niet te willen verrigten wat haar gezegd wordt.
bonmama
02-09-1842 ● Martinus Heerkes No 3501, geheel versnijden laken .
bonmama
24-09-1842 ● Sophia Maria Looman No 1416, Johanna Westenberg No 3085,
Willemina Brugman No 3795 en Agatha van Leijden No 1466, Ontvreemding van Aardappelen van het land
bonmama
01-10-1842 ● Grietje Willemse N0 46, brutaliteit en belediging van mede kolonisten gepaard met Vloeken.
bonmama
06-10-1842 ● Pieter Hoendervoogd No1273, brutaliteit tegen den Zaal opziener
● Joseph Meijer No 1211, Gerrit Wiegman No 394 en Klaas de Liefde Geraad No 1218, medeneming van aardappelen van het land.
bonmama
15-10-1842 ● Gustaaf Melchior Meijer No 3572, desertie voor de eerste maal en medenemen van een kantschop.
● Hendrik Kemperman No 2791, desertie voor de 1e maal
bonmama
04-11-1842 ● Gerrit Kooijmans No 1613, stalknecht bij den Hoevenaar Vossebelt, aangehouden met 2 El zwarte peij, gehad van de kleermaker Adrianus Sylvester Bruaire No 672, 4 El grijslinnen, van de kleermaker Pieter Keller No 227 en 1 pak spijkers, van de ontslagen kolonist Ligtevoort om hetzelve aan de Dedemsvaart te Verkopen.
bonmama
15-11-1842 ● Hendrikus Johannes Hendriks, Verkopen van Een Pet een hemd en 1 paar kousen.
● Rein Frederikus Akkerboom, strafkolonist, Verkopen van 1.Hemd en Jan de Jager, strafkolonist, Verkopen van een gedragen Voerlaken broek.
● Huibert Alting No 3085, beledigen zijner mede kolonisten, als hebbende de kolonist Bruisschard met een bezemstok een gat in zijn hoofd geslagen.
● Jannis of Napoleon d’Hondt No 1840, desertie voor de 3e maal.
● Johanna Hendrika van Dalen No 333, onvoorzichtigheid met eene Lamp en eenige Zakken welke in de Zaal ter Knooping lagen beschadigd.
bonmama
19-11-1842 ● Jan Beckhoven No 3405, verkopen van een hemd en eenen Lederen gordel.- Pieter de Graas. No 1888, Verkopen van een hemd en een Lederen gordel. Pieter Nagel. No 486,.Verkopen van een hemd, en Maarten Poelgeest No 3080, Verkopen van eenen Lederen gordel.-
● Fokjen Jans Blaauw No 1860, Ontvreemden van aardappelen.
● Elisabeth Koolzaad No 3488, verkopen van een hemd.
● Willem Fredrik Borns No 777, misbruik van Sterken drank, zijnde bij hem een fles Jenever bevonden. Hij geeft voor om dat hij ontslagen was zijn kameraden op het Hospitaal wilde tracteeren
bonmama
03-12-1842 ● Pieter Hoendervoogd No 1273, misbruik van Sterken drank.
● Johannes Polhuis No 523, desertie voor de eerste maal.
● Jan Smeermans No 1093, afsnijden van een Stuk van zijn laken
● Arend Jan Grootwillink No 750, Verkopen van 2 Broeken, een hemd, en een paar kousen.
bonmama
24-12-1842 ● Jasker Salms de Boer No 3249, desertie voor de 2e maal.
bonmama
30-12-1842 ● Beerta Vleesman No 741, Verkopen van een rok en een hemd
● Pieter Tones Sweed No 3369, Verkopen van een Voerlaken brood aan de kolonist Johan Mechiel Driessen No 1756 voor 20 Cent
bonmama