Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1844
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Er zijn 39 verslagen van tuchtzittingen in 1844 bewaard gebleven.

Helmuth Rijnhart heeft op www.bonmama.nl prima foto's van de bewaard gebleven zittingen van 1829 tot 1844 geplaatst, soms met samenvattingen erbij. Bij transcripties uit die periode verwijs ik steeds naar die foto's.

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt. 

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.


Zitting
Betrokkenen

10-01-1844 ● Dietje Dirks No 1847, Zwangerschap, zij zegt gemeenschap gehad te hebben met de kolonist Cornelis Houwer thans met ontslag; ofschoon zij voor eenige dagen geleden aan de Directie verklaard heeft, zij zwanger zoude zijn van de kolonist Theodorus Thijssen N. 1399. Die ontkent.
● Geertruijda van der Som No 4002 en Petronella van den Berg No:17, negotie drijven in de Zalen in snuif, boter, enz
bonmama
29-01-1844 ● Arie Burggraaf No. 3110, verkopen van 2 paar kousen
● Johanna Hoohepied No. 8, verkopen van een Hemd, een doek en een paar kousen
● Jan Pieter Faale No. 3960, verkopen van Een peije buis, twee Voerlaken broeken, twee Hemden, twee paar kousen en een doek
● Hendrik Hageman No. 4254,. Verkopen van twee Voerlaken Broeken
● Japie Heils No. 883, verkopen van Een Hemd, een doek, een boeselaar en een paar kousen
● Allegonda Manders No. 2392, verkopen van een Hemd en een keteltje
bonmama
17-02-1844 ● Frederik Wilhelm Strelman No. 1598, desertie voor de 1e maal
bonmama
19-02-1844 ● Machiel de Langhe No. 3942. stalknegt bij den Onder Directeur buiten, aangehouden en gevisenteerd door den Brigadier Veldwachter Dompseler: Een vrouwe hemd 1e taille, drie mans hemden id, een paar hooge schoenen id, een paar klompen id. Van de ontslagen kolonist Boom.
● Johan Will No. 543. Schuldig aan poging tot desertie voor den 1e maal
bonmama
12-03-1844 ● Wilhelm Strelman No. 1598, desertie voor de 2e maal
● Jan Eikens Mostert No. 946, belediging van mede kolonisten met daden.
● Johannes van As No. 802, verkopen van Een Hemd, Een Voerlaken broek en een paar kousen.
● Johanna Tepol No. 2944, Verkoopen van haar witte rok, tijdens zij naar Leijden is geweest
bonmama
25-03-1844 ● Bernardus Oude Hoezelaar No. 1095, Verkoopen van een Hemd, een Voerlaken broek en een paar kousen.
● Hendrik van den Berg No. 637,.Verkoopen van Een broek en een paar kousen
● Willem Hendrik Knijst No. 1307, Verkoopen van twee Voerlaken broeken, een paar kousen en een doek.
● Willem Etienne No. 1569, verruilen van een nieuw hemd voor een oud, hetgeen door den Wel Edele Gestrenge Heer Inspecteur tijdens zijne Inspectie alhier ontdekt is.
● Jan Janse Schoe No. 3697, 1/4 mud aardappelen in deszelfs hoofd kussen verborgen had
● Joseph Riemsbergen No. 2099, Laurens Jonkers Ni 2095. en ● Andreas Dupont No 1261, desertie voor de 1e maal
bonmama
04-04-1844 ● Bernardus Oude Hoeselaar No. 1095, verkopen van een Voerlaken broek, een hemd, en een paar kousen
● Anna Magdalena Boonzaaijer No. 447, verkopen van een hemd.
● Sjoerd Wijtses Kleinstra No. 2256 en Gerrit Buijen N. 2201. desertie voor de 1e maal
bonmama
13-04-1844 ● Jan Janse Schoe No. 3697, desertie voor de 4e maal.
● Simon Chamot No. 2417, verkoopen van twee Voerlaken broeken twee Hemden, een paar kousen, en een paar klompen.
● Willem Kaas No 2199 en Jan Houthandel No. 2164, desertie voor de 1e maal
● Johannes Marleveld No. 277,.Verkopen van een Voerlaken broek en 2 Hemden: ontzetting uit zijn post als Veldwachter en plaatsen in het binnen gesticht
● Antonia Wacke No/ 4285, belediging van mede kolonisten met woorden.
bonmama
20-04-1844
● Matheus Hendrikus van Os No: 2446, Ontvluchting voor de derde maal.
● Leonardus Johannes Verhoef No 1638, verkopen van een Voerlaken broek en twee Hemden.
bonmama
27-04-1844
● Trijntje Smit, No. 1856, verkopen van een hemd, een doek en een pr kousen.
● Antje Smit, No. 2070, verkoopen van een hemd, als zijnde dit voor de 2e maal, dat zij haar goed verkoopt, en het verruilen van een doek met de kolonist Albert Pieter de Vries, No. 1397
● Dominee Andries Campagne heeft een klacht wegens belediging ingediend tegen Grietje Aalders Breek, echtgenote van de bedelaar-veldwachter Hendrik Smits. De Raad trotseert de dominee, die alleen maar razend is omdat een protestant katholiek wil worden. Grietje Aalders Breek wordt vrijgesproken.
bonmama
11-05-1844 ● Johan Frans Derks No. 2758, en Jan Aubel No. 2564, desertie voor de 1e maal.-
● Gerardus Verplak No. 2703, Verkopen van een hemd
● Jan Pieter Faale No. 3960, Verkopen van een peije buis een voerlaken broek en een paar kousen
● Maartje Winding No. 1462, onzedigen omgang met anderen, waardoor zij zich in eenen Zwangeren Staat bevindt. Dader: kolonist Hazeloop, tijdens zij als Hoevemeid en hij als Hoeveknegt bij de Bouwman Mulard in dienst waren.
● Geertruij van der Linden No.. 4189, verkopen van een paar schoenen aan de koloniste Anna Maria Wassenaar No. 4500
bonmama
18-05-1844 ● Laurens Jonkers No. 2095, Ontvluchting voor de 2e maal
● Strafkolonist Joseph Struijlaard SK N.3, Ontvluchting voor de 4e maal.
● Johan Herman Heinrich Anton Meijer No. 2808, Ontvreemding van 5 kop aardappelen
● Sophia Bikonel No. 1292, Ontvreemding van katoene garens uit de fabriek ten gezamentlijke waarde van Vijftig Centen, hetwelke men in haar Kasje gevonden heeft.
● Frans Hazeloop No. 864, onzedigen omgang. Hij ontkent.
bonmama
28-05-1844 ● Petronella van den Berg No. 17, onzedig geleefd met den ontslagen kolonist ?? (onleesbaar)
bonmama
01-06-1844 ● Strafkolonist Gerardus Fredrik Servaas, Ni. 137 sk, ongehoorzaamheid jegens den Hoevenaar Vossebelt
● Abraham Zegers No. 3178, Johannes Hoezoo No. 1871, Jan Willem Bakker No. 1020.  Nicolaas van Dorp Ni. 4371. en Willem de Vriese No.:1045, ongehoorzaamheid tijdens zij bezig waren om mest specie over het land te doen en de bevelens van den Hoevenaar Dijkstra niet wilde nakoomen.
bonmama
08-06-1844 ● Christiaan Craan SK N. 52 deserteur voor de 5e maal, doch voor de 1e maal van het Gesticht.
● Pieter Engberts No. 2002, verkopen van een peije broek, en een Voerlaken broek.
● Grietje Oudheusden No. 2511 een oud Jak verruild heeft voor een nieuw Jak met de kolonist Hendrina Hornmeijer No. 1539, en dan dezelve verkocht zoude hebben een roden doek.
bonmama
15-06-1844 ● Johannes Jacobus Stevens No. 2225, poging tot desertie voor de 4e maal
● Andreas Senjé No. 1716, desertie voor de 1e maal.
● Leendert de Graaf No 2113, Verkopen van een Voerlaken broek en een hemd
● Hendrik Hageman No. 4254, Verkopen van een Voerlaken broek,
● Nicolaas Dusozwa No. 3552. en Leendert Renordus de Dood No. 317, ongehoorzaamheid jegens de fabriek baas
bonmama
22-06-1844 ● Beerta Vleesman No. 741, wilde een Voerlaken rok voor Hilletje van der Zwaag. No. 2112 Verkopen.-
● Janna de Vries N 3056 schuldig aan ongehoorzaamheid jegens den Wijkmeester van den Bosch, welke haar wegens onbetamelijk gedrag in de kolonie tuin bij den Onder Directeur wilde brengen, doch hetzelve halstarrig weigerde.
● Jan Smeermans No 3774 en Gerrit Koorn No 2794, desertie voor de 1e maal.-
bonmama
02-07-1844 ● Carel August Tiele No. 2046, Verkopen van twee Hemden, 2 pr kousen en een Voerlaken broek.
● Casparus van der Wel No. 3304, desertie voor de 1e maal
● Leendert de Graaf No. 2113 aan de kolonist Gerrit Kooren No. 3794 ontvreemd een zekere som zilver geld.
bonmama
20-07-1844 ● Cornelis van Dijk No. 3484, desertie voor de 2e maal.
● Sjoerd Wijtses Klijnstra No. 2256, poging tot desertie
● Abraham Daniel Chervet No. 2679, belediging zijner mede kolonist Jan Lowinese N: 4650
bonmama
25-07-1844 ● Mathijs Kroonraad No. 626, misbruik van sterken drank tijdens hij aan de Dedemsvaart bezig was met het ontladen van zakke garens-
● Johanna Brouwer N 3565 schuldig aan belediging van mede kolonisten
● Cornelia Zuidwijk No. 3411, van een hemd haar op 1ste mise verstrekt, een lijfje of borstrok te maken.-
bonmama
29-07-1844 ● Jacobus Kroon van Aalst No 3097, poging tot desertie,om dat hij zij goed verkocht had bestaande in een Voerlaken broek, een hemd, 2 paar kousen , en een peije buis
● Johanna Brouwer N 3565 schuldig aan geschreeuw en roumour op de plaats langs het Hek.
bonmama
10-08-1844 ● Thomas Ooms No. 1750, misbruik van Sterken drank.
● Maria van Pinxteren No. 3191, Ontvreemden van een paar kousen van de kolonist Krib
bonmama
17-08-1844 ● Bernardus Oude Hoeselaar No. 1095, ontvluchting voor de 1e maal
● Schreinder Johannes Philippus Schoonderbeek N. 16 P.K, desertie voor de 3e maal
● Petronella Meijers No 2831, belediging van mede kolonisten door woorden.
bonmama
26-08-1844 ● Arie Schilperoort No. 4087, verkopen van een paar hooge schoenen.
● Jan Paling No 1534 en Daniel de Lange No 4129,.misbruik van Sterken drank tijdens zij aan de Dedemsvaart Zakken inscheepten.
● Simon Schamot No. 636, desertie voor de 1e maal en Cornelis de Vrugt Ni. 3067, poging tot desertie voor de 1e maal
● Grietje Willemse N 47 Strafkolonist, ongehoorzaamheid jegens de fabriek baas
● Johanna Corbug No. 4458, onzedig gedrag in woorden.
bonmama
31-08-1844 ● Willem van Smalen No. 3893, voor heen ingeschreven onder de naam van Thomas Smaal, desertie voor de 4e maal, Matthijs Hendrik van Os No. 346, desertie voor de 4e maal en Frans Hendrik Wijnrank No. 2436, desertie voor de 2e maal.
bonmama
14-09-1838 ● Jan Veenstra No. 2873, verkopen van een voerlaken broek
● Johanna Brouwer No. 3565 en Leentje Siefers No. 1295, onderling Schelden, Kijven, Vloeken, razen
● Jan Gershagen No 162, den onderbaas B. Tulp welke in de Zaal was gekomen om kolonisten voor aardappelen te rooijen te Schelden en brutaal te bejegenen
● Gerrit Rummel No. 3615, onzedig gedrag in woorden tegen de Kamerwacht.
bonmama
23-09-1844 ● Willem Scholten No. 4293, ongehoorzaamheid, zijnde hij halstarrig  geweest in het rooijen van aardappelen.
● Simon Chamot No. 636 en Fokke de Swart No..20 S.K.  vloeken, razen en schelden tijdens zij aan het aardappelen rooijen waren.
bonmama
28-09-1844 ● Pieter Willems van der Ploeg No. 3094, poging tot desertie
● Adriaan van Laarhoven No. 2845, desertie voor de 2e maal met Complot
● Bernardus Josephus van Gogh No. 2106 en Jacobus Staks No 3487. desertie voor de 1e maal.
● Alijda van den Berg No. 1986, Wilhelmina Lepper No. 2039.
Catharina Mulder No. 3746 en Geertrui Maria Lokhorst No. 3155, medenemen van ieder ongeveer 5. kop aardappelen van het Land.
bonmama
12-10-1844 ● Jacobus Oudewater No. 3387, misbruik van Sterken drank.
● Maria Lammers No. 1570, zedenloze omgang met anderen
● Jacob de Pater No. 3748, ontvluchting voor de 1e maal.
● Jacoba Breed No 2412, verkopen van een paar kousen.
● Maria de Laat No. 4194 en Henricus van Boekhoven Ni. 494, onderling verruilen van een doek.
bonmama
17-10-1844 ● Herman van der Wal No. 2614, desertie voor de 2e maal
● Fokke de Swart SK N.20. en Jacob Leonard SK N 35, desertie voor de 1e maal.-
bonmama
26-10-1844
● Dirk E de Vries SK N 47, poging tot desertie voor de 1e maal
● Andries Dupont No. 4387, ontvluchting voor de 2e maal
● Catharina Martijn No. 3362, verkoopen van een doek en een hemd.
● ● Francisca Wijsman No 2278, zedenloze omgang met andere
bonmama
02-11-1844
● Jan Dubbelman No 4416, desertie voor de Eerste maal.
● Gerrit Rummel No. 3615, poging tot desertie.
● Johannes Jacobus de Bruin No 2082, belediging van den opziener bij het aardappelen rooijen.
● Andries Falise No. 4287, ongehoorzaamheid jegens den Zaal opziener.
bonmama
07-11-1844 ● Nicolaas Bollemeijer No. 3651 en Theodorus Kannars No. 2289,.misbruik van Sterken drank bij gelegenheid van Jute garen lossen aan de Dedemsvaart.
● Pieter Willem van der Ploeg No..3994, desertie voor de tweede maal
● Hendrikus Deurhof No. 2924, desertie voor de 1ste maal
● Roelof Engbertus Dambrink No..2738, desertie voor de 2e maal.
● Jochem van den Broek No. 2333, misbruik van Sterken drank.
bonmama
23-11-1844
● Joseph Reijenberg No. 4636, desertie voor de 1e maal
● Johannes Philippus Schoonderbeek Schreinder N 16 SK, ontvluchting voor de 4e maal
● Lambertus de Bruin No..4305, brutaliteit en ongehoorzaamheid jegens de Zaalopziener.
● Gerardus Florissen No. 1372, belediging van zijn mede kolonist George Fredrik Aubelin N. 2188, aan verwonding van een Mes.
● Lambertus Groeneveld No. 3847, verkopen van een koffij keteltje
● Christiaan Stam No. 4410, verkopen van een broek en een paar kousen
● Johannes van As No. 802. verkopen van een paar kousen, 2 kammen en een koffij keteltje.
● Folkert Witters No. 4645 deserteur van Veenhuizen 1e maal.
bonmama
27-11-1844
●Theodorus Dirk Bouwens No 4088, desertie voor de 1e maal
● Herman van der Wal No. 2604, ontvluchting voor de 3e maal
● Franciscus Ludovicus van der Saar No. 2100, verkopen van een broek een hemd, een doek, 2 paar kousen een keteltje en een kerkboek
● Aaltje van Ginkel No. 3605, verkopen van een rooije baaije rok twee Hemden twee doeken, en twee mutsen
bonmama
30-11-1844
● Gerrit Rummel No. 3615 schuldig aan het ontvreemden van twee Beddelakens, welke bij hem zijn bevonden om zijn lijf, en het verkopen van drie Hemden, twee paar kousen Een Broek, een pije buis en een blikke koffij keteltje. bonmama
07-12-1844
● Nicolaas de Man No. 636, verkopen van een Koffij Ketel
● Klaas de Liefde Geraad No. 692, verkopen van een paar schoenen
● Daniel Hofman P.K. N. 15, verkopen van een paar kousen.
● Andries Falieze No. 4287, Lodewijk Gerrit Banda No. 123 en Cornelis Gorter No. 891, ongehoorzaamheid jegens de Zaalopziener.
bonmama
28-12-1844
● Pieter Brunselaar No. 4888, ontvluchting voor de Eerste maal bonmama