Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1845
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.


Zitting
Betrokkenen

02-01-1845
● Johannes Albertus Douwe No 1580, ongeregeldheden in de kerk, gepaard met dronkenschap.
● Martines van Heit No. 3085, verkopen van een hemd en een paar kousen
● Jacob de Pater No. 3748, verkopen van zijn hoofd kussen
● Grietje Visser No. 757, verkopen van een hemd, een muts en een linne boeselaar
● Willem Boerrigter No. 4889 en Theodorus Dirk Bouwens No. 4088, ontvluchting voor de tweede maal.
● Hendrik van der Borch No. 2063, verkopen van zijn hoofd kussen
● Jacob de Pater N 3748 poging tot desertie voor de 3e maal.
● Pietertje de Bruin No. 4151 en Agatha van Leijden No/ 2346, in eene Zwangere Staat
bonmama
11-01-1845
● Cornelis van der Meiden Np. 2707, misbruik van Sterken drank
● Elisabeth Helmers No. 4747, verkopen van een rok twee doeken en 2 paar kousen.
● Johannes Bouwman No. 2280, verkopen van 2. hemden welke hij ontvreemd heeft van de kolonist Keizer.
bonmama
18-01-1845
● Christiaan Craan No. 52,.desertie voor de 2e maal.
● Dirk van Keulen No. 4128, verkopen van een Voerlaken broek en een paar kousen
● Geertruida Catharina Witteveld No. 3696, het Schietspoel waarmede zij weeven moest op de kaghel leggen, met dat gevolg dezelve verbrand en onbruikbaar geworden is.
● Johanna Adriana Rieksen No. 3252, ongehoorzaamheid op de fabriek.
● Christoffel Tiel Moullijn No. 557, belediging van mede kolonisten.
● Johanna Tepol No. 2944, bij wien bevonden zijn een partij witte en zwarte lappen.
● Geertruijda van der Som No. 4002 waarbij bevonden zijn 3 gebrijde mansborstrokken van garen zoo als in de fabriek verbrijdt wordt en een partij lakense lappen en een lap Zwart voerlaken (van Tepol)
bonmama
25-01-1845
● Hermanus Meijer No. 4987, ontvluchting voor de 1e maal
● Grietje Burgers No. 3931,.als waschvrouw van te zoek gemaakt hebben van een hemd van de kolonist Kaptein
● Lena Schonemeijer No. 4035, misbruik van Sterken drank en het breken van 2. borden in de Kinder zaal.
● Johanna Fitselaar No 3062, de kolonist ?? (Onleesbaar) met een Klomp op haar hoofd te slagen.
bonmama
10-03-1845
● Jacoba Thijs No. 5053 en Johanna Christina Smit No. 3590, ongehoorzaamheid wegens mede neming van werk uit de fabriek
● Gerrit Buijer No. 5064, desertie voor de tweede maal
● Johanna de Hochepied SK N. 8, onzedig gedrag in woorden met haar mede kolonisten.
● Martinus van der Roer No. 4905, verkopen van een broek en een paar kousen voor de 1e maal
● Thomas Breems N. 1 SK, verkopen van een hemd 1e maal
● Jacob Leonardt N. 35 SK, verkopen van een buis voor de 1e maal
● Johannes Bakker No. 1991, verkopen van een hemd, een broek, een paar kousen, en een pet voor de 1e maal.
● Albertus Alsteede No. 2550, wegnemen van een doek van de drooglijn bij den zaalopziener Blijstra
● Hendrikus Johannes Frederich No. 5179, belediging jegens den Zaalopziener Uhl, met woorden
bonmama
15-03-1845
● Antonie Boere No. 5125, desertie voor de 1e maal.
● Laurens Jonkers No. 2095 en Frans Vrijdal. No. 32 SK, ontvreemding van Aardappelen, welke zij uit de kuil gehaald hadden
● Hermanus Wijnhoff No 5072, ontvreemding van 24 ½  Ct van de kolonist Teunis van der Spuij
bonmama
29-03-1845
● Adriana Baljet No 4570 schuldig aan het verwaarlozen en aan stukken snijden van haar hoofd kussen
● Sweris Hovenier No 3772, misbruik van Sterken drank.
● Hubertus Arnoldus van Opijnen No 348. medenemen van een nieuw hemd, hetwelk hij onder zijn buis verborgen had, en ontdekt is geworden bij het uitgaan van de Poort door den Portier.
bonmama
20-03-1845
Tuchtraad voor kolonistenhuisgezinnen
● Beschuldigingen tegen hoevenaar Jannes Nieuwenhuis, door vrije kolonistenzoon Gabriël Verboom, bedelaarskolonisten Frans Stiphout en en Willem Brouwer. Getuigen à décharge: Frans Hazeloop, de Wed Verwer, ingedeelde Jan Smit en kolonist M. Bosselaar
bonmama
01-04-1845 ● Willem Boerrigter No 4889. deserteur voor de 3e maal.
● Joseph Keldnich No.4711. deserteur voor de 2e maal.
● Willem Besseling No.4607. deserteur voor de 1e maal.
● Cornelis Hermanus Bodde No. 4922. deserteur voor de 1e maal
● Olderik van der Huure No. 1381. deserteur voor de 4e maal
● Christiaan Craan N. 52 SK, verkopen van een hemd, twee paar kousen, en een hals doek voor de 2e maal
● Jacob Spek N 13 SK. schuldig aan het verruilen van zijn nieuw buis voor een oud met de kolonist Adrianus van Pelt op den 18 Januarij JL teruggeplaatst naar frederiksoord.
● Jacoba Breed No 2412,.ontvreemden van 2 pond brood van haar mede kolonisten
● Trijntje van Bruggen N 28 SK,.onbruikbaar maken en versnijden van haar hoofd kussen.
bonmama
05-04-1845
● Sebastiaan Tielemans No. 4303, desertie voor de 1ste maal bij Complot hebbende zich daar en boven tegen de Veldwachters met een mes verzet
● Adrianus Laarhoven No. 2845, verkopen van een hemd, een broek en een doek, 1ste maal.
● Frans Vrijdal N. 32 SK, verkopen van een halsdoek 1ste maal
● Laurens Jonkers No. 2095. verkopen van een doek en een paar kousen 1ste maal.
● Hendrikus Kalkoen No. 2563, verkopen van een paar kousen 1ste maal en
● Jacob Albertus Keizer N. 57 SK, verkopen van een Voerlaken broek en een bazaan schootsvel- 1ste maal.
bonmama
10-04-1845
● Philippus Vermazen No. 5359 en Lambertus de Bruijn No. 5284, desertie voor de 1ste maal
● Jan Aubel No. 2564, desertie voor de 2e maal, met verzwarende omstandigheden, hebbende de Veldwachter op zijn Arrest beledigd,-
bonmama
19-04-1845
● Pieter Hendrik Frederik Thorn No. 2830, overtreding van het verbod omtrent het werken in de zalen
● Jan van der Poorten No. 2570, misbruik van Sterken drank bij gelegenheid van hooijrijden van de Dedemsvaart.
● Hendrik Hendrikse No. 222. en Johannes van Dijk No 214, desertie voor de 1ste maal
bonmama
26-04-1845
● Jan Otten No. 5060, desertie voor de 1ste maal en Jan Toonen Konink No. 2147 desertie voor de 2e maal beide met medeneming van een mestvork,
● Laurens Heine No. 2357, ontvluchting op den 28e October 1843 voor de 1e maal, zijnde hij op den 16 November daar aan volgend agter een partij koffij zakken op de zolder der fabriek  gevonden nagenoeg dood
bonmama
03-05-1845
● Jan Johannes van Zwol No. 5108, ontvluchting voor de 1ste maal.
bonmama
17-05-1845
● Hendrina Hartman No 2413, zedenlooze omgang met den ontslagen kolonist Hendrikus Johannes Fredriks No. 5179.
● Johan Henrich Rappé No. 387, desertie voor de 1ste maal.
● Bernardus Cornelis van der Meiden No. 2707, misbruik van Sterken drank
● Gerbes Nieuwenhuis No. 4646, belediging van mede kolonisten op het land met dadelijkheden.
bonmama
24-05-1845
● Willem Linthorst No. 263 en Lodewijk Gerrit Banda No. 123, misbruik van Sterken drank, tijdens zij als turfwerkers buiten de limiet der kolonie werkzaam waren. Nagtwagt Willem van Keulen No. 4184 heeft de zelve gehaald.
bonmama
31-05-1845
● Johannes Bernardus van Ingen No. 2262, misbruik van Sterken drank.
● Willem Pronk No. 455, poging tot desertie
bonmama
14-06-1845
● Antonij van Hees No. 61. desertie voor de 4e maal.
● Antonij de Korte No 648, desertie voor de 1ste maal.
● Jan Smeermans No. 3176, mede nemen van twee Hemden en een paar kousen welke hij verborgen had, om dezelve als hij buiten in het Veen was te verkopen.
● Hubertus van Lint No. 24, Vervaardigen van Valsche Koloniale munt, zijnde bij den zelve bevonden 2 stukjes ieder 5Ct
● Femmechien Zwarts No. 2475 en Grietje Vogelenzang No.993, beschadigen of wel aan stukken snijden van haar koloniale rokken.
● Teuntje van Bruggen No. 28 SK, versnijden van haar hemd.
● Johannes Hendrikus Penning SK No. 29, verkopen van een schootsvel,
bonmama
23-06-1845
● Jacobus Jaspers No. 1,. geattrappeerd met een pot gekookte aardappelen, welke hij door het raam  van Zaal N 10 wilde afgeven, geschild ontvangen van de kolonist Hendrikus Verson No 4594
● Adrianus Laarhoven No. 2845, verkopen van twee Hemden en een paar kousen
● Antje Smit No 2070, verkopen van een voerlaken rok, een doek een paar kousen en een muts
bonmama
28-06-1845
● Johannes Wernse No 749, desertie voor de 1ste maal.
● Jacobus Marinus Hendrik van Wees No. 3798, poging tot desertie.
● Evert Heuvelsland No. 5157, verkopen van een peije buis, een Voerlaken broek, en een paar kousen.
● Klaas Willemsen Hoekstra SK No 26, verkopen van een hemd, en een Voerlaken broek
bonmama
07-07-1845
● Jacobus Marinus Hendrik van Wees No. 3798, de Vrouw van den Onder Directeur buiten twee slagen aan het hoofd toegebracht, als mede twee glazen ingeslagen.
● Gerrit van Ingen No. 1662, misbruik van sterken drank.
bonmama
12-07-1845
● Jan Gozewijn Jacques No. 294, verkopen van een peije buis, een Voerlaken broek, een paar kousen, twee hemden, en een doek.
● Cornelis Maburg  N 3591, beledigen zijner mede kolonist Bernardus Prinsen No. 5070 den welke hij met een mes over de hand had gesneden.
bonmama
19-07-1845
● Johannes Bakker No. 1991, ontvluchting voor de 1ste maal.
● Mannus Paulus Dirks No. 3064, ontvluchting voor de 1ste maal
● Elisabeth Helmers No. 4747, verkopen van een paar kousen aan Harmina van der Meent No. 4980
● Johanna Elisabeth Vuurmans No. 3744, beledigende uitdrukkingen tegen den Zaalopziener Bakker, als schelden van dief enz:
● Maria Visser No. 579, kussen sloop versnijden.
bonmama
24-07-1845
● Maria Tas Heerevoet No 3817 (moet zijn 3811), belediging van mede kolonisten door woorden.
● Bardus Hisker No 2282, heimelijk een Emmer uit de Zaal mede nemen welke hij na ophaaluur gebragt had bij  den Veldwacht Jan Hutteman No 3860
bonmama
02-08-1845
● Jan Voorthuizen No. 299, poging tot desertie voor de 1ste maal.
● Jan Dubbelman No. 4116, desertie voor de 2e maal, met medeneming van Kleeding Stukken buiten de aan hebbende Kleeding.
● Marinus Paulus Derks No. 3066, door den kolonist Jan Gozewijn Jacques No. 294. laten verkopen, een hemd een paar kousen en een broek 2e taille
● Adrianus Laarhoven No. 2845, verkopen van een paar kousen
● Dieuwke Jans de Jong No. 5149, verkopen van een roode baaije rok, twee hemden en een doek
● Geertruij Schouten No. 3965, verkopen van twee paar kousen.-
bonmama
12-08-1845
● Albertus van Straten No.593, poging tot desertie voor de 1ste maal.
● Jaapjen Heek No. 883, verruilen op de bleek van een goede voor een slegte wollen deken.
bonmama
21-08-1845
● Joseph Carolus Muller No. 3560, ontvreemden van 5. kop Erwten van het land.
● Anna Maria Filippi No. 1033 en Antonie Andries van Tol No. 4692, poging tot desertie.
● Gerrit Rummer No. 3615. en Jacobus Staks No. 1180, desertie voor de 2e maal.
bonmama
25-08-1845
● Hendrik Scholten No. 227 en Jacobus Theodorus Johannes Buijen No. 283. en Gerrit Uileman No. 1237 schuldig aan ontvluchting voor de 1ste maal
● Daniel Hofman N. 15 PK, ontvreemding van een pakje boter uit het kasje van de kolonist Bouweling
bonmama
30-08-1845
● Barend de Gilde No 5192, verkopen van een Buis een Voerlaken broek, een hemd en 3. paar kousen
bonmama
06-09-1845
● Cornelis Hoogland No. 1339, ontvluchting voor de 1ste maal met medeneming van een glazemakers Diamant.
● Pieter Willem Geldersma No. 4898, belediging zijner mede kolonisten hebbende de kolonist Eijf met een melkblok voor zijn hoofd gegooijd.
bonmama
13-09-1845
● Leendert Verbeek No. 1101, verkopen van een doek, twee paar kousen (aan Johannes Oorbelder No. 2589) en 2 voerlaken broeken 2e taille.
● Jan van Breukelen No. 925, poging tot desertie voor de 1ste maal.
bonmama
27-09-1845
● Nicolaas de Vriend N.11. PK, ontvluchting voor de 3e maal
● Izaak Johannes Blaauw No. 5362, desertie voor de 2e maal met medeneming van alle Kleeding Stukken
● Jacobus Petrus Albertus Sloos No. 1057, ontvluchting voor de 1ste maal met medeneming van alle zijne Kleeding Stukken
● Jan Veenstra No. 2873, verkopen van een hemd, een broek en een paar kousen, voor de 2e maal
● Hendrik Balthazar Elsing No 336, verkopen van 2 Hemden, een broek, 2 pr. kousen, 2 doeken, een keteltje en een voerlaken buis
● Johan Derks Christoffel Pas No. 5174, verkopen van 1. Hemd een Voerlaken broek en 2 pr. kousen, en een doek.
● Jacobus Schuller No. 4210 en Cornelis Jacobus van Leeuwen No. 2621, bokschuiten Voerders, welke 2 ijzere schoppen missen die zij onder het zand in de bokschuit geborgen hadden
● Johannes Walle No. 656. en Frans Bossij No. 4139, weigering van werk.
● Alida van den Berg No. 1980, binnen brengen van drie kop aardappelen van het Land.
● Neeltje Smit No. 474, verkopen van 3. voerlakense rokken waarvan er een toebehorend aan de kolonist Rademaker en een van de koloniste de Haag, welke zij geleend had, als mede van het verkopen van een doek een bonte boeselaar en een paar kousen
Aan de kolonist Donnars, uitgezondert de bonte boeselaar welke zij aan Adriana Langenberg N. 708 verkocht heeft.
bonmama
09-10-1845
● Johannes van As No. 802, verkopen van een gedragen buis, een Voerlaken broek, 2 paar kousen en een hemd, als mede tot poging van desertie voor de 1ste maal.
● Jacobus Theodorus Johannes Buijen Ni. 283, poging tot desertie en het verkopen van een broek, een hemd en 2 paar kousen 3e taille.
● Jan Smeermans No. 3176, ontvreemden van 3. kop aardappelen van het land.
bonmama
27-10-1845
● Hermanus Cornelis ter Horst No. 947 en Johannes Andreas Staal No 1856, desertie voor de 1ste maal
bonmama
01-11-1845
● Willem van Hest No. 1923, deserteur voor de 2e maal.
● Jacob Luckinga No. 435 en Adrianus Johannes van Beek No. 4560, misbruik van sterken drank gepaard met Vloeken, razen en schelden
bonmama
10-11-1845
● Gerrit van Zwol No. 9, desertie voor de 1e maal.
● Louwe Egberts Bol No. 5065, verkopen van 2. Hemden, een doek, en paar kousen, een koffij keteltje en een broek.-
● Jan Martens Bontekoe No. 1674, verkopen van een hemd, een broek, een doek en een pr kousen
● Eva Cornelia van der Vis No. 4123, ontvreemding van catoene garen hetwelk in haar kasje is bevonden ter waarde van 15 Centen.
● Geertje Vogelzang No. 993, verwaarlozen of afsnijden van haar stroo matras en wel ter waarde van 25 Centen.
bonmama
15-11-1845
● Jan Feijen No. 407, ontvluchting voor de 1ste maal met medeneming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende.
● Jan Pieter de Vries No. 2145, deserteur voor de 1ste maal.
Theodorus Gustavus No. 1073, ongehoorzaamheid jegens den Wijkmeester.
● Willem Mathijsen No. 338, belediging van mede kolonisten hebbende hij de kolonist de Boer met een bord in zijn aangezicht geslagen.
bonmama
22-11-1845
● Joost Riede No. 2941, ontvreemden van een stuk ijzer ter waarde van 50 Cents, hetwelk in zijn kasje bevonden is.
● Kleijs van Eijk No. 3468, deserteur voor de 1ste maal met medeneming van goederen buiten de aanhebbende
● Arie de Vos No. 5127, verkopen van een broek en een paar kousen voor de 1ste maal
● Jacob Pors No. 5204, verkopen van een broek en een hemd voor de 1ste maal.
bonmama
27-11-1845
● Cornelis Pieter Bosch No. 2231, ontvreemding voor de 1ste maal
● Johannes Meijer No. 912, Daniel  Willem de Lange No. 659 en Jacob Samman No. 618, poging tot ontvluchting met medeneming van meer dan hun aanhebbende Kleeding Stukken, als mede met verzet tegen de Veldwachters, welke zij met stokken geslagen hebben, waarmede zij gewapend waren.
bonmama
06-12-1845
● Philippus Smit No. 3245, ontvreemden van een paar kousen van de Kamerwacht Speck/Snoek
● Hendrik Bunschoten No. 608, ontvluchting voor de 1ste maal met mede neming van Kleeding Stukken, meer dan de aanhebbende.
● Franciscus Waldram No. 489, verkopen van een paar kousen, aan de kolonist Johannes Boudewijn No. 1930 welke naar Veenhuizen is overgeplaatst.
bonmama
13-12-1845
● Wouterus Westerveld No. 429, ontvluchting voor de 1ste maal, met medeneming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende
● Johannes Pas No 5174, verkopen van een paar kousen, een gedragen broek en een dito doek voor de 2e maal. ter waarde van ƒ 0.65
● Johannes Gerardus de Gier No 3444 en Klaas Jelles Veenstra No. 3147, ontvreemden van eenig timmer hout uit de fabriek of timmer loods waar zij als timmerlieden werkzaam waren, zijnde het ontvreemde hout geschat op 25 Cent voor ieder
bonmama
13-12-1845
Zitting volgens het reglement voor kolonistenhuisgezinnen
● Willem van Gorkum, zoon van den Veteraan Veldwachter Willem van Gorkum, ongehoorzaamheid, willende de werkzaamheden welke hem door den Opzichter werden bevolen niet verrigten.
bonmama
20-12-1845
● Theodorus van Rooijen No. 4017, verkopen van een broek 2e taille voor de 1ste maal
● Neeltje Smit No. 474, verkopen van 2. Hemden, een paar kousen en een doek, 1ste maal
● Johannes van As No. 802, verkoopen van een Buis, een Broek, en een hemd, voor de 4e maal.
bonmama